SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Data ostatniej aktualizacji:

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Podpisanie umowy kredytu hipotecznego wiąże się praktycznie zawsze z wpisaniem hipoteki banku do KW kredytowanej nieruchomości, nie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kredytów frankowych. Hipoteka wpisana do Księgi Wieczystej opiewa na kwotę znacznie wyższą niż wypłacony przez bank kapitał. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że hipoteka ma zabezpieczać nie tylko roszczenie o zwrot kapitału kredytu, ale również odsetek i innych opłat manipulacyjnych – innym słowy całkowite zadłużenie kredytu. Kredytobiorcom nieraz ciężko jest zorientować się jaka jest kwota ich aktualnego, całkowitego zadłużenia. W takim wypadku warto skorzystać z kalkulatora kredytu frankowego.

Zasadniczo wykreślić hipotekę można za zgodą banku, dopiero po spłacie całego zadłużenia. W przypadku kredytobiorców frankowych istnieje jeszcze jedna możliwość skutecznego wnioskowania o wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej. Podstawą do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki może być bowiem również prawomocny wyrok sądowy w sprawie frankowej.

Ile czeka się na rozpoznanie sprawy frankowej?

Sądy wieczystoksięgowe pozytywnie zapatrują się na uwzględnienie wniosku o wykreślenie hipoteki po prawomocnym zakończeniu sprawy frankowej o unieważnienie kredytu. Z uwagi na fakt, że możliwie szybkie wykreślenie hipoteki jest w interesie każdego właściciela nieruchomości, kredytobiorcy często zastanawiają się ile będzie trwał proces frankowy?

Sprawa frankowa, w zależności od stopnia skomplikowania i sądu rozpoznającego ją może trwać od ok. roku do nawet kilku lat, a czas rozpoznania apelacji to kolejne ok. 1,5 roku. Na pewno rozpoznanie sprawy może przyspieszyć dokładne sprecyzowanie roszczenia i zawarcie w treści pozwu wszystkich istotnych informacji i wniosków dowodowych. Dodatkowo ważnym jest żeby kredytobiorcy zeznając przed sądem nie pominęli żadnej istotnej okoliczności sprawy stąd też warto wiedzieć zawczasu o co może zapytać sąd na sprawie frankowej.

Jak wykreślić hipotekę po wygranej sprawie frankowej?

Banki często odmawiają zgody na wykreślenie hipoteki nawet po uprawomocnieniu się wyroku unieważniającego umowę kredytu. Na szczęście w tym zakresie z pomocą frankowiczom przychodzi orzecznictwo i praktyka sądów.

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 8 września 2021 r. sygn. III CZP 28/21 „domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”.

Powyższe orzeczenie należy rozumieć w ten sposób, że w ocenie SN prawomocny wyroku stwierdzający nieważność umowy frankowej może stanowić podstawę do wykreślenia hipoteki banku.

Co trzeba dołączyć do wniosku o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powinien zostać złożony na urzędowym formularzu KW-WPIS. Wzór wniosku o wykreślenie hipoteki można znaleźć m.in. na stronie rządowej.

We wniosku o wykreślenie hipoteki, oprócz oznaczenia nr KW, danych wnioskodawcy, czy właściwego sądu itp. należy sprecyzować dokładnie treść roszczenia. Kredytobiorca powinien wskazać, że wnosi o wykreślenie hipoteki z działu IV KW oraz dokładnie określić hipotekę – jakiej jest wysokość, z umową jakiego kredytu jest powiązana. Do wniosku trzeba dołączyć zgodę banku na wykreślenie hipoteki, a w jej braku (co w sprawach frankowych zdarza się często) również wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy, koniecznie ze wzmianką o prawomocności. Wniosek o wykreślenie hipoteki z KW podlega opłacie w wysokości 100,00 zł za wykreślenie jednej hipoteki.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Zabezpieczenie roszczenia frankowego – wzór wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego

Zabezpieczenie roszczenia frankowego – wzór wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego
Osoby posiadające kredyty frankowe nadal pozywają banki. Jak pokazuje orzecznictwo sądów, frankowicze wygrywają niemal każdy proces frankowy, a co za...

Reklamacja kredytu frankowego

Reklamacja kredytu frankowego
Coraz częściej wydawane korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych ewidentnie zachęcają frankowiczów do dochodzenia swoich praw. Wielu kredytobiorców mimo to...

Aneks do umowy kredytu hipotecznego – ile kosztuje, czy trzeba podpisać?

Aneks do umowy kredytu hipotecznego – ile kosztuje, czy trzeba podpisać?
Zdarza się tak, że po zawarciu umowy kredytu hipotecznego konieczne jest dokonanie zmiany warunków umowy. Wówczas właśnie podpisuje się aneks...