SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Rzecznik TSUE zabrał głos w sprawie Getin Banku

Data ostatniej aktualizacji:

Co mogą zrobić frankowicze z Getin Banku?

13 czerwca 2024 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię w sprawie dotyczącej upadłego Getin Noble Banku, która to może mieć jednak i znaczenie dla innych frankowiczów.  

Należy przypomnieć, że dlaczego sprawą Getin Banku zajął się TSUE. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do TSUE pytania prejudycjalne. Zapytał o kwestie związane z dopuszczalnością i zgodnością z prawem przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. 21 marca 2024 r. miała miejsce pierwsza rozprawa przed TSUE, które zakończyła się odroczeniem  do dnia 13 czerwca 2024 roku. 13 czerwca w sprawie zajął stanowisko Rzecznik Generalny TSUE.

Rzecznik Generalny TSUE w swojej opinii nie wskazał na konkretne nieprawidłowości po stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który to podjął decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji. Stwierdził, że analiza tego należy do sądu krajowego. Nie kończy to sprawy, bowiem opinia Rzecznika nie jest wiążąca a stanowi jedynie jego pogląd. Teraz zatem TSUE powinien wyznaczyć kolejny termin rozprawy.

Jakie znaczenie dla frankowiczów ma wydana opinia Rzecznika TSUE?

Opinia Rzecznika TSUE nie jest wiążąca dla Trybunału. Nie oznacza to jednak, że nie ma ona znaczenia. W znacznej większości przypadków pokrywa się ona z późniejszym wyrokiem TSUE.

Co mogą zrobić frankowicze z Getin Banku?

30 września 2023 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu procedury przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. Mimo restrukturyzacji banku frankowicze nie są całkowicie bez wyjścia. Mogą oni skierować sprawę do sądu, występując o unieważnienie kredytu frankowego, w tym też złożyć wniosek o wstrzymania płatności rat kredytu. Co do spraw o zapłatę to wierzytelności należy zgłosić w postępowaniu upadłościowym. Nie jest jednak pewne czy w związku z upadłością banku uda się cokolwiek odzyskać. Dlatego też stanowisko TSUE w niniejszej sprawie będzie kluczowe.

Korzystny wyrok TSUE będzie miał istotne znaczenie dla sytuacji frankowiczów z Getin Noble Banku. Frankowicze będą mogli dochodzić odszkodowań od Skarbu Państwa. Jednak dopiero zakończone postępowanie upadłościowe banku zdecyduje o zasadności i wysokości roszczeń odszkodowawczych.

Kancelaria frankowa Frejowski zajmuje się sprawami Frankowiczów od dawna, przez co doskonale zna i rozumie specyfikę postępowań frankowych. Dodatkowo, zachęcamy do skorzystania z prostego narzędzia, jakim jest kalkulator frankowy. Dzięki niemu samodzielnie i darmowo możesz oszacować kwotę, jaka będzie do odzyskania od banku w przypadku Twojego kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...