SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sprawy frankowe 2024 – Kredyt frankowy ponownie wyśle frankowiczów do sądu? Kolejna fala pozwów przed nami

Data ostatniej aktualizacji:

Sprawy frankowe 2023 – Kredyt frankowy ponownie wyśle frankowiczów do sądu? Kolejna fala pozwów przed nami

Podwyższone stopy procentowe w Szwajcarii to temat, którym żyją polskie media i duża grupa kredytobiorców, która swoje kredyty pozaciągała w walucie CHF. Podwyżka, o której mowa nie jest tak diametralna, jak w przypadku kredytów złotówkowych, ale z pewnością będzie ona odczuwalna. Nie sposób też nie wspomnieć o prognozach na cykl podwyżek, które dopiero czekają polskich frankowiczów. Czy to, jak obecnie wyglądają sprawy frankowe 2022, przyczyni się do kolejnej już fali pozwów frankowych?

Sytuacja zmusi frankowiczów do walki z bankami

Ogromna część polskich frankowiczów zdecydowała się już na złożenie sprawy o unieważnienie swojej umowy kredytowej, a to w dużym stopniu przyczyniło się do oblężenia sądów i zmniejszenia ich wydajności. Z każdą złą dla frankowiczów informacją, rośnie liczba kredytobiorców, którzy decydują się na powierzenie sprawy swojego kredytu w ręce doświadczonej kancelarii frankowej.

Nie powinno to dziwić, ponieważ zdecydowana większość spraw, a szczególnie sprawy frankowe 2022 są wygrywane przez poszkodowanych frankowiczów. Banki w tej batalii mają dużo do stracenia, a mimo to w dalszym ciągu próbują straszyć frankowiczów pozwami za bezumowne korzystanie z kapitału.

Pozwy te są jednak bezskuteczne, bowiem takie sprawy z powództwa banku są przegrywane przez stronę pozywającą. Okoliczności zatem sprzyjają frankowiczom, a przez to można spodziewać się, iż frankowych pozwów znacznie przybędzie. 

Kredyt frankowy z wyższą ratą

Zapowiadane podwyżki obejmujące stopy procentowe w Szwajcarii urzeczywistniły się w zeszły czwartek 16 czerwca. Właśnie wtedy Szwajcarski Bank Narodowy podniósł stopy procentowe pierwszy raz do 15 lat. To działanie wywołało spore poruszenie na światowym rynku, a konsekwencje odczują najmniej temu winni frankowicze.

Skutek wyższego oprocentowania będzie widoczny dopiero za trzy miesiące, gdy SARON zostanie zaktualizowany o nowe stopy procentowe, jednak decyzja Szwajcarii spowodowała, że frank znacząco skoczył do góry.

Nie jest to koniec złych wiadomości dotyczących podwyżek, ponieważ we wrześniu planowane jest kolejne posiedzenie Szwajcarskiego Banku Narodowego. Wyższe stopy procentowe dla kredytów frankowych niestety nie spowodują rządowego poruszenia i frankowicze po raz kolejny zostaną pozostawieni sami sobie.

Analizując sprawy frankowe 2022, należy przewidywać, iż Frank szwajcarski z dużym prawdopodobieństwem osiągnie granicę 5 zł w ciągu następnych miesięcy, co miało też już miejsce w marcu, gdy wieść o wojnie na Ukrainie rozprzestrzeniła się po świecie. Lawina pozwów w tamtym okresie zalała polskie sądy, a zainteresowanie wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi do dziś utrzymuje się na wysokim poziomie 

Wyższa rata to więcej pozwów o kredyt frankowy

Frankowicze to grupa bardzo świadomych konsumentów, dlatego z tego powodu kolejna podwyżka i niepewność kursu CHF spowoduje, iż nawet ci najbardziej niezdecydowani rozpoczną rozważania odnośnie pozwania swojego banku. W ocenie naszych specjalistów ilość pozwów frankowych, która dopiero nadciąga do sądów, może zdestabilizować jeszcze bardziej czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, dlatego też podjęcie decyzji o pewnym działaniu w stronę złożenia pozwu należy podjąć szybko.

Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu przez naszą kancelarię frankową sporządzamy pozwy w adekwatnym do zawiłości sytuacji tempie, co pozwala frankowiczom nawet na ekspresowe uzyskanie zabezpieczenia roszczenia i przygotowanie się tym samym na uderzające podwyżki, które już za chwilę zapukają do drzwi wszystkich frankowych kredytobiorców. 

Jak długo trwa sprawa Frankowa w sądzie?

Długość trwania wyroków, które obejmują sprawy frankowe, zależy od sądu, w którym toczy się sprawa, a także od sędziego. Według statystyk w tzw. „wydziale frankowym” w Warszawie na rozpatrzenie oczekuje aż 34 tys. spraw frankowych, które przypadają na 21 orzekających sędziów. Sędziowie jednak starają się przyśpieszyć orzekanie poprzez łączenie identycznych spraw, a także wydawanie wyroków na pierwszej rozprawie, co znacząco skraca oczekiwanie na rozwiązanie sprawy.

Jakie wyroki w sprawach frankowych?

Ponad 90% wyroków w sprawach frankowych zapada na korzyść frankowicza. Oznacza to, że w sprawach frankowych dalej wiodą prym przegrane banków. Najczęstszym wyrokiem w sprawach frankowych jest stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, a więc unieważnienie kredytu.

Co po wygranej sprawie Frankowej?

To, co następuje po wygranej sprawie frankowej, zależy od wyroku sądu, możliwości jednak są dwie:

  • Odfrankowienie kredytu we frankach – z umowy usuwane są wadliwe zapisy, a kredyt zostaje przekształcony na złotówkowy. Bank oddaje frankowiczowi nadpłacone raty, a oprocentowanie kredytu ulega obniżeniu. 
  • Unieważnienie kredytu frankowego – bank oddaje frankowiczowi wszystkie wpłacone kwoty na poczet kredytu, zaś frankowicz zwraca bankowi faktyczną kwotę kredytu, którą uzyskał z tytułu umowy. 

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią frankową Frejowski CHF, która z dochowaniem szczególnej staranności może poprowadzić Państwa sprawę frankową, z nastawieniem na fizyczne uzyskanie pozytywnego wyroku i odzyskanie pieniędzy. Samo złożenie pozwu nie daje żadnej gwarancji, ale doświadczenie naszych prawników pokazuje jasno, że lekarstwem na frankowy problem jest merytorycznie sporządzone powództwo!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...