SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Klauzula abuzywna

Data ostatniej aktualizacji:

Klauzula abuzywna

Czym jest klauzula abuzywna?

Pod pojęciem klauzul abuzywnych należ rozumieć klauzule niedozwolone, tj. takie zapisy umowne, które rażąco naruszają interes konsumenta i dobre obyczaje. Przyjmuje się, że klauzule takie nie są indywidualnie negocjowane z konsumentem oraz doprowadzają do sytuacji, w której interes konsumenta jest marginalizowany, a jego pozycja, jako strony umowy, ulega znacznemu pogorszeniu.

Klauzule abuzywne w obrocie występują w umowach zawartych przez przedsiębiorców z konsumentami. Ponieważ stosowanie klauzul abuzywnych jest niedozwolone, występowanie takich zapisów umownych może doprowadzić nawet do unieważnienia całej umowy. Sytuacja taka występuje często w przypadku kredytów frankowych.

Sprawdź również: kalkulator kredytu frankowego

Rejestr klauzul abuzywnych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a klauzule do niego wpisane można znaleźć pod adresem https://www.rejestr.uokik.gov.pl/.  


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...