Ile spraw przegrali frankowicze

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Analizując dostępne statystyki spraw frankowych można dojść do wniosku, że spraw przegranych przez frankowiczów jest bardzo niewiele. Ze statystyk spraw frankowych na rok 2021 opublikowanych przez SBB wynika, że na 3 861 wyroków, zapadłych w sprawach frankowych, jedynie 124 zakończyły się oddaleniem powództwa.

Przywołane statystyki spraw frankowych dowodzą, że większość z powództw zgłaszanych przez kredytobiorców jest uwzględniana. Niestety, pewna liczba spraw kończy się jednak przegraną frankowiczów. W związku z powyższym zasadnym jest odpowiedzenie na pytanie kto przegrywa sprawy frankowe?

Kiedy można przegrać sprawę frankową

Większość wyroków zasądzających na rzecz kredytobiorcy pieniądze z kredytu frankowego dotyczy umów podpisanych przez konsumentów, sprzed kilkunastu lat (zwłaszcza lata 2006-2008). W umowach tych zawarty jest szereg klauzul niedozwolonych, których ujawnienie znacząco ułatwia wygranie sprawy przed sądem.

Kiedy więc można przegrać sprawę frankową? Wydaje się, że ciężko mówić o konkretnych podmiotach, które z góry skazane są na przegranie sprawy z kredytu frankowego. Na pewno jednak utrudnieniem w uzyskaniu korzystnego wyroku może być sytuacja, w której sąd uzna, że umowa nie została zawarta z konsumentem, ale z przedsiębiorcą w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Podobnie problematycznymi okolicznościami, mogącymi potencjalnie zwiększyć szansę na przegranie sprawy frankowej, są wykształcenie ekonomiczne, finansowe lub pokrewne kredytobiorcy albo też wykazanie przez bank, że kwestionowane postanowienia umowy kredytu frankowego nie zostały z góry narzucone, ale są wynikiem indywidualnych negocjacji z kredytobiorcą.

Jak zeznawać w sprawie frankowej

Oczywistym jest, że zeznając w sprawie frankowej należy przytaczać zgodne z prawdą okoliczności w przeciwnym wypadku kredytobiorca może narazić się na odpowiedzialność karną, a mało wiarygodne w oczach sądu, zeznania w sprawie frankowej, mogą skutkować oddaleniem powództwa.

Zeznania powoda w sprawie frankowej powinny kłaść nacisk na okoliczności negocjowania umowy kredytu (czy postanowienia były narzucane, czy też kredytobiorca miał swobodę negocjowania warunków), czy bank szczegółowo wyjaśnił ryzyka podpisania umowy frankowej, w szczególności możliwość wzrostu kursu walut, czy też pominął lub nie artykułował wystarczająco dosadnie tej kwestii, na jaki cel został wykorzystany kredyt (konsumencki, czy związany z działalnością gospodarczą).

Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego

Według dostępnych statystyk spraw frankowych, zdecydowana większość spraw kończy się częściowym lub całkowitym uwzględnieniem powództwa (obecnie ok. 90-95% spraw). Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców orzekała unieważnienie umowy kredytowej, dotyczy to także najnowszych wyroków frankowych.

Przedstawione wyżej dane dowodzą, że znaczna ilość frankowiczów odzyskuje pieniądze z kredytu frankowego. Trend taki utrzymuje się od pewnego już czasu i o ile nie dojdzie w najbliższej przyszłości do, mało prawdopodobnej, zmiany linii orzeczniczej najnowsze wyroki frankowe powinny w dalszym ciągu uwzględniać powództwa kredytobiorców i umożliwiać im w ten sposób odzyskanie pieniędzy z kredytu.

 autor: Radca Prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 31 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF