SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Skarga nadzwyczajna wzór

Data ostatniej aktualizacji:

Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowej – jest nadzieja dla sytuacji bez wyjścia!

Sprawy frankowe ze względu na swą złożoność doczekują się coraz to nowych, niespodziewanych kroków niosących za sobą pozytywne rozstrzygnięcia. Tak właśnie stało się w przypadku kolejnej już skargi nadzwyczajnej złożonej przez Prokuratora Generalnego, stanął on po stronie praw kredytobiorców, którzy na mocy postępowania egzekucyjnego stracili dach nad głową. Czym jednak jest skarga nadzwyczajna? To przepis dający możliwość wniesienia do Sądu Najwyższego skargi w związku z rażąco niesprawiedliwym orzeczeniem sądowym, jednakże spełnić należy określone rygorystyczne przesłanki. Z takimi właśnie mamy do czynienia w tej sytuacji.

Rażące naruszenia sądu i opłakane skutki dla kredytobiorcy? Nic bardziej mylnego

Jak podaje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy denominowany we frankach szwajcarskich opiewających na kwotę 350 tys. zł, która notabene przeznaczona miała zostać na ukończenie budowy domu. Zobowiązanie włączające wszelkie koszty kredytu wyniosło 418 tys. zł. Wskutek pogorszenia sytuacji materialnej, regularność spłat kredytu uległa pogorszeniu, a to przyniosło kredytobiorcom konsekwencje w postaci wezwania do zapłaty na kwotę 454 738, 64 zł ze strony banku. W roku 2016 bank wniósł w tej sprawie pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który zasądził żądaną przez bank kwotę 410 245, 15 zł i wobec braku sprzeciwu pozwanych kredytobiorców wydał nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, co doprowadziło finalnie do licytacji komorniczej. Opisane okoliczności sprawy zmuszają do refleksji nad sytuacją kredytobiorców, tak też postąpił Prokurator Generalny, który w skardze nadzwyczajnej wskazał jasno na niedopatrzenia oraz naruszenia wynikające z decyzji Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Kiedy można złożyć skargę nadzwyczajną?

Nie każda sprawa nosi znamiona rażących naruszeń, jednakże ostatnia skarga nadzwyczajna w sprawie frankowiczów pokazuje, iż istnieje kilka przesłanek, które otwierają drzwi sytuacjom bez wyjścia. Na korzyść kredytobiorcy wskazuje jego pozycja oraz nierówność rozłożenia sił, bowiem w starciu z instytucją profesjonalną, jaką jest bank – przysługuje mu ochrona mająca na celu wyeliminowanie ewentualnych nieuczciwych praktyk rynkowych. Sąd Okręgowy w Poznaniu nie dokonał wnikliwej analizy określającej abuzywności klauzul umowy kredytowej, jak również nie wziął pod uwagę możliwości nadużycia prawa przez bank, z uwagi na posłużenie się wzorcem umowy kredytowej, której klauzule uznane zostały przez sądy powszechne za niedozwolone. Kolejnym naruszeniem jest fakt, iż do pozwu nie załączono żadnych dokumentów, które wskazywałyby na sposób wyliczenia zobowiązania kredytobiorców, czy nawet regulaminu umowy kredytowej, który stanowi integralną jej część.

Jak złożyć skargę nadzwyczajną?

Prokuratorzy coraz częściej przyłączają się do działań skutkujących ochroną praw frankowiczów, co ważne – złożenie wniosku do Prokuratora Generalnego jest darmowe, co oznacza, że jego rozpatrzenie nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie kredytobiorcy. Kto może zająć się przeanalizowaniem sytuacji i złożeniem takiego wniosku do Prokuratora Generalnego? Poszukując profesjonalnego pełnomocnika zachęcamy do zwrócenia uwagi na fakt, czy dana Kancelaria zajmuje się konstruowaniem wniosków do Prokuratora Generalnego. Kancelaria Frejowski CHF mając doświadczenie w tym aspekcie zaznacza, iż ważne jest w takiej sytuacji podwójne zabezpieczenie – postanowienie umowne, tj. zapis, który posiada w umowach podpisywanych ze swoimi klientami, zapewniający o kompleksowej obsłudze prawnej, nawet w przypadku, gdy w grę wchodzić będzie skarga nadzwyczajna.

Ile kosztuje skarga nadzwyczajna?

Skargi nadzwyczajnej nie wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego, ale za pośrednictwem wskazanych w przepisach podmiotów. Wniesienie skargi nadzwyczajnej do tych podmiotów nie wymaga uiszczenia opłaty.

Gdzie wnosi się skargę nadzwyczajną?

Skargę nadzwyczajną wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem konkretnych podmiotów. Podmiotami tymi są m.in. Prokurator Generalny, RPO, Rzecznik Praw Dziecka, czy Rzecznik Finansowy. W praktyce więc skargę należy najpierw doręczy któremuś z w/w podmiotów, a to on przekazuje ją do Sądu Najwyższego.

Kto rozpoznaje skargę nadzwyczajną?

Co do zasady skargę nadzwyczajną rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 1 ławnika Sądu Najwyższego. Jeżeli jednak skarga nadzwyczajna wnoszona jest od orzeczenia wydanego uprzednio przez Sąd Najwyższy, to sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie 5 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 2 ławników Sądu Najwyższego.

Czy skarga nadzwyczajna może być wniesiona od tego samego orzeczenia tylko raz?

Zgodnie z art. 90 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony skarga nadzwyczajna może być wniesiona tylko raz.

Czy skarga nadzwyczajna wstrzymuje wykonanie wyroku?

Istnieje możliwość, że wniesienie skargi nadzwyczajnej wstrzyma wykonanie wyroku sądu. Zdarzy się tak jeżeli w skardze nadzwyczajnej zostanie złożony stosowny wniosek, który następnie zostanie uwzględniony przez sąd.

Wychodzimy naprzeciw frankowiczom poszukującym rzetelnej i kompleksowej obsługi prawnej! Skontaktuj się z nami w celu wykonania analizy umowy kredytowej lub dokonaj jej samodzielnie, aby odzyskać swoje pieniądze!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...