SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

LIBOR CHF – Czym jest i ile wynosi LIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

LIBOR CHF - Czym jest i ile wynosi LIBOR?

LIBOR jest, a raczej był wskaźnikiem, który miał na celu informowanie o rozwoju sytuacji kredytowych na świecie. Jeśli LIBOR jest niski, oznacza to równoznaczne z dostępnością taniego pieniądza na światowym rynku finansowym. Na polskim rynku LIBOR był stosowany podczas wyznaczania oprocentowania kredytów hipotecznych w obcych walutach takich jak na przykład frank szwajcarski. Stawki LIBOR określają koszt pieniądza w obrębie siedmiu tenorów czasowych ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 1R. Wymienione tenory czasowe określają okres kredytowania.

LIBOR -stawki

LIBOR 3M dotyczy trzech miesięcy, LIBOR 1R dotyczy roku, zaś LIBOR ON dotyczy tylko jednego dnia. Zgodnie z zestawieniem, które obowiązywało dnia 15 lipca 2021 roku, stawki LIBOR CHF wyglądały następująco:

  • LIBOR ON CHF — -0,8030%
  • LIBOR 1M CHF — -0,7972%
  • LIBOR 2M CHF — -0,7714%
  • LIBOR 3M CHF — -0,7476%
  • LIBOR 6M CHF — -0,7044%
  • LIBOR 1R CHF — -0,5906%

Likwidacja LIBOR – Czy LIBOR został zlikwidowany?

W 2022 roku London Interbank Offered Rate, tj. LIBOR skończył swoją historię, ponieważ nastąpiła likwidacja LIBOR, przez co LIBOR zniknął z finansowego rynku światowego. Powstała więc konieczność znalezienia następcy wskaźnika LIBOR 2022. Zadaniem wyznaczenia LIBOR dla Unii Europejskiej zajęła się Komisja Europejska. 

LIBOR i SARON 2024 – Co zastąpiło LIBOR? Co zamiast LIBOR 3M?

Decyzją Komisji Europejskiej LIBOR CHF został zastąpiony wskaźnikiem referencyjnym SARON. Użycie wskaźnika SARON 2024 zamiast wskaźnika LIBOR jest konieczne, aby umowy frankowe mogły dalej być wykonywane.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku w każdej umowie kredytowej, w której zastosowanie miał LIBOR CHF 2022, zostały zastosowane odpowiednie wskaźniki, które znajdowały się w grupie SARON, na przykład dla LIBOR 3M został zastosowany SARON 3M

SARON 2024 – Czym jest wskaźnik SARON?

SARON to skrót od „Swiss Average Rate Overnight”. Jest to wybrany przez Komisję Europejską wskaźnik, który jest następcą wskaźnika LIBOR. Wskaźnik ten był też rekomendowany przez Narodowy Bank Szwajcarii i został wpisany na listę wskaźników referencyjnych, która jest prowadzona przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych. 

Wskaźnik SARON 2024 jest publikowany przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG, zaś aby uniknąć dużych wahań w wartości tego wskaźnika, Komisja Europejska wydała Rozporządzenie Wykonawcze, dzięki któremu został wprowadzony stały spread korygujący. Rzeczony spread jest dodany do wskaźnika SARON i dla SARON 1M wynosi on -0,0571%, zaś dla SARON 3M spread korygujący wynosi 0,0031%

LIBOR CHF 2024 – Co lepsze LIBOR czy SARON 2024?

SARON 2024 w przeciwieństwie do wskaźnika LIBOR CHF nie jest podatny na manipulacje banków. Zostało bowiem udowodnione, że w przeszłości banki bezprawnie wywierały wpływ na wysokość LIBOR CHF, a co za tym idzie – wpływały na wysokość osiąganych przez siebie dochodów z tytułu spłat rat przez frankowiczów. 

Jeśli chodzi o możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, zmiana LIBOR CHF na SARON 2024 nie wpływa na to negatywnie. Wprowadzenie nowego wskaźnika nie zmienia bowiem faktu, że umowy obejmujące kredyty frankowe zawierały niedozwolone zapisy, zaś banki nie dostarczały frankowiczom informacji dotyczącej ryzyka walutowego przed podpisaniem przez nich umowy kredytowej.

SARON 2024 – ile wynosi?

Według danych na styczeń 2024 (stan na 15 stycznia 2024 r.) wskaźnik SARON wynosi:

  • dla SARON 1M – 1,6970;
  • dla SARON 3M – 1,7025;
  • dla SARON 6M – 1,7088.

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...