SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze Getin Bank

Data ostatniej aktualizacji:

Ulga odsetkowa a unieważnienie kredytu

20 lipca 2023 roku została ogłoszona upadłość Getin Noble Banku. Konsekwencje upadłości banku mają znaczenie dla wszystkich związanych z bankiem, zarówno tych, którzy toczą już sprawy sądowe przeciwko bankowi, jak i tych, którzy nie podważyli jeszcze swojej umowy kredytowej. Już teraz biegnie termin do zgłaszania swoich wierzytelności. Przeczytaj więcej na temat sytuacji frankowiczów w Getin Banku.

Ogłoszenie upadłości Getin Banku

Po ogłoszeniu upadłości baku zarządem jego majątkiem zajmuje się syndyk. Od dnia 20 lipca 2023 roku biegnie 30-dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej Getin Noble Banku. Przekroczenie tego terminu nie uniemożliwi zgłoszenia wierzytelności, lecz będzie podlegać już opłacie. Do dnia 21 sierpnia 2023 roku można to zrobić bezpłatnie (później opłata będzie wynosić 1010,49 zł). Dlatego frankowicze, którzy jeszcze nie zgłosili swoich wierzytelności, muszą działać szybko. Wierzytelności co do zasady zgłasza się za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Co ważne roszczenia mogą zgłaszać wszyscy kredytobiorcy, również Ci, którzy dotychczas nie kwestionowali swojej umowy kredytu i nie pozwali banku. Co równie istotne zgłoszenie powinno zawierać poprawne oświadczenie o dokonaniu potrącenia. Niezłożenie tego oświadczenia lub uczynienie tego w sposób nieprawidłowy może nieść za sobą negatywne konsekwencje dla kredytobiorcy, które mogą polegać nawet na konieczności zapłaty kapitału kredytu przy braku uzyskania od banku jakichkolwiek pieniędzy. Dlatego też tak ważna jest w tym zakresie profesjonalna pomoc prawna. Nie będzie bowiem kolejnych szans, a frankowicze muszą już teraz zacząć działać.

Co istotne,  wskutek ogłoszenia upadłości Getinu nie można już pozwać banku do sądu, żądając zapłaty i stwierdzenie nieważności umowy kredytu. Swoje roszczenia należy zgłaszać w postępowaniu upadłościowym przed syndykiem.

Toczące się sprawy sądowe przeciwko Getin Bank

W sądach w całej Polsce toczy się obecnie wiele spraw z powództwa kredytobiorców przeciwko Getin Bank. To co dalej będzie się działo w sprawie sądowej zależeć będzie od roszczeń kredytobiorcy. Najprawdopodobniej sprawy o zapłatę będą zawieszane, natomiast sprawy o ustalenie nieważności umowy powinny toczyć się dalej. Biorąc pod uwagę, że postępowanie upadłościowe banku będzie czasochłonne to należy domniemywać, że postępowania sądowe mogą pozostawać zawieszone nawet przez kilka lat. Syndyk musi bowiem sporządzić listę wszystkich zgłoszonych wierzytelności, których z pewnością będą tysiące.

Getin Bank – czy spłacać dalej raty kredytu?

Wielu frankowiczów zastanawia się – czy po upadłości banku powinni oni dalej spłacać raty kredytu. Każdy przypadek wymaga w tej sytuacji indywidualnego rozpatrzenia. Należy bowiem przeanalizować między innymi czy spłacony już został kapitał kredytu, na jakim etapie jest ewentualna sprawa sądowa. Dlatego też warto skonsultować sprawę w pierwszej kolejności z prawnikiem, a dopiero potem rozważyć zaprzestanie dalszych spłat. Możliwe jest także złożenie wniosku o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu. Istnieje bowiem realna obawa, że odzyskanie pieniędzy od banku może być niemożliwe.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...