SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Przewalutowanie kredytu we frankach – czy warto w 2023 r.

Przewalutowanie kredytu we frankach - czy warto w 2023 r.

Wielu frankowiczów spłacających coraz wyższe zobowiązania kredytowe zastanawia się, czy warto przewalutować kredyt we frankach w 2023 roku. Kredyt frankowy jest zobowiązaniem wieloletnim, które nie zmniejsza się w żaden znaczący sposób, a wahania kursowe powodują, że raty są coraz wyższe. Nawet przewalutowanie kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy zdaje się nie być najlepszym rozwiązaniem problemu frankowego, ale o tym szczegółowo wyjaśnimy poniżej. 

Dlaczego ludzie brali kredyty we frankach?

Kredyt hipoteczny jest produktem bankowym, który wymaga posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Dodatkowo należy spełnić wiele innych wymogów formalnych. W latach 2006-2008, z uwagi na wysokie oprocentowanie, kredyty hipoteczne w złotych polskich były drogie i niedostępne dla wielu kredytobiorców. Z kolei kredyt frankowy był atrakcyjny zarówno dla banku, jak i dla kredytobiorców, bowiem posiadał on niskie oprocentowanie, a kurs franka szwajcarskiego wahał się wówczas w okolicach od 2,00 zł do 2,50 zł, co dawało perspektywę taniego kredytu na dobrych warunkach.

Wielu osób decydowało się więc na podpisanie umowy kredytu we frankach szwajcarskich, ponieważ nie posiadali zdolności kredytowej, aby wziąć kredyt w złotówkach. Mieli do wyboru zrezygnować ze swoich marzeń o nowym domu, mieszkaniu lub wziąć kredyt we frankachi spróbować je zrealizować.

Na czym polega przewalutowanie kredytu frankowego?

Przewalutowanie kredytu we frankach polega na tym, że w umowie zostaje zmieniona waluta z franka szwajcarskiego na złotówki. Do przewalutowania kredytu niezbędny jest wniosek kredytobiorcy, który rozpatruje bank i to on decyduje o tym, na jakich warunkach po podpisaniu takiego aneksu będzie spłacany kredyt. Jednocześnie warto zauważyć, że przewalutowanie kredytu we frankach wiąże się z uznaniem długu oraz niemożnością złożenia pozwu przeciwko bankowi w przyszłości.

Dokonując przewalutowania kredytu frankowego bank dokona przeliczenia aktualnego salda zadłużenia po kursie waluty obcej z dnia przewalutowania. Dodatkową zmianą wprowadzoną do umowy na skutek przewalutowania kredytu jest wprowadzenie innego wskaźnika, na podstawie którego dokonuje się wyliczenia oprocentowania kredytu.

Jakie ryzyko niesie ze sobą przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie kredytu wiąże się z pewnym ryzykiem. Mianowicie w wyniku przewalutowania kredytu oprocentowanie zobowiązania będzie obliczane na podstawie wskaźnika WIBOR, który jest znacznie wyższy niż aktualny wskaźnik SARON. W konsekwencji kredytobiorca będzie spłacał wyższe odsetki. Warto zauważyć, że kredytobiorcy złotówkowi przez wskaźnik referencyjny WIBOR płacą aktualnie nawet dwukrotnie wyższe raty niż wcześniej, dlatego ryzykiem przewalutowania kredytu frankowego jest ponownie widmo wysokich rat.

Z uwagi na okoliczność, że odsetki kredytu złotówkowego są wyższe, rośnie łączny koszt obsługi zobowiązanie. Ostatecznie może się okazać, że frankowicz zapłaci bankowi więcej, niż gdyby pozostał przy pierwotnych warunkach umowy.

