SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze TSUE c-520/21 – Frankowicze w oczekiwaniu na stanowisko TSUE w sprawie pozwów o korzystanie z kapitału! Rząd staje po stronie kredytobiorców

Data ostatniej aktualizacji:

Frankowicze TSUE c-520/21 - Frankowicze w oczekiwaniu na stanowisko TSUE w sprawie pozwów o korzystanie z kapitału! Rząd staje po stronie kredytobiorców

Powszechnie już przyjęło się dyskutować o zasadności, a raczej jej braku w stosunku do pozywania frankowiczów za korzystanie z kapitału. Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, bowiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy w przypadku unieważnienia umowy, frankowicz może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału. Rząd w opozycji do opinii UKNF sprzyja w tej kwestii kredytobiorcom.

TSUE c-520/21

W dniu 24 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przeciwko Bankowi Millennium S.A. Sprawa C-520/21 dotyczy sprawy jednego z konsumentów, który toczy spór z Bankiem Millennium.

Rząd po stronie frankowiczów

Dotychczas to banki pozywały swoich klientów o opłaty w przypadku unieważnienia umów. Do przełomu dochodzi, gdy to klient domaga się stwierdzenia nieważności i nie poprzestaje na tym, ponieważ jednocześnie wymaga od banku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z przekazanego kapitału.

W związku z niespotykaną sytuacją, sąd zwrócił się do TSUE o rozstrzygnięcie kwestii, czy stronom postępowania należy się zwrot kapitału i jeśli tak, to która ze stron może sobie rościć prawo do jego otrzymania.

Frankowicze TSUE

Przed Trybunałem Europejskim zostało przedłożone stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Według doniesień oparto założenia procesowe na podstawie opinii UOKIK oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, które prawdopodobnie, tak jak w przypadku poprzednich spraw frankowych – opowiadają się po stronie kredytobiorców. Proszony o opinię KNF, który twierdzi, iż jakakolwiek forma opłaty dla sektora bankowego w takiej sytuacji się należy, została pominięta przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Pozywanie frankowiczów za korzystanie z kapitału ma rację bytu?

Instytucje, które wypowiadały się w tej sprawie dają wyraz braku zasadności dla działań banku związanych z pozywaniem frankowiczów. UOKIK podkreśla, iż banki nie mają prawa żądać takiej opłaty od kredytobiorcy, gdy sporządziły one dla swojego klienta wadliwą prawnie umowę. W takiej sytuacji poszkodowani są jedynie konsumenci, a bank nie jest wzywany do żadnej odpowiedzialności.

Obojętny nie pozostał w tej sprawie również Rzecznik Praw Obywatelskich, którego zdaniem dopuszczenie do zezwolenia bankom do pobierania opłaty za korzystanie z kapitału uderzałoby w orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

KNF w opozycji do stanowisk pozostałych instytucji?

Opinia KNF w przedmiotowej sprawie została pominięta przez KPRM, ale warto wspomnieć o tezach postawionych przez Urząd. Zdaniem KNF unieważnienie umowy wiązać się powinno ze zwrotem kapitału bankowi, natomiast w drugą stronę – frankowiczom już niekoniecznie. KNF twierdzi, iż ze względu na brak opłaty za kapitał kredytu, frankowicze nie powinni być traktowani ulgowo względem złotówkowiczów, jak również – nie mają prawa dochodzić odszkodowaniu z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Powyższe mogłoby wystraszyć frankowiczów gotowych do walki z bankiem, ale stanowisko KNF zostało, jako jedyne wykluczone, bowiem odbiegało znacznie od wszelkich innych oraz dotychczasowego kierunku rozważań w sprawach frankowych.

Ryzyko frankowe w sprawie za korzystanie z kapitału?

Masowe unieważnianie umów frankowych niesie za sobą zagrożenie dla sektora bankowego, dlatego tak ważne jest orzeczenie TSUE w tym zakresie. Jeżeli bankom nie będzie należeć się opłata za kapitał koszty wynikające ze sporów z frankowiczami będą bardzo duże i dotkliwe. W przypadku unieważnienia umów frankowych bez opłaty za kapitał wyniósłby banki około 110 mld zł, zaś uwzględniając tę opłatę około 75 mld zł.

Jednakże oczekujemy aktualnie na orzeczenie, a ponieważ istnieją na rynku tak oddani swoim klientom pełnomocnicy, specjaliści z Kancelarii Frankowej Frejowski CHF, którzy reprezentują swoich klientów w walce z bankiem niezależnie od okoliczności – bardzo ważne jest to, aby wybrana Kancelaria do reprezentowania przed bankiem deklarowała obronę interesów klienta nawet, gdy bank postanowi złożyć pozew o korzystanie z kapitału. Więcej o pozwach za korzystanie z kapitału opowiada dr Frejowski w tym miejscu: pozew o korzystanie z kapitału.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać swoje szanse na pozbycie się kredytu ze specjalistami na rynku frankowym!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...