SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt we frankach pozew do sądu i koszty sądowe w 2024 roku

Data ostatniej aktualizacji:

Pozew kredyt we frankach

Od kilku lat coraz więcej osób decyduje się złożyć pozew o unieważnienie kredytu we frankach. Zdecydowana większość wyroków sądowych sprzyja kredytobiorcom, których umowy kredytowe, w wyniku wniesienia powództwa, zostają unieważnione, ewentualnie odfrankowione.

Sprawdź możliwości: kalkulator frankowyile można odzyskać

Kredyty CHF pozew – kiedy można go złożyć?

Pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego można złożyć w trakcie spłaty kredytu, jak również po całkowitej spłacie. Pozwać bank można również:

 • po śmierci jednego z kredytobiorców,
 • po rozwodzie,
 • po sądowym orzeczeniu separacji,
 • po zawarciu intercyzy.

Pozwy frankowe – wymagane dokumenty

Do pozwu o unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich lub odfrankowienie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • umowa kredytu wraz z załącznikami dodanymi do umowy: regulamin kredytowania, tabele opłat i prowizji, aneksy i inne;
 • zaświadczenie banku, wydawane na wniosek kredytobiorcy, zawierające wszystkie informacje o saldzie kredytu, spłaconych ratach kapitałowych i odsetkowych, obowiązującym oprocentowaniu oraz jego zmianach;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu lub wniosek o zwolnienie z tej opłaty.

Jak złożyć pozew frankowy?

Pozew frankowy należy złożyć do sądu, w którego okręgu powód, czyli frankowicz ma miejsce zamieszkania. Do pozwu należy dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia, czyli umowę kredytu, zaświadczenie banku, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu lub wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Kredytobiorca może złożyć pozew osobiście lub przez profesjonalnego pełnomocnika.

Udzielenie pełnomocnictwa

Nim jednak w sprawie frankowej  zapadnie wyrok, kredytobiorca musi liczyć się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów związanych zarówno z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, jak również z obowiązkowymi opłatami sądowymi. Warto więc przed wniesieniem pozwu o kredyt we frankach zorientować się ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej i ile kosztuje wniesienie pozwu frankowego do sądu.

Kredyt frankowy pozew – ile kosztuje prawnik?

Odpowiedź na pytanie ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej jest zależna od kilku czynników. W standardowym modelu prowadzenia sprawy frankowej, pierwszym kosztem jest ryczałtowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o unieważnienie kredytu. Kolejnym typowym kosztem prawnika w sprawie frankowej jest wynagrodzenie za każdorazowy udział prawnika na rozprawie w sprawie frankowej.

Wynagrodzenie Success Fee

Często do kosztów prowadzenia sprawy frankowej zalicza się również tzw. wynagrodzenie success fee. Wynagrodzenie success fee w sprawie frankowej to tzw. premia od sukcesu. Innymi słowy jest to wynagrodzenie określone jako procent od uzyskanej dla kredytobiorcy w postępowania frankowym kwoty, które to wynagrodzenie przypada kancelarii frankowej. W sprawach frankowych success fee jest popularnym składnikiem wynagrodzenia kancelarii.

Model wynagrodzenia kancelarii

Opisane wyżej składniki wynagrodzenia w sprawie frankowej stanowią najczęściej stosowany na rynku kancelarii frankowych model wynagrodzenia. Każdorazowo jednak kwestie wynagrodzenia za prowadzenie sprawy frankowej stanowią przedmiot negocjacji kancelarii frankowej i klienta, stąd też warunki te mogą się różnić w zależności od ustaleń dla konkretnej sprawy. Chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej, warto więc zgłosić się do wybranej kancelarii z prośbą o wstępną analizę sprawy i przedstawienie oferty współpracy.

Koszty sądowe

Poza kosztami wynagrodzenia kancelarii w sprawie frankowej, kredytobiorca musi liczyć się z dodatkowymi wydatkami związanymi z opłatami za wniesienie sprawy frankowej do sądu i jej procedowanie. Odpowiadając sobie na pytanie ile kosztuje pozew w sprawie frankowej, kredytobiorca musi więc wziąć pod uwagę również tzw. koszty procesu oraz koszty dodatkowe m.in. koszty wydania zaświadczenia przez bank.

