SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czyszczenie BIK przez frankowicza

Data ostatniej aktualizacji:

Czyszczenie BIK przez frankowicza

BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. to przedsiębiorstwo założone przez banki w celu gromadzenia informacji odnośnie historii kredytowej. Każda osoba, która zaciągnęła kredyt w banku znajduje się w rejestrach BIK, dotyczy to również kredytobiorców kredytów frankowych.

Samo figurowanie w BIK nie jest jeszcze niczym złym, w rejestrze dokumentowane są nie tylko informacje o ewentualnych zaległościach, czy wypowiedzeniu umowy kredytu, ale również dane pozytywne jak np. terminowość w zapłacie rat. Niemniej obowiązkiem banku jest usunięcie wpisu w BIK po całkowitej spłacie kredytu.

Dla kredytobiorców frankowych ważnym może być fakt, że legitymowanie się prawomocnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytu również jest podstawą do żądania wykreślenia informacji na temat długu z BIK.

Pozew o unieważnienie kredytu frankowego

Jak zostało już wyżej wskazane jednym z licznych plusów wygrania sprawy o unieważnienie kredytu frankowego jest możliwość „wyczyszczenia” BIK, a raczej powinniśmy powiedzieć zażądania usunięcia wpisu o zobowiązaniu kredytowym z rejestru.

W pozwie o unieważnienie umowy kredytu trzeba wykazać, że zastosowane przez bank w treści umowy klauzule mają charakter abuzywny. Dodatkowo należy również dowieść, że bez tych klauzul umowa będzie w całości nieważna. Obecnie orzecznictwo sądowe stoi po stronie frankowiczów i ok. 95% spraw kończy się uwzględnieniem powództwa frankowego.

W toku rozprawy frankowej sąd będzie chciał przesłuchać kredytobiorców. Jest to istotny etap postępowania gdyż w toku przesłuchania sąd będzie wypytywał o wszelkie kwestie, które są istotne dla sprawy, a w ocenie sądu, nie zostały dotychczas wykazane. Ważnym jest żeby kredytobiorca do przesłuchania podszedł z odpowiednim nastawieniem tj. bez zbędnego stresu, ale z pełną odpowiedzialnością za składane przez siebie zeznania. Warto więc przed przesłuchaniem zastanowić się o co może pytać sąd na sprawie frankowej. Z reguły większość pytań zadawanych w sprawie frankowej jest powtarzalna, tym lepiej przed rozprawą odświeżyć sobie najistotniejsze dla sprawy fakty.

Pamiętać trzeba przy tym, że usunięcie wpisu z BIK możliwe jest dopiero po uprawomocnieniu się wyroku frankowego. Mając na uwadze ile przeciętnie trwa proces frankowy, kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość nim złożą wniosek o wykreślenie z BIK.

Czy warto pozywać bank w 2023?

Decyzja o pozwaniu banku ostatecznie zawsze musi zostać podjęta indywidualnie przez zainteresowanego kredytobiorcę. Z pewnością jednak obecna sytuacja, w szczególności korzystna linia orzecznicza, skłania do podjęcia decyzji w przedmiocie wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. W 2022 r. frankowicze wygrywali większość (około 98%) spraw frankowych, z których przeważająca część zakończyła się orzeczeniem o unieważnieniu umowy frankowej. Trend ten powinien być kontynuowany również w roku 2023.

Wyrok unieważniający umowę pozwala na całkowite uwolnienie się od kredytu frankowego. Kredytobiorca frankowy otrzymuje od banku zwrot wszystkich wypłaconych świadczeń, w szczególności rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. W zamian, na żądanie banku, zobowiązany jest oddać jedynie kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Kredytobiorcy, którzy nie są pewni, czy warto pozwać bank mogą zawsze poradzić się w swojej indywidualnej sprawie profesjonalistów działających w kancelariach prawnych specjalizujących się w sporach z bankami. Niezależnie każdy kredytobiorca może skorzystać z kalkulatorów kredytu we frankach. Kalkulator kredytu frankowego pozwala, w przybliżeniu, oszacować korzyści finansowe z ewentualnego wygrania sprawy sądowej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?
Orzecznictwo niewątpliwie stoi po stronie frankowiczów, jednak nie zawsze frankowicz wygrywa sprawę w sądzie. Specyfika spraw frankowych oraz specyficzny przeciwnik...

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?
Frankowicze nie mają co liczyć na ustawę frankową. Na nią jest już za późno. Frankowicze powinni sami podjąć kroki, aby...

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?
Pozwy w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego nieustannie zyskują na popularności. Nie może to dziwić gdyż w efekcie uzyskania wyroku...