SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Przewalutowanie kredytu we frankach – czy warto w 2024 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

Przewalutowanie kredytu we frankach - czy warto w 2023 r.

Wielu frankowiczów spłacających coraz wyższe zobowiązania kredytowe zastanawia się, czy warto przewalutować kredyt we frankach w 2023 roku. Kredyt frankowy jest zobowiązaniem wieloletnim, które nie zmniejsza się w żaden znaczący sposób, a wahania kursowe powodują, że raty są coraz wyższe. Nawet przewalutowanie kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy zdaje się nie być najlepszym rozwiązaniem problemu frankowego, ale o tym szczegółowo wyjaśnimy poniżej. 

Na czym polega przewalutowanie kredytu we frankach?

Kredyt frankowy przewalutowanie polega na tym, że w umowie zostaje zmieniona waluta z franka szwajcarskiego na złotówki. Do przewalutowania kredytu niezbędny jest wniosek kredytobiorcy, który rozpatruje bank i to on decyduje o tym, na jakich warunkach po podpisaniu takiego aneksu będzie spłacany kredyt.

Jednocześnie warto zauważyć, że przewalutowanie kredytu we frankach wiąże się z uznaniem długu oraz niemożnością złożenia pozwu przeciwko bankowi w przyszłości.

Dokonując przewalutowania kredytu frankowego bank dokona przeliczenia aktualnego salda zadłużenia po kursie waluty obcej z dnia przewalutowania. Dodatkową zmianą wprowadzoną do umowy na skutek przewalutowania kredytu jest wprowadzenie innego wskaźnika, na podstawie którego dokonuje się wyliczenia oprocentowania kredytu.

Przewalutowanie kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy

Przewalutowanie kredytu we frankach może odbywać się nie tylko po kursie z dnia przewalutowania np. podpisania ugody, ale również po kursie z dnia podpisania umowy kredytowej. Takie rozwiązanie wydaje się być znacznie korzystniejsze, gdyż w okresie, w którym zawierano najwięcej umów kredytu frankowego kurs franka był znacznie niższy niż obecnie i wynosił ok. 2-2,5 zł. Trzeba jednak pamiętać, że z reguły przewalutowanie (nawet po tak korzystnym kursie) dotyczyć będzie kapitału jeszcze niespłaconego przez kredytobiorcę. Z tego punktu widzenia, ekonomicznie dużo bardziej od przewalutowania kredytu we frankach opłaca się jego unieważnienie.

Z uwagi na okoliczność, że odsetki kredytu złotówkowego są wyższe, rośnie łączny koszt obsługi zobowiązanie. Ostatecznie może się okazać, że frankowicz zapłaci bankowi więcej, niż gdyby pozostał przy pierwotnych warunkach umowy.

Przewalutowanie kredytu we frankach – korzyści

Wiele osób zastanawiać się może czy warto przewalutować kredyt we frankach w 2024 r.? Z pewnością istnieją pewne plusy przewalutowania kredytu we frankach.

Przewalutowanie kredytu hipotecznego to proces zmiany waluty, w której kredyt został udzielony na inną walutę. Przewalutowanie kredytu hipotecznego pozwala uniknąć ryzyka walutowego związanego z długiem w obcej walucie. Kredyty indeksowane do obcej waluty są bardziej podatne na wahania kursów walut, co może prowadzić do nieoczekiwanych zmian w wysokości miesięcznych rat. Przewalutowanie może zmniejszyć ryzyko związane z takimi zmianami i umożliwić pożyczkobiorcy lepszą kontrolę nad swoimi finansami.

Dodatkowo dla niektórych osób spłata kredytu w walucie obcej może być trudniejsza, ponieważ wymaga śledzenia kursów walut. Przewalutowanie ułatwia spłatę kredytu, ponieważ wszystkie transakcje są dokonywane w krajowej walucie.

Jak obliczyć przewalutowanie kredytu we frankach?

Każdy frankowicz ma możliwość sprawdzenia, czy przewalutowanie kredytu dla niego opłacalne, a to za pośrednictwem skorzystania z narzędzia, jakim jest kalkulator przewalutowania kredytu we frankach.

Przewalutowanie kredytu hipotecznego kalkulator to bardzo proste w obsłudze urządzenie. Posłużenie się kalkulatorem może pomóc w określeniu dokładnej kwoty kredytu oraz poszczególnych rat w przypadku przewalutowanie kredytu we frankach.

Dzięki kalkulatorowi frankowicz może dowiedzieć się, czy rata po przewalutowaniu kredytu będzie bardziej opłacalna, niż na przykład w przypadku odfrankowienia kredytu, gdzie kredyt przeliczony jest po kursie z dnia podpisania umowy, ale oprocentowanie pozostaje z kredytu frankowego, czyli jest korzystne.

Dlaczego banki oferują ugody?

Dla banku skierowanie sprawy do sądu przez frankowicza jest najgorszym scenariuszem. Dlatego szukają innych sposób na porozumienie się z kredytobiorcą. Jednym z nich jest możliwość podpisania ugody.

