Jak zmieniał się kurs franka szwajcarskiego

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Jak zmieniał się kurs franka szwajcarskiego

Spis treści:

Gdy oferty kredytów frankowych weszły na polski rynek uważane były za szczególnie atrakcyjne nie tylko z uwagi na większą zdolność kredytową wyliczoną potencjalnym kredytobiorcom, ale również przez, wydawało się, niski i stabilny kurs franka szwajcarskiego. Z perspektywy czasu widać, że ocena franka szwajcarskiego jako waluty stabilnej i relatywnie słabej względem polskiego złotego była błędna. Warto przeanalizować historię kursu franka szwajcarskiego i choćby oszacować prognozy kursu franka na przyszłość i szanse na to, że kurs franka zacznie spadać w dającej się przewidzieć przyszłości.

Historia kursu franka szwajcarskiego

Kurs franka szwajcarskiego względem polskiego złotego zmieniał się znacząco na przestrzeni lat. W ostatniej dekadzie XX w. kurs franka szwajcarskiego osiągał przeciętnie wartości ok. 2,20 zł – 2,60 zł, nigdy nie przekraczając 3,00 zł.

Analogicznie kształtował się kurs franka w pierwszych latach obecnego stulecia, kiedy to na polskim rynku kredytowym zaczęły pojawiać się kredyty we franku szwajcarskim. Kurs franka w latach 2005 r. – 2008 r., kiedy to udzielono największej liczby kredytów wyrażonych w tej walucie w dalszym ciągu był stabilny i nie dochodził nawet do granicy 3,00 zł za jednego franka.

Z uwagi na fakt, że frank szwajcarski od zawsze uważany był za walutę niezwykle stabilną, wraz z globalnego początkiem kryzysu gospodarczego w 2007 r. inwestorzy zaczęli masowo wykupować franka w celu zabezpieczenia własnych oszczędności. Takie działania miały wpływ na umacnianie się kursu franka szwajcarskiego, wciąż nie osiągał on jednak wartości wyższych niż dające się realnie przewidzieć.

Pierwszy istotny i długotrwały skok kursu franka szwajcarskiego (do poziomu ponad 3,00 zł) miał miejsce na początku drugiej dekady bieżącego wieku, a związany był z kryzysem ekonomicznym w Grecji.

Z punktu widzenia kredytobiorców najcięższym momentem był tzw. czarny czwartek 15 stycznia 2015, kiedy to Szwajcarski Bank Narodowy przekazał informację o porzuceniu polityki obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego. Kurs franka poszybował wtedy gwałtownie w górę przebijając po raz pierwszy granicę 4,00 zł za jednego franka szwajcarskiego. Tak znacząca podwyżka kursu, która w praktyce utrzymuje się do dnia dzisiejszego wpłynęła bezpośrednio na gwałtowną podwyżkę rat kredytów frankowych, a w efekcie na problemy z wypłacalnością kredytobiorców frankowych.

Prognoza kursu franka

Określenie dokładnej prognozy kursu franka szwajcarskiego, a zwłaszcza prognozy długoterminowej jest bardzo trudne. Kształtowanie się kursów walut, w tym kursu franka szwajcarskiego zależy od wielu czynników związanych z polityką wewnętrzną danego kraju, jak również z czynnikami zewnętrznymi często niemożliwymi do przewidzenia jak wojny, epidemie, kryzysy gospodarcze.

Analizując historyczny kurs franka szwajcarskiego można zauważyć, że od lat utrzymuje się w granicach 4,00-4,80 zł, przeciętnie osiągając wartość około 4,20 – 4,50 zł, co potwierdzają wykresy kursu franka szwajcarskiego z ostatnich 10 lat.  

Ostatni raz spadek kursu franka poniżej granicy 4,00 zł odnotowaliśmy w pierwszym kwartale 2020 r., a więc niemal 3 lata temu.

Czy frank szwajcarski będzie spadał

Próbując opierać długoterminowe prognozy kursu franka o dane historyczne i na tej podstawie szacować szanse na spadek kursu franka szwajcarskiego wskazać należy, że znaczny spadek kursu franka wydaje się mało prawdopodobny. Frank szwajcarski od lat ustabilizował się na kursie ok. 4,00 zł, kryzysy ostatnich lat (pandemia COVID-19, czy wojna rosyjsko-ukraińska) umacniały jedynie kurs franka szwajcarskiego, jesienią 2022 r. nawet do poziomu 5,00 zł.

Podsumowując obecnie nie wydaje się żeby kurs franka miał ulec znaczącym zmianom. Nie należy oczekiwać istotnych spadków kursu franka, w szczególności spadku do kursu franka z 2005 r. Raz jeszcze należy przy tym zaznaczyć, że długoterminowe prognozy kursów walut są obarczone dużym ryzykiem błędu, stąd też nie da się z pewnością przesądzić w jaki sposób będzie kształtował się kurs franka w przyszłości.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF