SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?

Data ostatniej aktualizacji:

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów

Orzecznictwo niewątpliwie stoi po stronie frankowiczów, jednak nie zawsze frankowicz wygrywa sprawę w sądzie. Specyfika spraw frankowych oraz specyficzny przeciwnik po drugiej stronie wraz ze sztabem profesjonalnych prawników powoduje, że frankowicz sam może sobie nie poradzić w sporze z bankiem o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu frankowe. W polskim prawie istnieje instytucja powagi rzeczy osądzonej. Sprawę frankową można przeprowadzić tylko raz. Dlatego błędy popełniane przez frankowiczów muszą zostać wyeliminowane.

Błędy kredytobiorców frankowych

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów? Najczęściej popełnianym błędem przez frankowiczów jest nawiązanie współpracy z niedoświadczonym w sprawach frankowych pełnomocnikiem. Kancelarie, które specjalizują się „we wszystkim”, nie są tak naprawdę w niczym ekspertami.

Kredyty frankowe są skomplikowanymi instrumentami finansowymi. Kancelaria nie posiadająca doświadczenia w sprawach frankowych może popełnić w toku prowadzenia sporu z bankiem wiele błędów, które mogą wpłynąć na zmniejszenie korzyści finansowej jaką może osiągnąć frankowicz lub w najgorszym wypadku doprowadzić do przegranej frankowicza.

Jak uniknąć pułapek związanych z kredytami frankowymi? W celu uniknięcia pułapek związanych z kredytami frankowymi należy powierzyć swoją sprawę frankową profesjonalnej kancelarii posiadającej wieloletnie doświadczenia w sporach z bankami. Doświadczony w sprawach frankowych prawnik nie da się zaskoczyć niekiedy nieuczciwymi sztuczkami pełnomocników banku, zaś na każdą podniesioną w sądzie kwestię odpowie silnymi argumentami.

Obowiązkiem rzetelnego pełnomocnika jest też niepozostawienie frankowicza samemu sobie i przygotowanie go w odpowiedni sposób do procesu, a także wsparcie go, gdy ten po czasem niemal trwającej lata walce z bankiem jest już wyczerpany czy też zniechęcony. 

Jakie błędy popełniają prawnicy w sprawach frankowych?

Niedoświadczeni w prawie bankowym prawnicy najczęściej popełniają następujące błędy:

 • podają nieprawidłową walutę w żądaniach pozwu,
 • skupiają się na okolicznościach nie mających większego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy,
 • nie reagują na działania banków zmierzające do wydłużenia postępowania sądowego,
 • nieprawidłowo formułują żądania w pozwie.

W którym etapie frankowicze popełniają najwięcej błędów?

Błędy frankowiczów zaczynają się już na początku sporu z bankiem. Najwięcej błędów frankowicze popełniają na samym początku, nawiązują współpracę  z niedoświadczonymi kancelariami.

Najskuteczniejsza kancelaria składa się zawsze z prawników, którzy doskonale orientują się w prawie bankowym i są zawsze o krok przed bankiem. Odpowiednia kancelaria frankowa dzięki swojemu doświadczeniu powinna być w stanie zapewnić wygraną swojemu klientowi nawet w sytuacji, gdy jego sprawa nie należy do spraw standardowych.

Kancelaria Frejowski posiada ponad 13 lat doświadczenia w prawie bankowym. Nasze specjalizacje to pozwy frankowe, reklamację, pisma procesowe, zażalenia, apelacje. Dodatkowo stworzyliśmy narzędzie do wyliczenia kwoty zysku, jaki frankowicz może osiągnąć w sporze z bankiem jakim jest kalkulator frankowy.

Błędy popełniane przez frankowiczów przy wyborze kancelarii

Wybór odpowiedniej kancelarii do poprowadzenia sprawy frankowej nie jest zadaniem prostym. Frankowicze wybierając kancelarie do poprowadzenia sporu z bankiem najczęściej popełnią następujące błędy:

 • wybierają kancelarię, która oferuje najniższą cenę za poprowadzenie sprawy,
 • wybierają niedoświadczoną w prawie bankowym kancelarię,
 • wybierają kancelarię na podstawie reklam w Internecie,
 • powierzają sprawy frankowe spółkom i pośrednikom,
 • korzystają z porównywarek kancelarii i firm reprezentujących frankowiczów,
 • podpisują umowy z pośrednikami oferującymi niskie opłaty wstępne lub poprowadzenie sprawy za „zero złotych”,
 • ograniczają wybór tylko do kancelarii ze swojego miasta,
 • podejmują współpracę z handlowcami, fundacjami, społecznościami frankowiczów.

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...