SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Umowy abuzywne w kredytach frankowych

Umowy abuzywne w kredytach frankowych

W sytuacji, gdy umowa kredytu we frankach szwajcarskich zawiera niedozwolone klauzule przeliczeniowe, jest to podstawa do unieważnienia umowy kredytu. Istnienie klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych stosowanych przez banki zostało już wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie sądowym. W przypadku uznania umowy frankowej za nieważną bank powinien zwrócić kredytobiorcy pobierane raty i pozostałe płatności z tytułu wykonywania kredytu.

Kiedy umowa kredytowa jest nieważna?

Umowa kredytu może zostać uznana za nieważną w sytuacji, gdy jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz gdy zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne). Klauzule abuzywne to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zapisy takie nie wiążą konsumenta od samego początku, czyli od momentu zawarcia umowy. Umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Prawie każda umowa kredytu we frankach szwajcarskich, która została zawarta w latach 2004 – 2010 zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Przede wszystkim są to klauzule indeksacyjne, denominacyjne lub waloryzacyjne, na podstawie których kredytodawcy przeliczali złotówki na franki szwajcarskie i na odwrót, dowolnie kształtując zobowiązanie Frankowicza.  

Klauzula indeksacyjna to klauzula przeliczeniowa, na podstawie której banki przeliczają saldo kredytu w dniu jego wypłaty na walutę franka szwajcarskiego – zgodnie z kursem kupna franka szwajcarskiego według tabeli kursów jednostronnie kształtowanej przez bank oraz każdą ratę kapitałowo-odsetkową spłacanego kredytu – zgodnie z kursem kupna franka szwajcarskiego według tabeli kursów jednostronnie kształtowanej przez bank. Klauzule indeksacyjne znajdują się zarówno w umowach kredytów denominowanych, jak i kredytów indeksowanych.

Klauzule indeksacyjne zawarte w umowach frankowych są uznawane za abuzywne, ponieważ przyznawały bankom prawo do jednostronnego ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu kupna oraz sprzedaży franka szwajcarskiego.

Czy warto unieważnić kredyt frankowy?

Bez względu na to czy kapitał kredytu został już w całości spłacony czy jeszcze nie, kredyt we frankach szwajcarskich warto unieważnić. W celu uwolnienia się od kredytu we frankach szwajcarskich należy złożyć pozew o unieważnienie umowy frankowej do właściwego sądu. Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu skutkuje uwolnieniem się całkowicie od zadłużenia frankowego, jak również uwolnieniem nieruchomości od obciążenia hipoteką.

W celu unieważnienia umowy kredytu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej, której zespół opracował unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.

Wielu Frankowiczów zastanawia się ile potrwa sprawa frankowa. Bez względu na to ile będzie trwał proces sądowy, korzyści płynące z unieważnienia umowy zrekompensują długi okres oczekiwania. Dodatkowo wielu Frankowiczów stresuje się i obawia rozprawy w sprawie frankowej. W celu rozwiania obaw warto poczytać o pytaniach i odpowiedziach na rozprawie frankowej.  

Unieważnienie kredytu frankowego – kalkulator

W celu uzyskania informacji ile kredytobiorca zyska na odfrankowieniu kredytu, jaką korzyść przyniesie unieważnienie umowy frankowej, kredytobiorca może skorzystać z darmowego kalkulatora Frankowicza. Kalkulator podaje orientacyjną wartość kwoty, o jaką można ubiegać się pozywając bank w związku z nieuczciwą umową kredytu frankowego.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...