SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak prezentuje się kurs franka szwajcarskiego do złotego? Aktualizacja wrzesień 2023 r.

Data ostatniej aktualizacji:

kurs franka szwajcarskiego

Kurs franka szwajcarskiego ma istotne znaczenie dla kredytobiorców, którzy wciąż spłacają zobowiązania z umowy kredytu frankowego. Na przestrzeni lat kurs franka ulegał zmianom, z których najistotniejszą był gwałtowny wzrost szwajcarskiej waluty w styczniu 2015 r., który uznaje się dziś za jeden z najczarniejszych punktów w kryzysie na rynku kredytów frankowych.

W chwili obecnej frank szwajcarski jest walutą bardzo mocną w stosunku do polskiego złotego. We wrześniu 2023 r. kurs franka szwajcarskiego do złotego umocnił się istotnie. Na początku września 2023 r. za jednego franka trzeba było zapłacić ok. 4,67 zł. Szczytowym momentem był dzień 12 września 2023 r., kiedy to wartość jednego franka szwajcarskiego wynosiła 4,90 zł.

Po skoku z 12 września 2023 r. złoty zaczął powoli umacniać się w stosunku do franka szwajcarskiego. Początkowo frank spadł do poziomu ok. 4,85 zł, a w ostatnim tygodniu września zszedł poniżej 4,80 zł. Nie zmienia to faktu, że kurs franka do złotego we wrześniu istotnie wzrósł względem poprzednich miesięcy, co z pewnością może niepokoić kredytobiorców frankowych.

Czy kurs franka szwajcarskiego wpływa na wysokość raty?

Wysoki kurs franka szwajcarskiego w stosunku do złotego wpływa bezpośrednio na wartość rat w kredytach frankowych. W umowach kredytu tego rodzaju kwota kredytu wskazana była we franku szwajcarskim. Umowy skonstruowane były w ten sposób, że kredytobiorcy zobowiązani są do zwrotu pożyczonej kwoty w złotych polskich. Z każdym wzrostem kursu franka rośnie więc kapitał do zwrotu, a wraz z nim wysokość raty kredytu.

Czy kurs franka może spaść?

Realna szansa na znaczący spadek kursu franka w możliwej do przewidzenia przyszłości jest bardzo niewielka. Z pewnością możliwym jest wystąpienie nieznacznych spadków kursu franka szwajcarskiego, ale niemal niemożliwym jest powrót kursu franka do wartości z początków XXI w.

Kalkulator frankowy

Przed skierowaniem sprawy do sądu, warto oszacować wysokość roszczenia względem banku. W tym celu warto skorzystać z kalkulatora frankowego , który oblicza orientacyjną wartość roszczenia o jakie można pozwać bank w związku z abuzywnymi postanowieniami zawartymi w umowie frankowej. Wynik uzyskany z kalkulatora frankowicza ma charakter szacunkowy, dlatego też złożenie pozwu frankowego powinno być poprzedzone indywidualną analizą umowy kredytu z uwzględnieniem warunków kredytowania oraz zmian oprocentowania, dokonaną przez adwokata lub radcę prawnego specjalizującego się w sporach z bankami.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Usunięcie WIBOR

Usunięcie WIBOR
Wskaźnik WIBOR ma istotne znaczenie przy wyliczaniu oprocentowania kredytów (a w efekcie rat kredytowych) o zmiennej stopie procentowej. Z uwagi...

Inflacja a kredyt frankowy

Inflacja a kredyt frankowy
Pozornie może wydawać się, że rosnąca inflacja nie ma bezpośredniego przełożenia na sytuację kredytobiorców frankowych w Polsce. Kredyty frankowe nie...

Prognoza dla kursu franka szwajcarskiego – Czy frank będzie spadał?

Prognoza dla kursu franka szwajcarskiego – Czy frank będzie spadał?
Kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe bacznie obserwują notowania franka szwajcarskiego, licząc na jego spadek, a w konsekwencji również spadek rat kredytowych....