SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zmiana WIBORU na WIRON – Co to oznacza dla kredytobiorców?

Data ostatniej aktualizacji:

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Jednym z rozwiązań rządowego programu wsparcia dla kredytobiorców jest likwidacja wskaźnika WIBOR. Zastąpienie wskaźnika WIBOR jest jednak procesem złożonym i wymagającym odpowiedniego przygotowania się przez banki.

Zmiana WIBOR- co się zmieni?

Przede wszystkim zmieni się wskaźnik na podstawie którego obliczane jest oprocentowanie kredytów złotówkowych. WIBOR jako wskaźnik stanowiący podstawę oprocentowania kredytów teoretycznie miał odzwierciedlać koszt pieniądza na rynku międzybankowym.

Wskazać jednak należy, że WIBOR jest wskaźnikiem fikcyjnym, bo banki nie pożyczają sobie pieniądza na dłuższe okresy.

Podstawą do ustalania wysokości indeksu są tylko deklaracje banków, a nie rzeczywiste transakcje. Nowy wskaźnik WIRON będzie obliczany na innych zasadach. Nowy wskaźnik ma być niższy od WIBOR, co będzie mieć wpływ na mniejszą skalę wzrostu oprocentowania oraz wysokości rat kredytów.

Co to jest WIRON?

WIRON jest wskaźnikiem jednodniowym odzwierciedlającym koszt pieniądza na jeden dzień i bazuje jedynie na transakcjach. W odróżnieniu od WIBOR wartość wskaźnika WIRON ustalana jest na podstawie danych wstecznych, a nie hipotetycznych.

WIRON obrazuje realną sytuację na rynku finansowym, ponieważ uwzględnia wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności ON (overnight). Podkreślić należy, że wskaźniki oparte o termin ON uwzględniają jedynie rzeczywiście dokonywane transakcje, które miały miejsce w ciągu jednego dnia. Aktualnie WIRON jest wskaźnikiem alternatywnym dla stosowanego powszechnie wskaźnika WIBOR.

Kiedy nastąpi zmiana WIBOR na WIRON?

Zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON jest procesem złożonym i długofalowym, który potrwa kilka lat. Proces zastąpienia wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON podzielony jest na etapy:

  • ETAP PIERWSZY to faza przygotowawcza, która rozpoczęła się w 2022 roku, w ramach której wybrano, że to wskaźnik WIRON będzie następcą WIBORU,
  • ETAP DRUGI to faza informacyjna, w 2023 roku banki mogą oferować produkty oparte o wskaźnik WIRON równolegle z produktami opartymi na wskaźniku WIBOR. W tym okresie odbywać ma się także kampania informacyjna o nowym wskaźniku.
  • ETAP TRZECI – w 2024 roku banki będą oferowały nowe produkty oparte o wskaźnik WIRON, stopniowo wykluczając ze swoich ofert propozycje oparte o wskaźnik WIBOR,
  • ETAP CZWARTY to faza finalizacji, w 2025 roku nastąpi finalizacja procesu, w konsekwencji czego wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną zmienione na wskaźnik WIRON.

Co oznacza zmiana WIBORU dla kredytobiorców?

Podstawową korzyścią wynikającą z likwidacji stawki WIBOR ma być zmniejszenie wysokości oprocentowania zmiennego kredytów w złotówkach. Znajdzie to przełożenie na spadek kosztów zobowiązań.

WIRON dotyczyć będzie jednak nowych umów kredytowych. Kredytobiorcy posiadający już kredyty będą mogli próbować podpisać aneks do umowy kredytowej zmieniający WIBOR na WIRON.

Ile zaoszczędzimy przechodząc na WIRON?

Obecnie na rynku pojawiła się jedna oferta kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON 1M. Bankiem, który jako pierwszy zdecydował się na wprowadzenie takiego produktu do swojej oferty jest ING Bank Śląski. Na jej podstawie można przeanalizować ile zaoszczędzimy przechodząc na WIRON.

Oferta przewiduje dwa warianty: kredyt z prowizją 1,5%  i marżą 2,39% oraz kredyt bez prowizji i z marżą 2,34% plus pakiet x-sell, czyli kredyt z dodatkowymi produktami. Wskazać należy, że we wcześniejszych ofertach (opartych na WIBOR) marża wynosiła  1,59 -1,64%. Natomiast wartość prowizji wynosiła 1,5%.  Zaproponowana oferta  oparta o wskaźnik WIRON jest tańsza od oferty opartej o WIBOR, jednak niewiele. Oprocentowanie zmienne oparte o wskaźnik WIRON wynosi ~8,4% , z kolei o WIBOR ~8,6%.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...