SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt we frankach – o co chodzi?

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt we frankach - o co chodzi?

O co chodzi z kredytami w frankach?

Dużo osób zadaje sobie pytanie “kredyt we frankach o co chodzi?” Śpieszymy więc z wyjaśnieniem. Umowy obejmujące kredyty we frankach zawierają masę postanowień, które uznawane są za abuzywne, czyli niedozwolone. Są to takie zapisy, które definiują prawa i obowiązki konsumenta, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, a także rażąco naruszają jego interesy. Zapisy w umowach o kredyt we frankach zostały przez banki skonstruowane w taki sposób, że całość ryzyka kursowego została przerzucona na kredytobiorcę, a dodatkowo bank mógł wedle uznania ustalać wysokość comiesięcznej raty. W świetle prawa takie zapisy nie są dla kredytobiorcy wiążące. Należy również zaznaczyć, że umowy frankowe nie regulowały sposobu, w jaki banki powinny tworzyć tabele kursowe. Jak wynika z powyższego, frankowicze zostali oszukani i z tego tytułu mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.  

Jakie są rodzaje kredytów we frankach?

Kredyty frankowe były udzielane tylko w dwóch rodzajach, a mianowicie:

  • Kredyt indeksowany – ten rodzaj kredytu polegał na tym, że wysokość kredytu i wysokość środków do wypłaty była wyrażona w polskich złotówkach, jednakże dzień przed wypłatą kapitału, bank przeliczał wysokość zobowiązania po bieżącym kursie CHF. Otrzymana kwota była podstawą do wyliczenia rat kapitałowo-odsetkowych, ponieważ comiesięczne raty były spłacane w CHF, a dopiero potem przeliczanie po kursie sprzedaży franka. Taki mechanizm narażał kredytobiorcę na ryzyko kursowe
  • Kredyt denominowany – jest to rodzaj kredytu, wskutek którego kredytobiorca otrzymał kapitał wypłacony w złotówkach, zaś wysokość jego zadłużenia w umowie została wyrażona we frankach szwajcarskich. Wysokość salda do spłaty była wyliczana na podstawie kursu kupna CHF w momencie wypłaty środków. To skutkowało, że frankowicz nie miał pewność, ile wypłaconych pieniędzy faktycznie otrzyma, ponieważ podpisanie umowy kredytowej a wypłacenie kredytu zawsze dzielił pewny przedział czasowy, podczas którego kurs CHF zwykle ulegał zmianie. Taki mechanizm niekiedy skutkował tym, iż frankowicz uzyskiwał inną kwotę od tej, która była mu potrzebna do zakupienia wybranej przez siebie nieruchomości. 

O co walczą frankowicze?

Ze względu na wadliwe i niedozwolone zapisy w umowach, a także toksyczne mechanizmy obecne w kredytach denominowanych i indeksowanych frankowicze nie wiedzieli, kiedy faktycznie udałoby się im spłacić kredyt, ani czy uda się im go w ogóle spłacić. To wszystko złożyło się na to, że frankowicze znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji i postanowili ruszyć do sądów, aby walczyć o swoje prawa oraz o swoje utracone pieniądze

Ile wzrosła rata kredytu we frankach?

Kurs franka szwajcarskiego jest obecnie najwyżej plasującą się walutą na rynku światowym. Frankowi szwajcarskiemu udało się nawet wyprzedzić dolara amerykańskiego oraz euro. To wszystko sprawiło, że rata kredytu we frankach wzrosła aż o 95% w porównaniu do dnia, w którym najwięcej frankowiczów podpisało umowę kredytu we frankach. Według BIK obecnie, aż 899 tysięcy Polaków spłaca swoje kredyty frankowe, co oznacza, że prawie 900 tysięcy osób co miesiąc boryka się z problemem ogromnych rat.  

Czy opłaca się spłacać kredyt we frankach?

Według wielu specjalistów nie opłaca się dokonywać spłaty całego kredytu we frankach, bowiem jest to na ten moment bardzo niekorzystne działanie. Ze względu na fakt, iż kurs franka szwajcarskiego bije rekordy wzrostu, spłata kredytu w tym momencie będzie wiązała się ze stratą nawet kilkudziesięciu tysięcy na różnicach pomiędzy kursami. 

Po jakim kursie spłaca się kredyt we frankach?

Spłata kredytu we frankach szwajcarskich odbywa się po aktualnym kursie CHF. Jak zostało już wspomniane – właśnie przez ten fakt, frankowicz, który rozważa obecnie spłatę kredytu, powinien wstrzymać się z decyzją do momentu, w którym frank szwajcarski spadnie. Najlepszym rozwiązaniem jest złożenie do sądu sprawy przeciwko swojemu bankowi. Należy też zaznaczyć, że osoby, które dokonały już spłaty swojego kredytu, również mogą z powodzeniem dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Czy można odzyskać pieniądze z kredytu we frankach?

Odzyskanie pieniędzy z kredytu we frankach jest możliwe. Aby tak się stało, niezbędne jest złożenie pozwu do sądu, a tym samym pozwanie banku. Wówczas w obliczu wygranej frankowicz może zyskać:

  • Odfrankowanie kredytu – kredyt we frankach zostanie zmieniony na kredyt w złotówkach, jednak nie zostanie on oparty na niekorzystnej stawce WIBOR. Po takim zabiegu raty, a także oprocentowanie ulegną obniżeniu, zaś bank zostanie zobligowany do zwrócenia kredytobiorcy wszystkich nadpłaconych rat.
  • Unieważnienie umowykredyt frankowy zostanie anulowany i wówczas frankowicz wraz z bankiem dokonują wzajemnego zwrotu świadczeń. Kredytobiorca zwraca do banku faktycznie otrzymany kapitał, zaś bank oddaje frankowiczowi wszystkie wpłacone raty, a także kwoty uiszczone na rzecz ubezpieczeń.  

Zapraszamy do kontaktu wszystkich frankowiczów, którzy są zainteresowani odzyskaniem swoich pieniędzy i pozbyciem się toksycznego kredytu ze swojego życia. Nasi specjaliści oferują darmową analizę prawną dokumentacji kredytowej, a także sporządzenie dokładnych wyliczeń kwot, których zwrotu można domagać się od banku


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...