Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowej – jest nadzieja dla sytuacji bez wyjścia!

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowej – jest nadzieja dla sytuacji bez wyjścia!

Spis treści:

Sprawy frankowe ze względu na swą złożoność doczekują się coraz to nowych, niespodziewanych kroków niosących za sobą pozytywne rozstrzygnięcia. Tak właśnie stało się w przypadku kolejnej już skargi nadzwyczajnej złożonej przez Prokuratora Generalnego, stanął on po stronie praw kredytobiorców, którzy na mocy postępowania egzekucyjnego stracili dach nad głową. Czym jednak jest skarga nadzwyczajna? To przepis dający możliwość wniesienia do Sądu Najwyższego skargi w związku z rażąco niesprawiedliwym orzeczeniem sądowym, jednakże spełnić należy określone rygorystyczne przesłanki. Z takimi właśnie mamy do czynienia w tej sytuacji.

Rażące naruszenia sądu i opłakane skutki dla kredytobiorcy? Nic bardziej mylnego

Jak podaje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy denominowany we frankach szwajcarskich opiewających na kwotę 350 tys. zł, która notabene przeznaczona miała zostać na ukończenie budowy domu. Zobowiązanie włączające wszelkie koszty kredytu wyniosło 418 tys. zł. Wskutek pogorszenia sytuacji materialnej, regularność spłat kredytu uległa pogorszeniu, a to przyniosło kredytobiorcom konsekwencje w postaci wezwania do zapłaty na kwotę 454 738, 64 zł ze strony banku. W roku 2016 bank wniósł w tej sprawie pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który zasądził żądaną przez bank kwotę 410 245, 15 zł i wobec braku sprzeciwu pozwanych kredytobiorców wydał nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, co doprowadziło finalnie do licytacji komorniczej. Opisane okoliczności sprawy zmuszają do refleksji nad sytuacją kredytobiorców, tak też postąpił Prokurator Generalny, który w skardze nadzwyczajnej wskazał jasno na niedopatrzenia oraz naruszenia wynikające z decyzji Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Kiedy można złożyć skargę nadzwyczajną?

Nie każda sprawa nosi znamiona rażących naruszeń, jednakże ostatnia skarga nadzwyczajna w sprawie frankowiczów pokazuje, iż istnieje kilka przesłanek, które otwierają drzwi sytuacjom bez wyjścia. Na korzyść kredytobiorcy wskazuje jego pozycja oraz nierówność rozłożenia sił, bowiem w starciu z instytucją profesjonalną, jaką jest bank – przysługuje mu ochrona mająca na celu wyeliminowanie ewentualnych nieuczciwych praktyk rynkowych. Sąd Okręgowy w Poznaniu nie dokonał wnikliwej analizy określającej abuzywności klauzul umowy kredytowej, jak również nie wziął pod uwagę możliwości nadużycia prawa przez bank, z uwagi na posłużenie się wzorcem umowy kredytowej, której klauzule uznane zostały przez sądy powszechne za niedozwolone. Kolejnym naruszeniem jest fakt, iż do pozwu nie załączono żadnych dokumentów, które wskazywałyby na sposób wyliczenia zobowiązania kredytobiorców, czy nawet regulaminu umowy kredytowej, który stanowi integralną jej część.

Jak złożyć skargę nadzwyczajną?

Prokuratorzy coraz częściej przyłączają się do działań skutkujących ochroną praw frankowiczów, co ważne – złożenie wniosku do Prokuratora Generalnego jest darmowe, co oznacza, że jego rozpatrzenie nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie kredytobiorcy. Kto może zająć się przeanalizowaniem sytuacji i złożeniem takiego wniosku do Prokuratora Generalnego? Poszukując profesjonalnego pełnomocnika zachęcamy do zwrócenia uwagi na fakt, czy dana Kancelaria zajmuje się konstruowaniem wniosków do Prokuratora Generalnego. Kancelaria Frejowski CHF mając doświadczenie w tym aspekcie zaznacza, iż ważne jest w takiej sytuacji podwójne zabezpieczenie – postanowienie umowne, tj. zapis, który posiada w umowach podpisywanych ze swoimi klientami, zapewniający o kompleksowej obsłudze prawnej, nawet w przypadku, gdy w grę wchodzić będzie skarga nadzwyczajna.

Wychodzimy naprzeciw frankowiczom poszukującym rzetelnej i kompleksowej obsługi prawnej! Skontaktuj się z nami w celu wykonania analizy umowy kredytowej lub dokonaj jej samodzielnie, aby odzyskać swoje pieniądze!

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 16 marca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF