SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy frank szwajcarski będzie tańszy – analiza

Kiedy frank szwajcarski będzie tańszy?

Kiedy frank szwajcarski będzie tańszy? I czy w ogóle frank szwajcarski będzie spadał? Te pytania od kilku już lat zadają sobie kredytobiorcy frankowi.

Kurs CHF

W początkowym okresie oferowania przez banki kredytów we franku szwajcarskim waluta ta uchodziła za bardzo stabilną, a jej kurs względem polskiego złotego był atrakcyjny. Z czasem okazało się, że takie postrzeganie franka szwajcarskiego okazało się błędne i co najmniej od końca pierwszej dekady XXI w. obserwować mogliśmy trend wzrostowy kursu franka szwajcarskiego. 

Wzrost kursu franka w oczywisty sposób pogorszył sytuację kredytobiorców kredytów frankowych i bezpośrednio wpłynął na zdecydowany wzrost wysokości rat kredytów udzielanych w tej walucie. Żeby móc przewidzieć, kiedy szwajcarska waluta może zacząć tracić na wartości, trzeba najpierw zrozumieć, od czego zależy kurs franka szwajcarskiego i jakie są prognozy tego kursu na przyszłość.

Od czego zależy kurs franka szwajcarskiego?

Kurs franka szwajcarskiego oraz to kiedy frank szwajcarski będzie tańszy zależy od wielu czynników tak zewnętrznych, jak i związanych z polityką wewnętrzną Szwajcarii. Historia uczy, że frank szwajcarski umacnia się w sytuacjach kryzysowych na świecie, co może mieć związek, z tym że w powszechnej opinii uchodzi on za walutę silną i bezpieczną. Przykładem takiego umocnienia kursu franka, spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, może być początek globalnego kryzysu gospodarczego w 2007 r., kiedy to inwestorzy rozpoczęli masowy wykup franka szwajcarskiego w celu ochrony swoich oszczędności. Działania takie doprowadziły do zauważalnego wzrostu kursu franka szwajcarskiego w tym okresie.

Mocne wsparcie dla franka

Większość kredytobiorców skupia się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kiedy frank szwajcarski będzie tańszy. W rzeczywistości trudno zakładać, że w bliższej perspektywie czasu frank szwajcarski będzie spadał w sposób dający frankowiczom nadzieję na istotny spadek wysokości raty kredytowej.

Mocnym wsparciem dla frankowiczów, i to niezależnie od tego, kiedy frank szwajcarski spadnie, może być złożenie pozwu frankowego. Obecnie większość spraw z powództwa kredytobiorców kończy się wygraną frankowiczów i unieważnieniem umowy kredytu, co dowodzi tylko temu, że banki coraz częściej przegrywają z frankowiczami. W efekcie odpada istotny problem spłaty wysokich rat kredytowych i niecierpliwego oczekiwania na to, czy frank szwajcarski będzie spadał.

Każdy zainteresowany złożeniem pozwu może skorzystać przed podjęciem ostatecznej decyzji z bezpłatnego kalkulatora kredytu chf.

Polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego a inflacja

Wzrost stóp procentowych kredytów frankowych związanych jest z polityką Szwajcarskiego Banku Narodowego, na który wpływ ma m.in. inflacja, która nie tylko prowadzi do wzrostu kursu franka, ale pośrednio ma istotny wpływ dla wysokości rat kredytów frankowychData, kiedy frank szwajcarski będzie tańszy w dużej mierze zależy więc również od tego jak kształtować będzie się wskaźnik inflacji w szwajcarskiego gospodarce.

Próbując zatrzymać rosnącą inflację, Szwajcarski Bank Narodowy już w 2022 r. podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych. W efekcie tej decyzji wzrosło oprocentowanie kredytów we frankach. W 2023 r. Szwajcarski Bank Narodowy dokonał kilku kolejnych podwyżek stóp procentowych. Mimo, że inflacja w ujęciu rocznym spada, SBN w dalszym ciągu zastrzega możliwość dokonywania kolejnych podwyżek.

Co robić, gdy frank szwajcarski spada?

Wielu kredytobiorców zadaje sobie pytanie, kiedy frank szwajcarski będzie spadał. Niestety od lat nie obserwowaliśmy już sytuacji, w której w istocie moglibyśmy mówić o spadku kursu franka szwajcarskiego. Co jednak robić, gdy frank szwajcarski zacznie spadać?

Ewentualny spadek franka szwajcarskiego wpłynąłby z pewnością na zmniejszenie wysokości raty kredytu. Kiedy frank szwajcarski będzie tańszy warto pomyśleć o nadpłacie kapitału kredytu. Gdy frank szwajcarski będzie spadał to efektem tego będzie bowiem zmniejszenie się kwoty kapitału pozostałego do spłaty wyrażonego w złotym polskim.

Warto więc na bieżąco śledzić aktualny kurs franka szwajcarskiego na stronie NBP, analogicznie jak kredytobiorcy złotówkowi śledzą zmianę wskaźnika WIBOR mającego wpływ na wysokość ich rat kredytowych.

Jak zmieni się frank szwajcarski w dłuższej perspektywie?

To kiedy frank szwajcarski będzie tańszy (i czy w ogóle frank szwajcarski spadnie) zależy od wielu czynników m.in. takich jak dalszy wzrost inflacji, czy przebieg wojny na Ukrainie. Okoliczności te powodują, że długoterminowe prognozy kursu franka szwajcarskiego, czy choćby prognozy kursu franka na drugą połowę 2023 zawierać mogą istotny margines błędu. Opierając się na danych i trendach z przeszłości z pewnością warto zwrócić uwagę, że kurs franka szwajcarskiego oscyluje w wartościach około 4,00-4,80 zł, przeciętnie osiągając wartość 4,20 – 4,50 zł.

Próbując więc udzielić odpowiedzi na pytanie postawione na początku artykułu – kiedy frank szwajcarski będzie tańszy, można wskazać, że obecnie brak przesłanek, by sądzić, że kurs franka szwajcarskiego znacząco spadnie. Możliwe są oczywiście pewne, okresowe obniżki poniżej poziomu 4,00 zł (ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 3 lata temu, w pierwszym kwartale 2020 r.), nie należy jednak spodziewać się trwałego trendu spadkowego. Wydaje się również, że nawet długotrwała prognoza kursu franka szwajcarskiego nie daje realnych nadziei na to, że kurs franka spadnie do poziomu z lat 2005-2008, kiedy to frank nie przekraczał wartości 3,00 zł.

Cena franka a sprawy polskich kredytobiorców?

Nie ulega wątpliwości, że cena franka wpływa bezpośrednio na sytuację polskich kredytobiorców spłacających kredyt w szwajcarskiej walucie. Wartość franka szwajcarskiego ma bezpośrednie przełożenie na wysokość kapitału pozostałego do spłaty oraz kwotę comiesięcznej raty. Wraz ze wzrostem ceny franka zobowiązania polskich kredytobiorców rosną. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że umowy frankowe zawierają abuzywne postanowienia dotyczące przeliczenia wartości zobowiązania kredytowego z franków na złotówki.

Korzyści z różnic kursowych ceny franka?

Przy założeniu, że kurs franka zacząłby istotnie spadać, na co niestety się nie zanosi, kredytobiorcy mogliby skorzystać z takich różnic kursowych. W sytuacji, w której kurs ceny franka spada, warto rozważyć zakup szwajcarskiej waluty. Jeżeli po pewnym czasie kurs franka zacznie się znowu umacniać, zakupioną wcześniej walutę można wymienić znów na złotówki i w efekcie takiej operacji „zarobić” na różnicy kursowych cen franka. Oczywiście działania takie obarczone są pewną dozą ryzyka, warto więc dobrze przemyśleć czy opłaca się podjąć próbę skorzystania z ewentualnych różnic kursowych ceny franka.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...