SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaka jest aktualna cena franka? – Kurs franka szwajcarskiego aktualizacja 2024

Data ostatniej aktualizacji:

Najmniejsza wartość
/
Najwyższa wartość
/
Wartość zmiany Zmiana
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Cały okres

Kurs franka szwajcarskiego ma istotne znaczenie dla kredytobiorców frankowych. Wzrost kursu franka szwajcarskiego powoduje bowiem wzrost raty dla frankowiczów. Z drugiej strony im niższa cena franka szwajcarskiego, tym mniejsza jest wysokość miesięcznej raty kredytu frankowego. Jaka jest więc aktualna cena franka? Jaki będzie kurs franka szwajcarskiego w 2024 r.?

Aktualna cena franka

Aktualna cena franka szwajcarskiego nie jest wielką tajemnicą. Każdy może sprawdzić aktualny kurs franka na oficjalnej stronie Narodowego Banku Polskiego. Dane na 11 grudnia 2023 r. wskazują, że aktualna cena franka szwajcarskiego to 4,58 zł. Wciąż jest to więc cena dość wysoka.

Warto zauważyć, że cały rok 2023 stał pod znakiem wysokiego kursu franka szwajcarskiego. Kurs franka szwajcarskiego momentami był najwyższy ze wszystkich wiodących walut świata. Bywały okresy gdy cena franka szwajcarskiego dochodziła do niemal 5 zł. Wpływ na powyższe miał głównie spadek inflacji w Szwajcarii oraz poprawiająca się kondycja szwajcarskiej gospodarki.

Nie może więc dziwić, że wielu frankowiczów z niepokojem wyczekuje informacji o prognozach ceny franka szwajcarskiego w najbliższej przyszłości. Szczególnie istotną informacją jest kurs franka szwajcarskiego w 2024 r.

Kurs franka szwajcarskiego 2024

Na wstępie warto podkreślić, że wskazanie rzetelnej i możliwie dokładnej prognozy kursu franka szwajcarskiego, zwłaszcza w ujęciu długoterminowym jest niezwykle trudne. Kształtowanie się kursów walut, w tym kursu franka szwajcarskiego zależy od wielu czynników związanych z polityką wewnętrzną danego kraju, jak również z czynnikami zewnętrznymi często niemożliwymi do przewidzenia jak wojny, epidemie, kryzysy gospodarcze.

Próbując odpowiedzieć na pytanie jaki będzie kurs franka szwajcarskiego 2024 r. należy odnieść się tak do danych historycznych, jak i aktualnej sytuacji na świecie. Analizując historyczny kurs franka szwajcarskiego można zauważyć, że od lat utrzymuje się w granicach 4,00-4,80 zł, przeciętnie osiągając wartość około 4,20 – 4,50 zł, co potwierdzają wykresy kursu franka szwajcarskiego z ostatnich 10 lat. 

Ostatni raz spadek kursu franka poniżej granicy 4,00 zł odnotowaliśmy w pierwszym kwartale 2020 r., a więc niemal 3 lata temu.

Czy frank szwajcarski będzie spadał w 2024 r.?

Odpowiadając na pytanie, czy frank szwajcarski będzie spadał w 2024 r. wskazać należy, że trudno liczyć na spadki spektakularne, co nie znaczy, że nie są możliwe istotne (w porównaniu z rokiem 2023) obniżki.

Kurs franka szwajcarskiego, od lat konsekwentnie, nie schodzi poniżej poziomu 4,00 zł. Nie należy się spodziewać złamania tej ceny franka szwajcarskiego również w 2024 r. Z prognoz ekonomistów wynika jednak, że możliwa jest pewna korekta kursu franka szwajcarskiego w 2024 r. nawet do ok. 4,20-4,25 zł za jednego franka. Już taki kurs franka szwajcarskiego byłby istotnie odczuwalny dla frankowiczów, których raty spadłyby w takim wariancie w znaczący sposób.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródła:

https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/tabela-a/

https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/archiwum-kursow-srednich-tabela-a/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...