SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 31/23

Data ostatniej aktualizacji:

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 31/23

W dniu 19 czerwca 2024 r. SN w składzie 7 sędziów wydał długo oczekiwaną uchwałę pod sygn. III CZP 31/23. Jest to kolejne już korzystne dla kredytobiorców frankowych orzeczenie Sądu Najwyższego w ostatnim czasie. Tym razem uchwała Sądu Najwyższego dotyczyła tzw. zarzutu zatrzymania podnoszonego często przez banki w sprawach frankowych. Krótko mówiąc uwzględnienie zarzutu zatrzymania pozwalało bankom wstrzymać się z wypłatą środków zasądzonych w wyroku unieważniającym umowę kredytową, do czasu zaoferowania przez kredytobiorcę zwrotu kwoty odpowiadającej wartości wypłaconego przez bank kapitału.

W uchwale III CZP 31/23 SN jednoznacznie stwierdził, że prawo zatrzymania nie przysługuje bankom, gdy mogą one skorzystać z potrącenia przysługujących im roszczeń. W takim wypadku, w ocenie SN, stosowanie prawa zatrzymania uznać należy za bezzasadne, a jego jedynym celem byłoby przymuszenie kredytobiorców do zawierania ugód z bankami lub też odwleczenie rozliczenia się z frankowiczami. Uchwała SN powinna umocnić pozycję procesową frankowiczów i doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie odmowy uwzględnienia zarzutów zatrzymania podnoszonych przez banki.

Wsparcie kancelarii prawnej przy unieważnieniu kredytu

Osoby, które posiadają kredyt we frankach, a nie pozwały jeszcze banku powinny zwrócić się do doświadczonego w sporach z bankami podmiotu, jakim jest kancelaria frankowa Frejowski CHF. Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną w sprawach o unieważnienie kredytu frankowego. Umowę unieważnioną należy traktować jak nigdy nie zawartą. Bank zobowiązany będzie, w wyniku unieważnienia umowy przez sąd, do zwrotu kredytobiorcy tego co otrzymał od niego (a więc przede wszystkim rat kapitałowo-odsetkowych, ale też prowizji i wszelkich inny opłat manipulacyjnych), natomiast kredytobiorca będzie musiał zwrócić jedynie czysty kapitał. Każdy zainteresowany może w prosty sposób wyliczyć orientacyjną wartość przysługującego mu roszczenia. W tym celu pomocnym jest bezpłatny i łatwy w obsłudze kalkulator frankowy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...