Zaświadczenie z banku o wysokości dokonanych spłat przez cały okres trwania umowy jest dokumentem, na podstawie którego będzie można ocenić wartość potencjalnego roszczenia z tytułu unieważnienia umowy kredytu frankowego. Zaświadczenie to może być wydane jedynie przez bank udzielający kredytu, a jego koszt wynosi ok. 100,00 – 300,00 zł. 

Opłata od pozwu

Nieco większy wydatek stanowi opłata od pozwu, która w sprawach frankowych z roszczeniem powyżej 20 000,00 zł jest stała i wynosi 1 000,00 zł, co wprost reguluje art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W tym zakresie ustawodawca poszedł kredytobiorcom na rękę i odstąpił od ogólnej zasady wyrażonej w art. 13 wspomnianej ustawy, która wymaga w sprawach powyżej 20 000,00 zł opłaty w wysokości 5% dochodzonego roszczenia. Zabieg taki z pewnością ułatwił i znacząco obniżył koszty dochodzenia roszczeń z umów kredytów.

W sprawach frankowych z reguły powoływany jest biegły celem sporządzenia opinii. W wypadku powołania biegłego trzeba liczyć się z dodatkowym wydatkiem – kosztem wniesienia zaliczki na biegłego, której wysokość jest zróżnicowana i z reguły waha się w przedziale między kilkaset, a 1 000,00 – 3 000,00 zł.

Pozwy CHF – najnowsze informacje

W 2024 roku należy się spodziewać kolejnych setek pozwów złożonych w sprawach frankowych. Tym bardziej, że banki coraz częściej wycofują się z praktyki składania pozwów przeciwko  frankowiczom. Przed skierowaniem sprawy do sądu frankowicz może skorzystać z kalkulatora Frankowicza w celu wyliczenia swojego roszczenia lub powierzyć wyliczenie kancelarii frankowej. Kancelaria frankowa prócz udzielenia pomocy w wyliczeniu wartości przedmiotu sporu, wyjaśni jak wyglądają kolejne etapy sprawy, w tym rozprawa frankowa oraz pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej.

Spłacony kredyt frankowy a pozew w 2024 roku

Pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego może zostać złożony po całkowitej spłacie zobowiązania. Zasadą jest, że roszczenia kredytowe przedawniają się oddzielnie co do każdej z rat. Raty kredytu zapłacone do lipca 2018 r. przedawniają się w terminach 10 lat, raty uiszczone po tym terminie przedawniają się w okresie 6 lat.

Na szczęście dla kredytobiorców niekoniecznie musi oznaczać to, że roszczenia ze spłaconego przed laty kredytu frankowego uległy już przedawnieniu. Wszystko za sprawą wyroku TSUE z dnia 10 czerwca 2021 r. (sprawy połączone C-776/19 od C-782/19). Zgodnie ze stanowiskiem w nim zawartym niedopuszczalne jest, aby początek biegu terminu przedawnienia miał uniemożliwiać konsumentowi skuteczną ochronę w wypadku, gdy termin ten mógłby upłynąć, zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie kredytu.

Stanowisko takie jest korzystne dla kredytobiorców i powoduje, że nawet w sytuacji gdy kredyt został spłacony wiele lat temu wciąż istnieje szansa, że roszczenia z niego przysługujące nie zostały przedawnione, a tym samym w dalszym ciągu możliwym jest pozwanie banku po spłacie kredytu.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 4. Wyrok TSUE z dnia 10 czerwca 2021 r. (sprawy połączone C-776/19 od C-782/19).


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Prawnik od franków – kredyty CHF

Prawnik od franków – kredyty CHF
Każdy z frankowiczów myśląc o powierzenie sprawy swojego kredytu prawnikowi zastanawia się czy kancelaria którą wybrał jest odpowiednia oraz jakie...

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Jaka kancelaria dla frankowiczów?
Mając umowę frankową i chcąc rozpocząć spór z bankiem stajemy przed wyborem kancelarii prawnej, która zajmie się naszą sprawą. Niezaprzeczalnie...

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?
Z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego....