SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kolejna korzystna dla frankowiczów uchwała SN

Data ostatniej aktualizacji:

Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2024 r. II CSKP 2377/22

Bardzo duże natężenie liczby spraw sądowych kierowanych przez kredytobiorców frankowych przeciwko bankom ma ten skutek, że w przedmiocie kredytów frankowych coraz częściej wypowiada się Sąd Najwyższy.

Orzeczenia Sądu Najwyższego skupiają się na absolutnie najważniejszych kwestiach dla dalszego losu postępowań frankowych. Ostatnimi czasy Sąd Najwyższy kolejny raz orzekł w sprawie kredytów frankowych. Uchwała z 7 maja 2024 r. jest jednoznacznie korzystna dla kredytobiorców i w istotny sposób powinna wpłynąć na postępowania frankowe w całym kraju.

Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2024 r. II CSKP 2377/22

W dniu 7 maja 2024 r. została wydana uchwała Sądu Najwyższego pod sygn. II CSKP 2377/22. W uchwale z 7 maja 2024 r. Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie obowiązku składania oświadczenia wobec sądu, że zna skutki unieważnienia umowy kredytu i godzi się na stosowanie tzw. dyrektywy konsumenckiej. 

Sąd Najwyższy wprost wskazał, że konsument oświadczenia tego rodzaju nie musi składać. Nawet bez takiego oświadczenia sąd ma pełne prawo, a w zasadzie obowiązek, doprowadzić do unieważnienia umowy jeżeli istnieją ku temu podstawy. SN w tym zakresie przychylił się do orzecznictwa TSUE uznając, że samo wytoczenie powództwa przeciwko bankowi spełnia kryteria złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...