SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno nie tylko na finansach kredytobiorców, ale także na ich psychice.

Jak kredyt frankowy wpływa na codzienne wydatki Polaków?

Kredyt frankowy a codzienne wydatki są ze sobą związane. Ogólna zasada jest taka, że jeżeli masz kredyt, musisz regularnie spłacać raty. Co jednak, gdy raty te przez lata drastycznie wzrosły? Wielu frankowiczów mierzy się z problemem wysokich rat kredytu. Większość z nich początkowo spłacała zaciągnięty kredyt w złotych, jednak później szukając chociaż niewielkich oszczędności, zaczęli spłacać kredyt we franku szwajcarskim. Podkreślić należy, że zwykle w chwili zaciągnięcia kredytu nie było możliwości spłaty kredytu w walucie.

Efekty kredytu frankowego na budżet domowy mają więc wpływ. Wyższe koszty związane ze zobowiązaniem kredytowym mają oczywiste przełożenie na nasze codzienne wydatki. Mniejszy budżet domowy wymaga szukania oszczędności i ograniczenie pewnych wydatków np. na rozrywkę, wyjazdy, hobby, ale także szukanie zamienników np. tańszy samochód, jedzenie. Wpływ kredytu frankowego na standard życia jest odczuwalny w przypadku wielu frankowiczów.

Jakie są główne zmiany w życiu codziennym związane z kredytem frankowym?

Zmiany w życiu codziennym związane z kredytem frankowym są widoczne na wielu płaszczyznach. Zaciągnięcie kredytu wymaga starannego planowania budżetu. Należy uwzględnić comiesięczne raty kredytowe w swoim planie finansowym, co potrafi być nie lada wyzwaniem. W przypadku frankowiczów wzrost kursu franka spowodował znaczący wzrost raty kredytu spłacanej w złotych.

Frankowicze doświadczają problemu, w którym mimo regularnej spłaty kredytu ich zobowiązanie wobec banku nie zmalało, a niejednokrotnie nawet wzrosło! Wszystko to wpływa na stan psychiczny kredytobiorców, którzy często żyją w przeświadczeniu, że wpadli w błędne koło. Na szczęście dramatyczna sytuacja frankowiczów, a także nielojalne postępowanie banków zostały dostrzeżone. Frankowicze masowo wygrywają sprawy sądowe. Sądy uznają, że umowy kredytów frankowych są nieważne, a co za tym idzie frankowicze pozbywają się kredytu frankowego (unieważnienie kredytu frankowego)

Replika na odpowiedź na pozew

Czy kredyt frankowy może negatywnie wpłynąć na standard życia?

Oczywiście kredyt frankowy może negatywnie wpłynąć na standard życia. I praktyce tysiące frankowiczów doświadczają negatywnych konsekwencji toksycznego kredytu. Konsekwencje kredytu frankowego dla życia codziennego to oprócz ograniczonego budżetu domowego, a co za tym idzie, niższej stopy życia, również inne konsekwencje. Większość frankowiczów żyje w ciągłym strachu i lęku o swoją przyszłość, co ma wpływ na ich psychikę.

Niektórzy kredytobiorcy w związku z sytuacją, w jakiej się znaleźli musieli skorzystać z pomocy specjalisty. Zdrowie psychiczne ucierpiało w przypadku naprawdę wielu frankowiczów, nie tylko tych którzy nie poradzili sobie z regularną spłatą, ale także tych którzy mimo uiszczania rat kredytu żyją w ciągłym lęku. Frankowicze przyznają, że ze względu na kredyt pogorszyły się ich relacje z bliskimi.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników – kancelaria frankowa pomoże Ci w walce o sprawiedliwość.

Jak radzić sobie z ograniczeniami finansowymi wynikającymi z kredytu frankowego?

Obecnie frankowicze mają naprawdę duże szanse wyjścia na prostą i pozbycia się kredytu frankowego raz na zawsze. Wielu frankowiczów wygrało w sądach z bankami i żyje bez kredytu na głowie. Warto wskazać, że frankowicze wygrywają w sądach około 98% spraw. Jest to naprawdę imponująca statystyka, która powinna zachęcać kredytobiorców do szukania sprawiedliwości w sądach. Tym bardziej, że obecnie nic nie zapowiada, aby sytuacja frankowiczów miałaby się zmienić.

Co istotne, frankowicze mają możliwość niepłacenia rat kredytu jeszcze przed zakończeniem sprawy sądowej. Istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie płatności comiesięcznych rat kredytu. Wówczas w przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku przez sąd, na czas trwania sprawy sądowej raty są wstrzymane. Takie postanowienie zwykle zapada w czasie do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Warto zatem podjąć działania i w pierwszym kroku wysłać swoją umowę kredytu na bezpłatnej analizy. Po dokonaniu analizy kredytobiorca uzyskuje informację czy jego umowa posiada niedozwolone postanowienia, na jaką kwotę zwrotu może liczyć, jak też z czym wiąże się unieważnienie umowy kredytu i ile może potrwać.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...

Jakie są konsekwencje podatkowe unieważnienia kredytu frankowego?

Jakie są konsekwencje podatkowe unieważnienia kredytu frankowego?
Skutkiem uznania umowy kredytu frankowego za nieważną jest konieczność dokonania stosownego rozliczenia między stronami, polegającego na zwrocie wzajemnych świadczeń. Dodatkowo...