SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy warto spłacić kredyt frankowy we frankach?

Czy warto spłacić kredyt frankowy we frankach?

Kurs franka szwajcarskiego pozostaje obecnie na wysokim poziomie. Wielu z kredytobiorców obawia się, że może on dalej rosnąć. W związku z czym zastanawiają się nad tym czy warto teraz spłacić kredyt we frankach? O tym czy jest to dobra decyzja i jakie konsekwencje się z nią wiążą przeczytacie w niniejszym artykule.

Czy warto teraz spłacić kredyt we frankach?

Najbardziej opłacalna jest spłata kredytu w sytuacji, gdy kurs waluty jest niski i w najbliższym czasie przewiduje się jego wzrost. W związku z tym, że kurs franka obecnie jest wysoki (najwyższy od wielu lat) nie jest to rozwiązanie zachęcające. W szczególności kredytobiorcy, którzy spłacili już kapitał kredytu, jaki dostali od banku, powinni kilkukrotnie przemyśleć taką decyzję. Za wcześniejszą spłatą kredytu we frankach przemawia możliwość pozbycia się toksycznego kredytu, a także szybkie wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości obciążonej.

Jednorazowa spłata kredytu frankowego

Jak zostało wskazane powyżej obecnie jednorazowa spłata kredytu frankowego nie jest opcją jednoznacznie pozytywną. Przed podjęciem decyzji o jednorazowej spłacie kredytu frankowego dobrze jest rozważyć czy nie lepszym i korzystniejszym dla nas rozwiązaniem będzie pozwanie banku. W szczególności, że istnieje możliwość, że sąd na czas trwania postępowania wstrzyma nam płatność comiesięcznych rat kredytu. Zatem znacznie odciąży to nasz budżet. Warto w tym zakresie skonsultować się z prawnikiem.

Kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu we frankach

W Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów frankowych, które pomogą wyliczyć m.in. wysokość nadpłaty kredytu we franku. Warto zorientować się jakie kwoty, w przypadku wygrania sprawy sądowej, możemy uzyskać. Oczywiście, wszystkie kalkulatory podają wartości przybliżone, a szczegółowe wyliczenie wymagać będzie dodatkowych dokumentów bankowych.

Czy warto przewalutować kredyt we frankach?

Przewalutowanie kredytu we frankach w uproszczeniu opiera się na założeniu, że z umowy kredytu w ogóle eliminujemy franki. Niestety, dokonując przewalutowania kredytu frankowego na uwadze należy mieć to, że bank weźmie pod uwagę kurs franka nie z chwili gdy zawieraliśmy umowę (wówczas ok. 2 zł) a kurs który obowiązuje w danej chwili (ok. 4,7 zł). Zatem tak jak w przypadku spłaty kredytu we frankach najkorzystniej będzie przewalutować kredyt gdy kurs franka jest niski i przewidywany jest jego wzrost.

Spłata kredytu we frankach a późniejsze pozwanie banku

Pamiętać należy, że jeżeli spłaciliśmy wcześniej kredyt we frankach to nadal możemy wytoczyć sprawę sądową przeciwko bankowi. Spłata kredytu we frankach nie powoduje, że umowa nie zawierała postanowień niedozwolonych. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Nawet jeżeli rozważamy wcześniejszą spłatę kredytu to warto zastanowić się nad pomocą prawnika. A to z tego względu, że spłacając lub nadpłacając kredyt frankowy należy zastrzec jego zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób, jednak zdecydowanie najlepiej uczynić to na piśmie. Zastrzeżenie to musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia. 

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...