SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zbigniew Ziobro i jego stanowisko wobec problemu frankowiczów

Zbigniew Ziobro a sprawy Frankowiczów

W momencie, gdy banki zaczęły przegrywać ponad 95% spraw frankowych, zaczęły wraz z wspierającą banki Komisją Nadzoru Finansowego wskazywać, że jedynym wyjściem z kryzysu frankowego jest ustawa zmuszająca obie strony sporu do podjęcia rozmów o ugodzie. Przypomnieć jednak należy, że to banki we wcześniejszych latach nie godziły się na ustawę i ugodowe rozwiązanie sporów.

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości – sprawy frankowe

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że rząd nie planuje prac nad ustawą frankową, a spory na tle kredytów we frankach szwajcarskich w dalszym ciągu będą rozstrzygały sądy. Banki zapewne liczyły na paraliż sądownictwa wywołany wpływem dużej spraw frankowych, co zmusiłoby rządzących do podjęcia prac nad ustawą obligującą strony sporu do podjęcia rozmów w sprawie ugód. Dla samych frankowiczów informacja przekazana przez Ministra Sprawiedliwości jest korzystna, bowiem unieważnienie umowy kredytu przynosi większe korzyści niż zawarcie ugody z bankiem.

Sprawy frankowe – nowelizacja KPC

W celu usprawnienia rozpoznawania spraw frankowych rząd wprowadził nowelizację KPC oraz planuje jeszcze kolejne usprawnienia. Na sprawniejsze rozpoznawanie spraw frankowych wpłynie:

  • składanie pozwów do sądów najbliższych dla miejsca zamieszkania,
  • rozstrzyganie spraw apelacyjnych w sprawach o wartości przedmiotu sporu poniżej 1 mln zł przez jednoosobowe składy sędziowskie,
  • podniesienie progu właściwości rzeczowej do 100 tys. zł,
  • nowe postępowania z udziałem konsumentów,
  • możliwość przeglądania przez pełnomocników akt sprawy oraz uzyskiwania odpisów i kopii drogą elektroniczną (za pomocą portalu sądowego lub systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie),
  • wprowadzenie do sądów na stałe rozpraw online i e-doręczeń.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....