SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to jest rating banku?

Data ostatniej aktualizacji:

Co to jest rating banku?

Próbę odpowiedzenia na pytanie co to jest rating banku należy rozpocząć od samej definicji słowa rating. Rating jest to pojęcie z zakresu ekonomii, finansów i bankowości. Rating oznacza ocenę ryzyka kredytowego określonego emitenta. Innymi słowy rating jest oceną wiarygodności finansowej oraz zdolności regulowania zobowiązań krótko i długo terminowych. Analogicznie więc rating banku jest to ocena zdolności banków do regulowania swoich bieżących i przyszłych zobowiązań.

Który bank jest najbardziej wiarygodny?

Agencje ratingowe oceniają m.in. wiarygodność banków. W ostatnim czasie polskie banki nie miały dobrej passy, co wiąże się oczywiście z licznymi pozwami kredytobiorców frankowych. Ratingu polskich banków nie poprawił również TSUE, który w marcu wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok, przesądzający, że frankowicze mogą dochodzić unieważnienia umów kredytu, nawet gdy całe zobowiązanie kredytowe zostało już spłacone.

Bezpośrednio po tej informacji, jedna z największych agencji ratingowych – Mood’s, poinformowała o zmianie ratingu dla depozytów długoterminowych w mBanku oraz Millenium na negatywną. Wskazać przy tym można, że nie bez przyczyny obniżenie ratingu dotknęło właśnie te dwa banki. Mają one bowiem jeden z największych portfeli kredytów frankowych w polskim sektorze bankowym. W związku z tym należą również do najczęściej pozywanych banków, zajmując odpowiednio 2 i 3 pozycję w tej klasyfikacji.

Wiele osób zastanawia się z pewnością, który bank jest najbardziej wiarygodny? Z pewnością nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż ocena tego rodzaju zależy od wielu zmiennych czynników. Posiłkując się aktualnym ratingiem banków, publikowanym przez EuroRating na stornie https://www.eurorating.com/pl/ratingi/banki/wg-ryzyka-kredytowego można wskazać, że najbardziej wiarygodne banki uchodzą (według tej agencji) Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy S.A. oraz Bank PEKAO S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Santander Bank S.A. Wszystkie te banki rating A- oraz ich perspektywa została oceniona jako stabilna.

Jakie są ratingi?

Warto pochylić się również nad odpowiedzią na pytanie jakie są ratingi?

Najczęściej poszczególne ratingi oznaczane są literami alfabetu i tak wyróżniamy:

  • Rating AAA – najsilniejsza możliwa ocena, wskazująca na wyjątkowo dużą zdolność spłacania swoich zobowiązań;
  • Rating AA – druga w kolejności ocena określająca potencjał do spłacania zobowiązań dłużnika jako bardzo duży;
  • Rating A – ocena ta natomiast mówi o istnieniu realnej możliwości spłaty zobowiązań, przy jednoczesnej podatności na negatywne wpływy otoczenia.
  • Nie ulega wątpliwości, że ratingi AAA – A to najwyższe, pozytywne oceny zdolności dłużnika do spłacania swoich zobowiązań. Idąc jednak dalej w analizie poszczególnych ocen ratingowych wyróżniamy również:
  • Rating BBB – ocena ta wskazuje na istnienie po stronie danego podmiotu możliwości regulowania długów, z tym zastrzeżeniem, że wystąpienie ewentualnych złych zjawisk na rynku będzie skutkowało ryzykiem gorszej obsługi zobowiązania;
  • Rating BB oraz B – od tych ocen wchodzimy w ratingi spekulacyjne. W wypadku ratingów BB oraz B mówić możemy o możliwości spłaty długów, przy jednocześnie jeszcze większej podatności na negatywne czynniki rynkowe, niż ma to miejsce w przypadku ratingu BBB;
  • Rating CCC – C – ratingi przyznawane względem podmiotów spłacających swoje długi tylko w wypadku korzystnej koniunktury gospodarczej;
  • Rating DDD – D – najniższe z istniejących ratingów, występujące w przypadku nieregularnych płatności i istotnego ryzyka braku spłaty zobowiązań.

Do ratingów mogą być również dodawane symbole „+” albo „-”, które oznaczają prognozy w jakim kierunku może zmieniać się rating danego podmiotu w przyszłości.

Rating banków w Polsce

Rating jest oceną subiektywną. Oznacza to, że poszczególne oceny ratingowe mogą się między sobą różnić. Jeżeli zamierzasz ulokować swoje oszczędności w banku warto sprawdzić ocenę ratingowych polskich banków, a więc ryzyko wystąpienia niewypłacalności banków.  

Rating Polski

Co ciekawe nie tylko banki, czy przedsiębiorstwa poddawane są ocenie ratingowej, ale tyczy się to również krajów. Rating polskich banków publikowany jest na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/rating.

Zamieszczane są tam informacje odnośnie oceny ratingowej Polski dokonanej przez największe agencje ratingowe tj. Fitch, Moody’s i S&P.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Co to jest rating banku

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...