SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak wyrok TSUE wpłynął na zabezpieczenie roszczeń kredytobiorców w toku postępowania?

Data ostatniej aktualizacji:

Drewniany młotek i książki na rozmytym tle

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. wydany w sprawie o sygn. C-287/22 dotyczył kwestii zabezpieczeń roszczeń kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom. Do czasu wydania wyroku TSUE sądy miały dość rozbieżną linię orzeczniczą dotyczącą udzielania zabezpieczeń na czas trwania postępowania frankowego.

W uzasadnieniu wyroku C-287/22 TSUE wskazał, że sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy, jeżeli „takie zabezpieczenie jest konieczne dla przyszłego orzeczenia”. Tym samym TSUE jednoznacznie opowiedział się po stronie kredytobiorców frankowych również i w tej sprawie.

Wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób wyrok TSUE wpłynie na linię orzeczniczą sądów w Polsce. Przypomnieć należy, że co do zasady polskie sądy nie są związane orzeczeniami TSUE. Jednocześnie dotychczasowa praktyka wskazywała na to, że krajowe sądy bardzo chętnie posiłkują się orzecznictwem TSUE w sprawach frankowych.

Zabezpieczanie roszczeń frankowych przez sądy po wyroku TSUE

Dwa miesiące po wydaniu przez TSUE wyroku C-287/22 możemy mówić o pierwszych skutkach czerwcowego orzeczenia. Po pierwsze zwiększyła się liczba wniosków o udzielnie zabezpieczenia, kierowanych przez kredytobiorców. Obecnie składane są one niemal w każdej sprawie. 

Po drugie zmianie uległo również podejście sądów do udzielania zabezpieczenia roszczeniom frankowym. Wnioski o zabezpieczenie coraz częściej pozytywnie rozpoznają też sędziowie, którzy wcześniej odmawiali stosowania tej instytucji względem spraw z powództwa kredytobiorców frankowych.

Na czym polega zabezpieczenie roszczenia frankowego?

Zabezpieczenie jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w przepisach KPC. Zgodnie z art. 730 § 1 KPC w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

W sprawach frankowych zabezpieczeń roszczeń kredytobiorcy sprowadza się do zwolnienia kredytobiorcy z obowiązku uiszczania rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, gdyż kredytobiorca do momentu rozstrzygnięcia o nieważności umowy kredytu frankowego nie musi łożyć dodatkowych środków na rzecz banku.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...