SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze TSUE c-520/21 – Frankowicze w oczekiwaniu na stanowisko TSUE w sprawie pozwów o korzystanie z kapitału! Rząd staje po stronie kredytobiorców

Data ostatniej aktualizacji:

Frankowicze TSUE c-520/21 - Frankowicze w oczekiwaniu na stanowisko TSUE w sprawie pozwów o korzystanie z kapitału! Rząd staje po stronie kredytobiorców

Powszechnie już przyjęło się dyskutować o zasadności, a raczej jej braku w stosunku do pozywania frankowiczów za korzystanie z kapitału. Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, bowiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy w przypadku unieważnienia umowy, frankowicz może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału. Rząd w opozycji do opinii UKNF sprzyja w tej kwestii kredytobiorcom.

TSUE c-520/21

W dniu 24 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przeciwko Bankowi Millennium S.A. Sprawa C-520/21 dotyczy sprawy jednego z konsumentów, który toczy spór z Bankiem Millennium.

Rząd po stronie frankowiczów

Dotychczas to banki pozywały swoich klientów o opłaty w przypadku unieważnienia umów. Do przełomu dochodzi, gdy to klient domaga się stwierdzenia nieważności i nie poprzestaje na tym, ponieważ jednocześnie wymaga od banku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z przekazanego kapitału.

W związku z niespotykaną sytuacją, sąd zwrócił się do TSUE o rozstrzygnięcie kwestii, czy stronom postępowania należy się zwrot kapitału i jeśli tak, to która ze stron może sobie rościć prawo do jego otrzymania.

Frankowicze TSUE

Przed Trybunałem Europejskim zostało przedłożone stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Według doniesień oparto założenia procesowe na podstawie opinii UOKIK oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, które prawdopodobnie, tak jak w przypadku poprzednich spraw frankowych – opowiadają się po stronie kredytobiorców. Proszony o opinię KNF, który twierdzi, iż jakakolwiek forma opłaty dla sektora bankowego w takiej sytuacji się należy, została pominięta przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Pozywanie frankowiczów za korzystanie z kapitału ma rację bytu?

Instytucje, które wypowiadały się w tej sprawie dają wyraz braku zasadności dla działań banku związanych z pozywaniem frankowiczów. UOKIK podkreśla, iż banki nie mają prawa żądać takiej opłaty od kredytobiorcy, gdy sporządziły one dla swojego klienta wadliwą prawnie umowę. W takiej sytuacji poszkodowani są jedynie konsumenci, a bank nie jest wzywany do żadnej odpowiedzialności.

Obojętny nie pozostał w tej sprawie również Rzecznik Praw Obywatelskich, którego zdaniem dopuszczenie do zezwolenia bankom do pobierania opłaty za korzystanie z kapitału uderzałoby w orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

KNF w opozycji do stanowisk pozostałych instytucji?

Opinia KNF w przedmiotowej sprawie została pominięta przez KPRM, ale warto wspomnieć o tezach postawionych przez Urząd. Zdaniem KNF unieważnienie umowy wiązać się powinno ze zwrotem kapitału bankowi, natomiast w drugą stronę – frankowiczom już niekoniecznie. KNF twierdzi, iż ze względu na brak opłaty za kapitał kredytu, frankowicze nie powinni być traktowani ulgowo względem złotówkowiczów, jak również – nie mają prawa dochodzić odszkodowaniu z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Powyższe mogłoby wystraszyć frankowiczów gotowych do walki z bankiem, ale stanowisko KNF zostało, jako jedyne wykluczone, bowiem odbiegało znacznie od wszelkich innych oraz dotychczasowego kierunku rozważań w sprawach frankowych.

Ryzyko frankowe w sprawie za korzystanie z kapitału?

Masowe unieważnianie umów frankowych niesie za sobą zagrożenie dla sektora bankowego, dlatego tak ważne jest orzeczenie TSUE w tym zakresie. Jeżeli bankom nie będzie należeć się opłata za kapitał koszty wynikające ze sporów z frankowiczami będą bardzo duże i dotkliwe. W przypadku unieważnienia umów frankowych bez opłaty za kapitał wyniósłby banki około 110 mld zł, zaś uwzględniając tę opłatę około 75 mld zł.

Jednakże oczekujemy aktualnie na orzeczenie, a ponieważ istnieją na rynku tak oddani swoim klientom pełnomocnicy, specjaliści z Kancelarii Frankowej Frejowski CHF, którzy reprezentują swoich klientów w walce z bankiem niezależnie od okoliczności – bardzo ważne jest to, aby wybrana Kancelaria do reprezentowania przed bankiem deklarowała obronę interesów klienta nawet, gdy bank postanowi złożyć pozew o korzystanie z kapitału. Więcej o pozwach za korzystanie z kapitału opowiada dr Frejowski w tym miejscu: pozew o korzystanie z kapitału.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać swoje szanse na pozbycie się kredytu ze specjalistami na rynku frankowym!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...