SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Podpisanie umowy kredytu hipotecznego wiąże się praktycznie zawsze z wpisaniem hipoteki banku do KW kredytowanej nieruchomości, nie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kredytów frankowych. Hipoteka wpisana do Księgi Wieczystej opiewa na kwotę znacznie wyższą niż wypłacony przez bank kapitał. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że hipoteka ma zabezpieczać nie tylko roszczenie o zwrot kapitału kredytu, ale również odsetek i innych opłat manipulacyjnych – innym słowy całkowite zadłużenie kredytu. Kredytobiorcom nieraz ciężko jest zorientować się jaka jest kwota ich aktualnego, całkowitego zadłużenia. W takim wypadku warto skorzystać z kalkulatora kredytu frankowego.

Zasadniczo wykreślić hipotekę można za zgodą banku, dopiero po spłacie całego zadłużenia. W przypadku kredytobiorców frankowych istnieje jeszcze jedna możliwość skutecznego wnioskowania o wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej. Podstawą do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki może być bowiem również prawomocny wyrok sądowy w sprawie frankowej.

Ile czeka się na rozpoznanie sprawy frankowej?

Sądy wieczystoksięgowe pozytywnie zapatrują się na uwzględnienie wniosku o wykreślenie hipoteki po prawomocnym zakończeniu sprawy frankowej o unieważnienie kredytu. Z uwagi na fakt, że możliwie szybkie wykreślenie hipoteki jest w interesie każdego właściciela nieruchomości, kredytobiorcy często zastanawiają się ile będzie trwał proces frankowy?

Sprawa frankowa, w zależności od stopnia skomplikowania i sądu rozpoznającego ją może trwać od ok. roku do nawet kilku lat, a czas rozpoznania apelacji to kolejne ok. 1,5 roku. Na pewno rozpoznanie sprawy może przyspieszyć dokładne sprecyzowanie roszczenia i zawarcie w treści pozwu wszystkich istotnych informacji i wniosków dowodowych. Dodatkowo ważnym jest żeby kredytobiorcy zeznając przed sądem nie pominęli żadnej istotnej okoliczności sprawy stąd też warto wiedzieć zawczasu o co może zapytać sąd na sprawie frankowej.

Jak wykreślić hipotekę po wygranej sprawie frankowej?

Banki często odmawiają zgody na wykreślenie hipoteki nawet po uprawomocnieniu się wyroku unieważniającego umowę kredytu. Na szczęście w tym zakresie z pomocą frankowiczom przychodzi orzecznictwo i praktyka sądów.

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 8 września 2021 r. sygn. III CZP 28/21 „domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”.

Powyższe orzeczenie należy rozumieć w ten sposób, że w ocenie SN prawomocny wyroku stwierdzający nieważność umowy frankowej może stanowić podstawę do wykreślenia hipoteki banku.

Co trzeba dołączyć do wniosku o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powinien zostać złożony na urzędowym formularzu KW-WPIS. Wzór wniosku o wykreślenie hipoteki można znaleźć m.in. na stronie rządowej.

We wniosku o wykreślenie hipoteki, oprócz oznaczenia nr KW, danych wnioskodawcy, czy właściwego sądu itp. należy sprecyzować dokładnie treść roszczenia. Kredytobiorca powinien wskazać, że wnosi o wykreślenie hipoteki z działu IV KW oraz dokładnie określić hipotekę – jakiej jest wysokość, z umową jakiego kredytu jest powiązana. Do wniosku trzeba dołączyć zgodę banku na wykreślenie hipoteki, a w jej braku (co w sprawach frankowych zdarza się często) również wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy, koniecznie ze wzmianką o prawomocności. Wniosek o wykreślenie hipoteki z KW podlega opłacie w wysokości 100,00 zł za wykreślenie jednej hipoteki.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...