SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

LIBOR 6M

Data ostatniej aktualizacji:

LIBOR 6M

LIBOR to wskaźnik, który miał wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych w walutach obcych (w tym we franku szwajcarskim). LIBOR CHF został zastąpiony na mocy decyzji Komisji Europejskiej innym wskaźnikiem o nazwie SARON. Obecnie zatem w umowach kredytów powiązanych z walutą obcą obecny jest wskaźnik SARON. Modyfikacja ta nie wymagała podjęcia żadnych działań przez kredytobiorców, a zadziała się z mocy prawa. Wskaźników związanych z oprocentowaniem kredytu jest kilka – słyszy się o wskaźniku LIBOR, SARON, WIBOR czy WIRON. Warto uporządkować ten temat i wskazać na różnicę pomiędzy nimi.

Czym się różni LIBOR od WIBOR?

LIBOR (London InterBank Offered Rate) to referencyjna stopa oprocentowania, po jakiej banki udzielają sobie kredytów na rynku międzynarodowym w Londynie. Wskaźnik ustalany jest o godzinie o godzinie 10.00 (czasu polskiego) i oblicza się go jako średnią arytmetyczną oprocentowania deklarowanego przez banki biorące udział w londyńskim panelu międzybankowym. LIBOR występuje jako składnik oprocentowania kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą – takich jak frank szwajcarski, dolar amerykański, euro czy inne.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) określa wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wskaźnik WIBOR obliczany jest na podstawie transakcji zawieranych pomiędzy 10 bankami, które pożyczają między sobą środki pieniężne. Oprocentowanie takich transakcji służy do wyznaczenia wysokości tego wskaźnika, co ma miejsce każdego dnia o godzinie 11:00. Warto wskazać, że obecnie trwa proces zastąpienia wskaźnika WIBOR nowym wskaźnikiem – WIRON, który ma potrwać do 2025 roku.

W umowach kredytowych powiązanych z walutą obcą najczęściej pojawiał się wskaźnik LIBOR 3M (stawka dotyczy trzech miesięcy) lub LIBOR 6M (stawka dotyczy sześciu miesięcy).

Długoterminowa prognoza kursu franka

Ile wynosi LIBOR 6M?

Decyzją Komisji Europejskiej od 2022 roku stawka LIBOR CHF została zastąpiona wskaźnikiem SARON. W związku z czym, od dnia 1 stycznia 2022 roku w każdej umowie kredytowej frankowej, w której zastosowanie miał LIBOR CHF, zostały zastosowane odpowiednie wskaźniki, które znajdowały się w grupie SARON. LIBOR 6M został zmieniony na SARON 6, analogicznie LIBOR 3M na LIBOR 6M. Na dzień 24 kwietnia 2023 roku stawka SARON 6M wyniosła 0,8856%.

LIBOR 6M 2024

LIBOR 6M został zastąpiony przez SARON 2024 w przeciwieństwie do wskaźnika LIBOR CHF nie jest podatny na manipulacje banków. Zostało bowiem udowodnione, że w przeszłości banki bezprawnie wywierały wpływ na wysokość LIBOR CHF, a co za tym idzie – wpływały na wysokość osiąganych przez siebie dochodów z tytułu spłat rat przez frankowiczów. 

Jeśli chodzi o możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, zmiana LIBOR CHF na SARON 2024 nie wpływa na to negatywnie. Wprowadzenie nowego wskaźnika nie zmienia bowiem faktu, że umowy obejmujące kredyty frankowe zawierały niedozwolone zapisy, zaś banki nie dostarczały frankowiczom informacji dotyczącej ryzyka walutowego przed podpisaniem przez nich umowy kredytowej.

Jeżeli chcesz złożyć pozew frankowy i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z kancelarią frankową, która w pierwszej kolejności sporządzi reklamacje do banku, a następnie skieruje sprawę do sądu. Przed skierowaniem sprawy do sądu, wysokość swojego roszczenia frankowicz może obliczyć dzięki kalkulatorowi frankowemu.

SARON jako następca wskaźnika LIBOR

SARON (Swiss Average Rate Overnight) to średnia stopa procentowa odnosząca się do franka szwajcarskiego CHF. Jest to wybrany przez Komisję Europejską wskaźnik, który jest następcą wskaźnika LIBOR. Zmiana wskaźnika LIBOR na SARON nastąpiła z mocy prawa i nie było potrzeby podpisywania aneksów do umowy.

Czy zmiana ta jest korzystna dla kredytobiorców? Wskazać należy, że wskaźnik LIBOR CHF od dawna budził kontrowersje w zakresie tego czy rzeczywiście odzwierciedla on dane rynkowe. Wskazywało się, że jest on podatny na manipulacje banków, co może przekładać się na wysokość LIBOR CHF, a w konsekwencji wysokość raty kredytu.

W odniesieniu do możliwości dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, zmiana stawki LIBOR CHF na stawkę SARON nie wpływa na to negatywnie. Nowy wskaźnik nie powoduje, że umowy frankowe są niejako uzdrowione. Umowy kredytów frankowych zawierają zapisy niedozwolone, które należy oceniać na dzień zawarcia umowy kredytu. Ponadto, banki nie dostarczały frankowiczom jasnej i precyzyjnej informacji dotyczącej ryzyka walutowego przed podpisaniem umowy kredytowej. Powoduje to, że obecnie większość z umów kredytów frankowych jest unieważniana przed sądami.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...