SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

BNP Paribas – jakie ugody proponuje frankowiczom?

Data ostatniej aktualizacji:

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego

Wśród banków, które w przeszłości udzielały wadliwych kredytów frankowych jest bank BNP Paribas. Umowy kredytów frankowych tego banku były pełne klauzul abuzywnych. BNP Paribas podobnie jak inne banki proponuje frankowiczom zawarcie ugody dotyczącej konwersji kredytów frankowych do waluty złotego polskiego.

Sprawdź ile możesz zyskać w sprawie o unieważnienie kredytu frankowegoKalkulator frankowy

Ugoda z BNP Paribas – na jakich warunkach?

Bank BNP Paribas prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach szwajcarskich na kredyt w złotych polskich. Główna idea ugód frankowych to bowiem przeliczenie hipoteki i potraktowanie jej tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich. W toku rozmów ugodowych frankowicz może odnieść się do propozycji ugodowej banku lub przedstawić swoją propozycję. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Jak czerwcowe wyroki TSUE wpłynęły na frankowiczów?

Po czerwcowych wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej frankowicze nabrali jeszcze więcej wątpliwości co zawarcia ugody z bankiem i pominięcia postępowania sądowego. Frankowicze liczą na propozycje korzystniejszych warunków ugód niż te wynikające z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego lub innych na podobnych warunkach. Na koniec czerwca 2023 roku BNP Paribas miał zawartych 2 617 ugód frankowych. Z kolei w tym samym czasie bank brał udział w 4 507 indywidualnych sporach o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Powyższe prowadzi do wniosku, że BNP Paribas będzie musiał zaktualizować ofertę kierowaną do frankowiczów, aby zainteresować ich ugodowym rozwiązaniem sprawy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...