SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Obciążenie sądów w całym kraju ilością spraw frankowych, jak wyglądają statystyki?

Data ostatniej aktualizacji:

Sprawy frankowe w ostatnich latach zyskały na popularności. W dalszym ciągu każdego dnia do sądów w całym kraju wpływa znaczna ilość pozwów kredytobiorców frankowych, z których większość dotyczy unieważnienia umowy kredytu frankowego. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę korzystną dla frankowiczów linię orzeczniczą. Jak takie zainteresowanie sprawami frankowymi wpływa na obciążenie sądów rozpoznających pozwy frankowe?

Nie ulega wątpliwości, że sądy mocno odczuły wzmożone zainteresowanie kredytobiorców składaniem pozwów frankowych. Obciążenie poszczególnych sądów zależy od kilku czynników, z których najistotniejszym jest liczba spraw wpływających do danego wydziału.

Rośnie liczba spraw frankowych – 120 000 pozwów frankowych.

Zgodnie z aktualnymi danymi obecnie w sądach jest ponad 120 000 spraw frankowych. W samym tylko roku 2023 wydanych zostało ponad 11 000 wyroków w sprawach kredytobiorców frankowych. Szacuje się, że w dalszym ciągu około połowa kredytobiorców nie zdecydowała się na skierowanie sprawy do sądu, mimo że formalnie ma taką możliwość. Tym samym należy spodziewać się utrzymania trendów w sprawach frankowych i konsekwentnego wzrostu liczby spraw frankowych.

W jakim mieście jest najwięcej spraw frankowych?

Nie ulega wątpliwości, że lokalizacje z największą liczbą spraw frankowych to duże ośrodki miejskie. Nie może to dziwić, największy odsetek kredytów frankowych zaciągany był przez mieszkańców dużych miast, tam też mieszczą się siedziby największych banków. Statystyki procesów frankowych wskazują, że najwięcej spraw frankowych rozpoznawanych jest obecnie w Warszawie. Na kolejnych miejscach znajdują się Gdańsk i Poznań.

W jakim mieście jest najmniej spraw frankowych?

Konsekwentnie, statystyki procesów frankowych potwierdzają, że w małych miastach jest obecnie najmniej spraw frankowych. Z dostępnych danych wynika, że do miast z najmniejszą liczbą spraw frankowych zaliczyć można m.in. Łomżę, Przemyśl i Krosno. Warto przy tym zauważyć, że mniejsze obciążenie sądów sprawami frankowymi wpływa na szybkość rozpoznania sprawy. To właśnie w małych ośrodkach miejskich z reguły czeka się najkrócej na wydanie wyroku.

Jak rośnie skuteczność kredytobiorców na przełomie lat?

Początkowo sprawy frankowe nie cieszyły się uznaniem sądów. Większość pozwów była oddalana, a perspektywa unieważnienia umów frankowych wydawała się nieosiągalna w realnej perspektywie.

Od października 2019 r. i wyroku TSUE w sprawie Dziubak pozwy frankowe zyskują na popularności kredytobiorców. Jest to też data, od której zmieniać zaczęła się, na korzyść kredytobiorców, linia orzecznicza. Obecnie szacuje się, że około 95-97% spraw frankowych kończy się uwzględnieniem powództwa. Większość wygranych przez frankowiczów spraw wiąże się z wydaniem przez sąd wyroku w przedmiocie unieważnienia kredytu frankowego.

Właściwość miejscowa w sprawie frankowej – zmiana przepisów

Odkąd w 2021 r. utworzony został w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydział frankowy cieszył się on bardzo dużą popularnością wśród pozywających banki kredytobiorców. Wydział ten uznawany był za najbardziej wyspecjalizowany oraz najprzychylniejszy kredytobiorcom spośród wszystkich polskich sądów. Z tej też przyczyny był on najbardziej obciążonym wydziałem w kraju, co wpływało na znaczące wydłużenie się czasu rozpoznawania poszczególnych postępowań.

Celem bardziej równomiernego rozłożenia ciężaru wpływu spraw do sądów wiosną 2023 r. wprowadzona została istotna nowelizacja procedury cywilnej. Od momentu jej wejścia w życie przez 5 kolejnych lat pozwy frankowe rozpoznawane mają być wyłącznie przed sąd, w którego okręgu mieszka powód (kredytobiorca). Nowelizacja ta powinna wpłynąć na zmniejszenie obciążenia warszawskich sądów i przyspieszenie rozpoznania spraw frankowych.

Sprawa frankowa – ile trwa jej rozpoznanie?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile obecnie trwa rozpoznanie sprawy frankowej. Zależy to w dużej mierze od stopnia skomplikowania sprawy oraz obciążenia sądu rozstrzygającego w postępowaniu frankowym. Przykładowo w najbardziej obciążonym wydziale frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy czeka się obecnie około 2 lat. Uśredniając jednak wskazać można, że przeciętny okres rozpoznania sprawy frankowej w I instancji to obecnie ok. 2 lat, na postępowanie apelacyjne należy doliczyć kolejny 1-1,5 roku.

Kancelaria frankowa Frejowski

Zespół specjalistów z kancelarii Frejowski CHF świadczy pomoc prawną dla kredytobiorców frankowych z całej Polski. Nasza kancelaria to zespół doświadczonych w sporach z bankami adwokatów i radców prawnych. Prawnicy współpracujący z naszą kancelarią wspomogą kredytobiorców frankowych w sporach sądowych z bankami. W efekcie naszej pracy kredytobiorcy będą mieli realną szansę na wygranie sprawy z bankiem i poprawę swojej sytuacji ekonomicznej.

Zachęcamy również do skorzystania z dostępnych w Internecie kalkulatorów, w szczególności z kalkulatora dostępnego na stronie Kancelarii. Te proste w obsłudze urządzenie pomoże Państwu na wstępną weryfikację tego, ile kapitału pozostało jeszcze do spłaty. Dane te pozwolą oszacować możliwe do dochodzenia roszczenie przeciwko bankowi.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...