Bankom zależy na zawarciu porozumienia, ponieważ pozwoli to utrzymać w mocy wadliwą umowę. Dodatkowo bank skorzysta na wysokim oprocentowaniu opartym o wskaźnik WIBOR. Po zawarciu ugody z bankiem kredytobiorca nie będzie mógł skierować sprawy frankowej do sądu.

Przewalutowanie kredytu we frankach po ugodzie z bankiem

Na ugodę z bankiem polegająca na przewalutowaniu kredytu we frankach najczęściej decydują się osoby, które:

  • nie mają czasu na procesowanie się,
  • dysponują gotówką niezbędną do jednorazowej spłaty długu, a tym samym omijają ryzyko rosnącego oprocentowania opartego o WIBOR,
  • chcą szybciej uwolnić się od kredytu.

Na pierwszy rzut oka ugody proponowane przez banki wydają się korzystne. Banki proponują nierzadko przewalutowanie po korzystniejszym niż rynkowy kursie oraz częściowe umorzenie salda. Kredytobiorcy nie zauważają jednak tego, że w wyniku przewalutowania kredytu zobowiązanie zostaje objęte stawką WIBOR, która jest znacznie wyższa niż aktualny wskaźnik SARON. Oznacza to nic innego jak spłacanie wyższych odsetek po podpisaniu ugody.Na skutek wyższych odsetek kredytu złotówkowego rośnie również łączny koszt obsługi zobowiązania. Ostatecznie może się okazać, że warunki ugody nie są jednak takie korzystne jak kredytobiorca zakładał przed jej podpisaniem.

Przewalutowanie kredytu we frankach w Santander

Przewalutowanie kredytu Santander nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Santander Bank podaje, że w 2022 roku zawarł 2588 ugód. Stanowi to mały procent posiadanego przez niego portfela kredytów frankowych.

Niska liczba zawartych ugód może wiązać się proponowanymi przez bank warunkami, które są niewspółmiernie małymi korzyściami w porównaniu do unieważnienia umowy kredytowej przez sąd. Santander Bank oferuje ugody wybranym kredytobiorcom ugody na warunkach indywidualnie negocjowanych. Frankowicze otrzymują ofertę przewalutowania kredytu na złotówki po zaproponowanym kursie przeliczeniowym.

W celu porównania zaoferowanych warunków ugody oraz korzyści płynących z unieważnienia umowy kredytu frankowego skontaktuj się z kancelarią frankową.

Przewalutowanie kredytu we frankach w PKO BP

PKO Bank Polski bez wątpienia jest liderem w ilości pozasądowych porozumień z klientami. Wpłynęła na to kampania reklamowa zachęcająca do zawierania ugód z bankiem. Propozycja ugodowa PKO Banku Polskiego jest zgodna z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansów i zakłada, że kredyt złotowy udzielany po przewalutowaniu powinien mieć takie warunki, jakie kredytobiorca by uzyskał, gdyby od razu zaciągnął kredyt złotówkowy. PKO Bank Polski zawarł już ponad 18 tysięcy ugód.

W celu analiza zaproponowanych warunków ugody oraz korzyści płynących ze skierowania sprawy do sądu skontaktuj się z kancelarią frankową.

Przewalutowanie kredytu we frankach w Millennium

Również Bank Millennium rozpoczął kampanię zachęcającą do zawierania ugód z kredytobiorcami frankowymi. Jak twierdzi bank propozycje banku są indywidualnie dostosowywane do potrzeb kredytobiorców. Bank Millennium wybranym kredytobiorcom proponuje przewalutowanie kredytu, tak jakby od początku był zawarty w złotych polskich, ustalenie pozostałej kwoty do spłaty w złotówkach oraz wprowadzenie stałego okresowo oprocentowania lub zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR.

Procesy sądowe przeciwko Bankowi Millennium nie trwają długo, a w wyniku wyroku unieważniającego umowę można zyskać dużo więcej niż na ugodzie, o czym możesz się przekonać konsultując swój kredyt z kancelarią frankową.

Przewalutowanie kredytu we frankach – forum, opinie

Frankowicze, którzy jeszcze nie zdecydowali się na pomoc profesjonalnej kancelarii frankowej, szukają pomocy na różnego rodzaju forach, gdzie inni frankowicze dzielą się swoimi doświadczeniami. Na forach można spotkać się z opiniami, że przewalutowanie kredytu na złotówki nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem. Korzystniejszym sposobem uwolnienia się od ciążącego zobowiązania we frankach szwajcarskich jest skierowanie sprawy do sądu i unieważnienie umowy kredytu.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Co po unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego? Warunki i konsekwencje

Co po unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego? Warunki i konsekwencje
Unieważnieniu kredytu frankowego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i kredytów denominowanych. Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota...

Jakie są skutki unieważnienia kredytu frankowego?

Jakie są skutki unieważnienia kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest najdalej idącym roszczeniem, z którym wystąpić może kredytobiorca frankowy. Obecnie sądy dość przychylnie rozpoznają sprawy...

Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?

Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?
Dla wielu zastanawiających się nad pozwaniem banku Frankowiczów interesujące jest to, co po unieważnieniu kredytu się dzieje, a dokładniej –...