SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Getin Bank czy przestać płacić raty kredytu frankowego?

Data ostatniej aktualizacji:

Sytuacja kredytobiorców frankowych, którzy zawarli umowy z Getin Nobel Bank jest niezwykle trudna. Jesienią zeszłego roku bank ten został poddany przymusowej restrukturyzacji, a wiosną 2023 r. ogłoszono wszczęcie postępowania upadłościowego.

Czy okoliczności te uprawniają kredytobiorców do zaprzestania spłaty rat kredytu? Niestety żaden przepis prawa nie upoważnia dłużnika banku, względem którego toczy się postępowanie upadłościowe do zaprzestania realizowania świadczeń na jego rzecz. Formalnie rzecz ujmując kredytobiorcy frankowi w dalszym ciągu powinni spłacać raty kredytu w Getin Noble Bank.

Zawiesić spłaty rat kredytu można natomiast bezpiecznie w wypadku uzyskania przez kredytobiorcę postanowienia o zabezpieczeniu dochodzonego w sądzie roszczenia. W takim wypadku do czasu zakończenia prawomocnego postępowania, kredytobiorcy bez żadnych obaw mogą zaprzestać płatności rat kredytu.

Upadłość Getin Noble Bank – co dalej?

Ogłoszenie wszczęcia postępowania upadłościowego względem Getin Noble Banku doprowadziło do powstania niecodziennej sytuacji procesowej. Syndyk prowadzący postępowanie powinien bowiem wziąć udział we wszystkich sprawach sądowych z udziałem tego banku.

Syndyk ma przy tym obowiązek zabezpieczać interes wierzycieli banku i doprowadzić do tego by w jak największym stopniu zostali oni zaspokojeni. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że większość postępowań sądowych z udziałem Getin Noble bank dotyczy stwierdzenia nieważności umów kredytowych. W wypadku wygrania sporu z bankiem to kredytobiorcy staną się więc jego wierzycielami.

Czy wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. może ułatwić możliwość zawieszenia płatności rat?

Dla kredytobiorców myślących o zawieszeniu obowiązku płatności rat istotnym może być rozstrzygnięcie TSUE w sprawie C-287/22. W wyroku tym TSUE powinien rozstrzygnąć w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców poprzez zawieszenie obowiązku spłaty kredytu.

Co więcej TSUE wypowie się, czy z takim wnioskiem skutecznie mogą wystąpić również kredytobiorcy, którzy nie spłacili jeszcze całej kwoty kapitału kredytu.

 Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...