SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy bankom należne jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy bankom należne jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Obecnie znaczna większość spraw frankowych kończy się wygraną frankowiczów i unieważnieniem umowy kredytu frankowego. Wszyscy kredytobiorcy, którzy rozpoczęli spór z bankiem muszą liczyć się z tym, że mogą zostać pozwani przez bank za bezumowne korzystanie z kapitału. Co to dokładnie oznacza oraz czy obawiać się pozwu banku? 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

W razie stwierdzenia nieważności umowy umowę traktuje się jakby nie została ona zawarta, a strony powinny zwrócić sobie to co wzajemnie sobie świadczyły. Zatem kredytobiorca zwraca bankowi kwotę kredytu, a bank zwraca kredytobiorcy pobrane raty kredytowe.

Banki stoją jednak na stanowisku, że należne jest im również wynagrodzenie za wieloletnie korzystanie przez kredytobiorcę z wypłaconego kapitału kredytu. Wynagrodzenie to banki obliczają w różny sposób. Często jednak odwołują się do  odsetek kapitałowych obliczonych według stawki WIBOR, co nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Obecnie dominuje stanowisko, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Jednym z argumentów popierających to stanowisko jest to, że roszczenie banku jest sprzeczne z odstraszającym celem dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Bowiem to bank jest autorem nieuczciwego postanowienia umowy i za jego stosowanie powinien ponieść karę. Przyznanie bankowi wynagrodzenia niejako za stosowanie przez niego nieuczciwych postanowień zachęcałoby banki do takiego działania w przyszłości.

Sądy bardzo często powołują się dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mocno akcentuje konieczność stosowania skutecznych środków mających na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem. Ponadto wskazuje się, że w polskim systemie prawnym brak jakiegokolwiek przepisu mogącego stanowić podstawę prawną przedmiotowego roszczenia.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału a TSUE

O tym, że linia orzecznicza kształtuje się w sposób pozytywny dla frankowiczów świadczy również ostatnio wydana opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawie C-520/21). Potwierdził on, że banki nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Co ciekawe, zwrócił również uwagę na to, że unijne przepisy nie sprzeciwiają się temu, aby kredytobiorca żądał od banku dodatkowych świadczeń, o ile jest to zgodne z prawem krajowym. Kredytobiorcy bowiem spłacając kredyt we frankach przekazywali na rzecz banku swój kapitał, z którego bank korzystał i który w wielu przypadkach przewyższył kwotę otrzymanego kapitału.

Wskazać należy, że stanowisko to zostało wyrażone w opinii Rzecznika i nie jest to ostateczne rozstrzygnięcie. Na ostateczny wyrok TSUE w tym temacie trzeba jeszcze poczekać zapewne kilka miesięcy.

Pozew o bezumowne korzystanie z kapitału

Pozwy banków przeciwko kredytobiorcom o bezumowne korzystanie z kapitału mają na celu między innymi zniechęcić frankowiczów do pozywania banków. Jak zostało wskazane powyżej banki nie mają mocnych argumentów i sądy w większości oddalają ich roszczenia.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku kiedy bank nas pozwie powinniśmy podjąć określone działania. Przede wszystkim po doręczeniu kredytobiorcy pozwu powinien on ustosunkować się do twierdzeń banku, w tym zawrzeć odpowiednią argumentację prawną wskazującą na bezzasadność powództwa. Brak odpowiedzi kredytobiorcy w terminie zakreślonym przez sąd może wiązać się dla niego z negatywnymi konsekwencjami procesowymi. Dlatego też warto powierzyć sprawę doświadczonej kancelarii prawnej, która zadba o nasze interesy.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...