SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frank szwajcarski (CHF)

Data ostatniej aktualizacji:

Frank szwajcarski (CHF)

Franki szwajcarski to waluta, która spędzała i częściowo nadal spędza sen z powiek tysiącom kredytobiorców, którzy posiadają kredyty powiązane właśnie z tą walutą. Jaki obecnie jest kurs franka i czy można liczyć na to, że w najbliższym czasie spadnie?

Frank szwajcarski – ciekawostki 

Frank szwajcarski został oficjalną walutą w 1850 roku. Frank szwajcarski to waluta obowiązująca nie tylko w Szwajcarii, ale również na terenie państwa Liechtenstein. Warto wiedzieć, że jeden frank szwajcarski dzieli się na 100 centymów. Szwajcarską walutę określa oficjalny skrót „CHF”. Można stwierdzić, że obecnie frank szwajcarski jest wskazywany jako jedna z najważniejszych walut światowych.  

Kurs franka szwajcarskiego przez wiele lat utrzymywał się na podobnym, niskim poziomie. Okres największej popularności kredytów frankowych to lata 2006 – 2008. W tym czasie kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na poziomie około 2,00 zł.

Sytuacja uległa zmianie w dniu 15 stycznia 2015 roku, kiedy to kurs franka szwajcarskiego mocno wzrósł z kwoty 3,50 zł do kwoty 5,19 zł. Pod koniec dnia jego cena spadła do 4,31 zł.

Co się dzieje z kursem franka szwajcarskiego?

Wysoki kurs franka szwajcarskiego utrzymuje się do dziś. Dla frankowiczów oznacza to rosnące raty kredytu. Im wyższy kurs franka, tym wyższa rata kredytu.

Kredytobiorcy zatem liczą na spadek franka. Czy jednak spadek ten może mieć miejsce w najbliższym czasie? Trudno stwierdzić.

Ekonomiści raczej jednoznacznie wskazują, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na drastyczny spadek kursu franka. Frank powinien utrzymać się na obecnym poziomie ok. 4,50 zł – 5,00 zł w 2023 roku.

Jednak jak pokazuje historia nigdy nie da się przewidzieć w sposób pewny kursu, bowiem nie da się przewidzieć wydarzeń na świecie mogących mieć na niego wpływ.

Na wysoki poziom franka w ostatnich latach ma wpływ wiele czynników między innymi wysoka inflacja w krajach europejskich, w tym również w Szwajcarii, przedłużająca się wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny czy niepewność na rynkach światowych.

Jak stoi frank szwajcarski dzisiaj?

Na dzień 24 kwietnia 2023 roku kurs franka szwajcarskiego (kurs NBP) wynosił 4,7116 zł. Miesiąc temu (24 marca 2023 r.) kurs ten wynosił 4,6798 zł. Można wskazać, że kurs franka w ostatnim czasie utrzymuje się na poziomie ok. 4,7 zł.

Obecnie w oczach inwestorów frank szwajcarski jest traktowany jest jako bezpieczna, stabilna waluta.

Frank szwajcarski a sprawa Polska

Analizując historię kredytów we frankach można zaobserwować jak bardzo wzrosły kredyty frankowe. Kredyty hipoteczne w walucie obcej w Polsce były udzielane już od 1996 roku. Z kolei kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich banki zaczęły udzielać dopiero w 2004 roku, tj. w momencie kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

Zachęciło to bowiem zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w Polsce. Pierwsze oferty kredytów frankowych znajdowały się bankach austriackich, takich jak Raiffesien Bank, który wówczas działał jako PolBank. W Polsce większość ludzi kredyty we frankach brała w pierwszej dekadzie XXI w., kiedy to kurs franka szwajcarskiego był relatywnie niski i utrzymywał się na poziomie około 2 złotych. Z uwagi na wysokie oprocentowanie, kredyty hipoteczne w złotych polskich były drogie i niedostępne dla wielu kredytobiorców.

Często kredytobiorcy nie posiadali zdolności kredytowej na kredyt w złotówkach, natomiast we franku już tak. Kredyty hipoteczne powiązane z walutą obcą miały niskie stopy procentowe i były bardzo atrakcyjne dla kredytobiorców, a przede wszystkim łatwiej dostępne. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...