SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak wyrok TSUE wpłynął na zabezpieczenie roszczeń kredytobiorców w toku postępowania?

Drewniany młotek i książki na rozmytym tle

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. wydany w sprawie o sygn. C-287/22 dotyczył kwestii zabezpieczeń roszczeń kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom. Do czasu wydania wyroku TSUE sądy miały dość rozbieżną linię orzeczniczą dotyczącą udzielania zabezpieczeń na czas trwania postępowania frankowego.

W uzasadnieniu wyroku C-287/22 TSUE wskazał, że sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy, jeżeli „takie zabezpieczenie jest konieczne dla przyszłego orzeczenia”. Tym samym TSUE jednoznacznie opowiedział się po stronie kredytobiorców frankowych również i w tej sprawie.

Wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób wyrok TSUE wpłynie na linię orzeczniczą sądów w Polsce. Przypomnieć należy, że co do zasady polskie sądy nie są związane orzeczeniami TSUE. Jednocześnie dotychczasowa praktyka wskazywała na to, że krajowe sądy bardzo chętnie posiłkują się orzecznictwem TSUE w sprawach frankowych.

Zabezpieczanie roszczeń frankowych przez sądy po wyroku TSUE

Dwa miesiące po wydaniu przez TSUE wyroku C-287/22 możemy mówić o pierwszych skutkach czerwcowego orzeczenia. Po pierwsze zwiększyła się liczba wniosków o udzielnie zabezpieczenia, kierowanych przez kredytobiorców. Obecnie składane są one niemal w każdej sprawie. 

Po drugie zmianie uległo również podejście sądów do udzielania zabezpieczenia roszczeniom frankowym. Wnioski o zabezpieczenie coraz częściej pozytywnie rozpoznają też sędziowie, którzy wcześniej odmawiali stosowania tej instytucji względem spraw z powództwa kredytobiorców frankowych.

Na czym polega zabezpieczenie roszczenia frankowego?

Zabezpieczenie jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w przepisach KPC. Zgodnie z art. 730 § 1 KPC w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

W sprawach frankowych zabezpieczeń roszczeń kredytobiorcy sprowadza się do zwolnienia kredytobiorcy z obowiązku uiszczania rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, gdyż kredytobiorca do momentu rozstrzygnięcia o nieważności umowy kredytu frankowego nie musi łożyć dodatkowych środków na rzecz banku.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...