Co daje przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie kredytu to proces zmiany waluty, w której kredyt został udzielony na inną walutę. Przewalutowanie kredytu pozwala uniknąć ryzyka walutowego związanego z długiem w obcej walucie. Kredyty indeksowane do obcej waluty są bardziej podatne na wahania kursów walut, co może prowadzić do nieoczekiwanych zmian w wysokości miesięcznych rat. Przewalutowanie może zmniejszyć ryzyko związane z takimi zmianami i umożliwić pożyczkobiorcy lepszą kontrolę nad swoimi finansami.

Dodatkowo dla niektórych osób spłata kredytu w walucie obcej może być trudniejsza, ponieważ wymaga śledzenia kursów walut. Przewalutowanie ułatwia spłatę kredytu, ponieważ wszystkie transakcje są dokonywane w krajowej walucie.

Jak obliczyć przewalutowanie kredytu we frankach?

Każdy frankowicz ma możliwość sprawdzenia, czy przewalutowanie kredytu dla niego opłacalne, a to za pośrednictwem skorzystania z narzędzia, jakim jest kalkulator przewalutowania kredytu we frankach. Posłużenie się kalkulatorem może pomóc w określeniu dokładnej kwoty kredytu oraz poszczególnych rat w przypadku przewalutowanie kredytu we frankach.

Dzięki kalkulatorowi frankowicz może dowiedzieć się, czy rata po przewalutowaniu kredytu będzie bardziej opłacalna, niż na przykład w przypadku odfrankowienia kredytu, gdzie kredyt przeliczony jest po kursie z dnia podpisania umowy, ale oprocentowanie pozostaje z kredytu frankowego, czyli jest korzystne.

Dlaczego banki oferują ugody?

Dla banku skierowanie sprawy do sądu przez frankowicza jest najgorszym scenariuszem. Dlatego szukają innych sposób na porozumienie się z kredytobiorcą. Jednym z nich jest możliwość podpisania ugody. Bankom zależy na zawarciu porozumienia, ponieważ pozwoli to utrzymać w mocy wadliwą umowę. Dodatkowo bank skorzysta na wysokim oprocentowaniu opartym o wskaźnik WIBOR. Po zawarciu ugody z bankiem kredytobiorca nie będzie mógł skierować sprawy frankowej do sądu.

Przewalutowanie kredytu we frankach po ugodzie z bankiem

Na ugodę z bankiem polegająca na przewalutowaniu kredytu we frankach najczęściej decydują się osoby, które:

  • nie mają czasu na procesowanie się,
  • dysponują gotówką niezbędną do jednorazowej spłaty długu, a tym samym omijają ryzyko rosnącego oprocentowania opartego o WIBOR,
  • chcą szybciej uwolnić się od kredytu.

Na pierwszy rzut oka ugody proponowane przez banki wydają się korzystne. Banki proponują nierzadko przewalutowanie po korzystniejszym niż rynkowy kursie oraz częściowe umorzenie salda. Kredytobiorcy nie zauważają jednak tego, że w wyniku przewalutowania kredytu zobowiązanie zostaje objęte stawką WIBOR, która jest znacznie wyższa niż aktualny wskaźnik SARON. Oznacza to nic innego jak spłacanie wyższych odsetek po podpisaniu ugody.Na skutek wyższych odsetek kredytu złotówkowego rośnie również łączny koszt obsługi zobowiązania. Ostatecznie może się okazać, że warunki ugody nie są jednak takie korzystne jak kredytobiorca zakładał przed jej podpisaniem.

Przewalutowanie kredytu we frankach w Santander

Santander Bank podaje, że w 2022 roku zawarł 2588 ugód. Stanowi to mały procent posiadanego przez niego portfela kredytów frankowych. Niska liczba zawartych ugód może wiązać się proponowanymi przez bank warunkami, które są niewspółmiernie małymi korzyściami w porównaniu do unieważnienia umowy kredytowej przez sąd. Santander Bank oferuje ugody wybranym kredytobiorcom ugody na warunkach indywidualnie negocjowanych. Frankowicze otrzymują ofertę przewalutowania kredytu na złotówki po zaproponowanym kursie przeliczeniowym.

