SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego dobrą wiadomością dla Frankowiczów! I KZP 2/22 – SN Uchwała Frankowa

Data ostatniej aktualizacji:

Kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego dobrą wiadomością dla Frankowiczów! I KZP 2/22 – SN Uchwała Frankowa

Sąd Najwyższy po raz kolejny pochylił się nad dość istotną sprawą dla frankowiczów, a mianowicie rozstrzygnął pewną kwestię, która stanowiła dla banków podstawę do podważania wydanych już orzeczeń, a także wskazał kierunek dla kolejnych. Do tej pory banki mogły korzystać z argumentu, którym posługiwały się przeciwko frankowiczom w sporach sądowych, a który dotyczył niespełnienia warunku bezstronności sędziów.

Jednak SN uchwała frankowa określiła, że sędziowie powołani przez KRS mogą orzekać w sprawach frankowych i nie uderza to w zasadę bezstronności sędziów. Uchwała I KZP 2/22, o której mowa to bardzo ważna wiadomość zarówno dla frankowiczów, którzy dopiero wybierają się do sądów, jak i tych, którzy obawiali się o swoje wyroki i ich podważenie przez bank.

  • SN Uchwała frankowa dotycząca bezstronności sędziów wydana została przez skład sędziowski w dniu 2 czerwca 2022 r. (sygn. akt I KZP 2/22)
  • Uchwała Sądu Najwyższego zakłada, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby sędziowie neoKRS mogli orzekać w sprawach frankowych, a także nie ma żadnych podstaw, aby określać z góry, iż rada powołana po roku 2018 nie jest bezstronna. 
  • Najnowsza uchwała frankowa Sądu Najwyższego wybiła bankom z ręki argument, ponieważ bank stracił możliwość wskazywania na defektywny skład sędziowski
  • Wydane już orzeczenia w sprawach sądowych i przyszłe wyroki są bezpieczne

Banki nie mogą kwestionować orzeczeń i składu sędziowskiego?

Banki przegrywają masę procesów z frankowiczami, zatem nie dziwi fakt, iż poszukują argumentów, które pozwolą zaoszczędzić choćby na jednym orzeczeniu, które zostanie podważone, a które zmniejszy statystykę przegranych spraw. Po 8 grudnia 2017 r. doszło do diametralnych zmian w zakresie powoływania sędziów do KRS-u, bowiem przed tym decyzję podejmował skład sędziowski, a w tym momencie to leży w gestii polityków.

Gorące nastroje podsyca również fakt, iż instytucje finansowe chcąc uniknąć odpowiedzialności związanej z nieuczciwymi umowami frankowymi, powoływały się na bezskuteczny sposób powoływania sędziego, który wydał wyrok. Można by rzec, iż sposób na wykorzystanie chaosu politycznego związanego z nowelizacją ustawy mógł bankom zapewnić kilkanaście unieważnionych procesów.

Jednak czerwcowa SN uchwała frankowa o sygnaturze I KZP 2/22 rozwiała wszelkie wątpliwości, wskazując, iż nie można w taki sposób określać wymogu bezstronności. Strategie banków zatem spełzły na niczym, bowiem kolejna karta z talii argumentów została wytrącona.

Uchwała I KZP 2/22 — sędziowie neo-KRS mogą wydawać orzeczenia dla frankowiczów 

Podobne emocje do bezstronności sędziów neo-KRS wzbudza orzekanie sędziów, którzy prywatnie są posiadaczami kredytów frankowych. Próby podważania autorytetu oraz stronniczości w wydawaniu wyroków również zostało rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy. W przypadku sędziów wyłonionych za pośrednictwem konkursu przed KRS również nie ma istotnych podstaw do tego, aby określać niespełnienie wymogu bezstronności. Można oczywiście podważyć powołanie takiego sędziego, ale nie w przypadku sądów powszechnych, taka zasada jedynie dotyczy sędziów Sądu Najwyższego.

Frankowicze będą wygrywać z bankami

W naszej ocenie SN uchwała frankowa wyznacza aktualnie bardzo ważny kierunek dla całego orzecznictwa frankowego, bowiem obowiązujące, już wydane wyroki są bezpieczne, a przyszłe dają również szansę na pozytywny wyrok. Żaden z wyroków wspomnianego składu sędziowskiego nie był korzystny dla banków, w innym wypadku nie wytaczałyby one dział w kierunku podważenia tychże wyroków pod zarzutem wymogu bezstronności.

Rekomendują, aby decyzję o działaniu podjąć szybko, ponieważ kolejki do sądów zdają się być coraz dłuższe, zatem składając pozew szybciej, frankowicze mogą mieć pewność, iż do czasu znaczących podwyżek będą oni mogli wstrzymać płatność swoich kredytów.

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami, których posiada nasza kancelaria frankowa, którzy wskażą sposób na zabezpieczenie się przed nadchodzącymi podwyżkami.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...