W celu porównania zaoferowanych warunków ugody oraz korzyści płynących z unieważnienia umowy kredytu frankowego skontaktuj się z kancelarią frankową.

Przewalutowanie kredytu we frankach w PKO BP

PKO Bank Polski bez wątpienia jest liderem w ilości pozasądowych porozumień z klientami. Wpłynęła na to kampania reklamowa zachęcająca do zawierania ugód z bankiem. Propozycja ugodowa PKO Banku Polskiego jest zgodna z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansów i zakłada, że kredyt złotowy udzielany po przewalutowaniu powinien mieć takie warunki, jakie kredytobiorca by uzyskał, gdyby od razu zaciągnął kredyt złotówkowy. PKO Bank Polski zawarł już ponad 18 tysięcy ugód.

W celu analiza zaproponowanych warunków ugody oraz korzyści płynących ze skierowania sprawy do sądu skontaktuj się z kancelarią frankową.

Przewalutowanie kredytu we frankach w Millennium

Również Bank Millennium rozpoczął kampanię zachęcającą do zawierania ugód z kredytobiorcami frankowymi. Jak twierdzi bank propozycje banku są indywidualnie dostosowywane do potrzeb kredytobiorców. Bank Millennium wybranym kredytobiorcom proponuje przewalutowanie kredytu, tak jakby od początku był zawarty w złotych polskich, ustalenie pozostałej kwoty do spłaty w złotówkach oraz wprowadzenie stałego okresowo oprocentowania lub zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR.

Procesy sądowe przeciwko Bankowi Millennium nie trwają długo, a w wyniku wyroku unieważniającego umowę można zyskać dużo więcej niż na ugodzie, o czym możesz się przekonać konsultując swój kredyt z kancelarią frankową.

Czy warto przewalutować kredyt we frankach 2023?

Aktualnie z uwagi na wysokie stopy procentowe, po przewalutowaniu kredytu we frankach szwajcarskich  oprocentowanie kredytu znacząco wzrośnie. Przewalutowanie kredytu wiąże się bowiem ze zmianą referencyjnej stawki oprocentowania LIBOR (SARON) na WIBOR.  Stopa procentowa kredytu wzrośnie więc o ponad 6 %, co w przypadku kredytobiorców złotowych spowodowało wzrost ich raty ponad dwukrotnie. Możliwy będzie również dalszy wzrost raty wraz z ewentualnym podnoszeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. 

Frankowicze wygrywają blisko 99% procesów frankowych. Wobec pozytywnej linii orzeczniczej zawarcie ugody z bankiem jest nieopłacalne. Wyrok sądu jest finansowo korzystniejszy dla kredytobiorcy niż przewalutowanie kredytu we frankach.

Przewalutowanie kredytu we frankach – forum, opinie

Frankowicze, którzy jeszcze nie zdecydowali się na pomoc profesjonalnej kancelarii frankowej, szukają pomocy na różnego rodzaju forach, gdzie inni frankowicze dzielą się swoimi doświadczeniami. Na forach można spotkać się z opiniami, że przewalutowanie kredytu na złotówki nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem. Korzystniejszym sposobem uwolnienia się od ciążącego zobowiązania we frankach szwajcarskich jest skierowanie sprawy do sądu i unieważnienie umowy kredytu.

Co dalej z kredytami frankowymi 2023?

Raty kredytów frankowych nadal będą skrajnie rosnąć przez kurs franka i podnoszone stopy procentowe, które na pewno jeszcze nie raz pójdą do góry. Z uwagi na zbyt wysoką inflację, szwajcarski bank narodowy reaguje podwyższaniem stóp procentowych. Z kolei orzecznictwo w sprawach frankowych jest bardzo korzystne, dlatego zdecydowanie lepiej jest pozwać swój bank i chwilę poczekać, aniżeli dokonać przewalutowanie kredytu we frankach.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...