SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

O co zapyta sąd na sprawie frankowej?

Data ostatniej aktualizacji:

O co zapyta sąd na sprawie frankowej?

Gdy tylko rozprawa o kredyt we frankach jest blisko, wielu frankowiczów zastanawia się, jak zeznawać w sprawie frankowej. Skutkuje to licznymi wyszukiwaniami w Internecie i wpisywaniem rozmaitych fraz takich jak „pytania na rozprawie kredytu frankowego forum”, które ma na celu pomóc kredytobiorcom poznać przykładowe pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej. Jak wygląda sprawa frankowa w sądzie? Jak wygląda przesłuchanie stron w sprawie frankowej? Jakie mogą pojawić się pytania? Zachęcamy do poniższej lektury, w której postaramy się odpowiedzieć na wymienione pytania. 

Jak się przygotować do sprawy frankowej?

Gdy nieubłaganie nadchodzi przesłuchanie stron w sprawie frankowej, kredytobiorców dopada ogromny stres. Jednak nie ma powodów do obaw. Należy wtedy pamiętać, że zadaniem reprezentującego frankowicza pełnomocnika nie jest tylko reprezentacja przed sądem i mowa końcowa w sprawie frankowej, ale również odpowiednie przygotowanie klienta do rozprawy.

W tym celu pełnomocnik umawia się z frankowiczem na spotkanie, podczas którego zostaną omówione wszelkie pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej występujące. Na takim spotkaniu kredytobiorca dostanie dokładnie przygotowane przez kancelarię frankową instrukcję, jak zeznawać w sprawie frankowej. Spotkania przygotowujące do rozprawy zwykle przybierają postać spotkania bezpośredniego, bądź spotkania w trybie on-line. Często również  odbywają się poprzez konsultacje telefoniczne. 

Jak przebiega przesłuchanie frankowicza?

Na rozprawę, na której ma się odbyć przesłuchaniem, należy stawić się punktualnie i zarezerwować sobie przynajmniej godzinę czasu. Dodatkowo należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, ponieważ sąd sprawdzi tożsamość osoby składającej zeznania.

Podczas przesłuchania na rozprawie schemat jest następujący:

1.     jako pierwszy pytania zadaje sąd,

2.     następnie pełnomocnik franowiczów,

3.     na końcu pełnomocnik pozwanego banku.

Jak zeznawać w sprawie frankowej?

W sprawie frankowej przede wszystkim należy odpowiadać na pytania sądu oraz pełnomocników zgodnie ze swoją wiedzą i  prawdą. Jeżeli frankowicz nie zna albo nie pamięta okoliczności, o które pyta sąd lub pełnomocnik powinien powiedzieć „nie wiem” lub „nie pamiętam”.

Jeżeli frankowicz nie zrozumie pytania zadanego przez sąd lub pełnomocnika, powinien to zgłosić i poprosić o skonkretyzowanie oraz wyjaśnienie pytania. Dodatkowo jeżeli osoba przesłuchiwana uzna, że nie odpowiedziała wystarczająco na zadane pytanie lub którakolwiek ze stron jej przerwała, może poprosić o umożliwienie dokończenia wypowiedzi.

Przesłuchanie Frankowicza to czynność jednorazowa, warto więc się do niej przygotować.

O co pytają w sądzie na rozprawie frankowej?

Pytania, jakie może wręcz „zagwarantować” frankowiczowi rozprawa o kredyt frankowy, mogą być następujące: 

 • Kiedy oraz w jakim celu został zaciągnięty kredyt we frankach?
 • Czy zaciągnięty kredyt był powiązany z działalnością gospodarczą?
 • Czy nieruchomość, na jakiej zakup został zaciągnięty kredyt, była wynajmowana? 
 • Dlaczego kredytobiorca zdecydował się na zaciągnięcie kredytu w walucie CHF, a nie zaś w PLN?
 • Czy w momencie zaciągania kredytu we frankach kredytobiorca miał zdolność kredytową w złotówkach?
 • W jaki sposób kredytobiorca dowiedział się o możliwości zaciągnięcia kredytu we frankach szwajcarskich? 
 • Czy nieruchomość, na jakiej zakup został zaciągnięty kredyt, była wynajmowana? 
 • Jakie wykształcenie posiadał kredytobiorca w chwili zawierania kredytu?
 • Czy kredytobiorca otrzymał od banku porównanie rat we CHF i PLN?
 • Czy kredytobiorca zapoznał się/przeczytał całą umowę kredytu, czy tylko zapoznał się z harmonogramem rat?
 • Czy kredytobiorca zgłaszał jakieś uwagi do zapisów umowy kredytu?

Pytania na rozprawie frankowej

Nie należy obawiać się pytań, jakie zostaną zadane na rozprawie frankowej. Można wskazać, że pytania i odpowiedzi w sprawie frankowej są typowe i powtarzalne. W sądach są tysiące spraw dotyczących frankowiczów i na podstawie doświadczenia można wskazać, że zeznania kredytobiorców wyglądają bardzo podobnie. Dotyczą one przede wszystkim samego procesu udzielania kredytu i wiedzy, jaką mieli kredytobiorcy w czasie podpisywania umowy kredytu.

Oczywiście warto przed rozprawą frankową spróbować sobie przypomnieć okoliczności jej podpisania, co może ograniczyć stres, jaki towarzyszy niektórym z kredytobiorców.  

Jak odpowiadać na rozprawie frankowej?

Jak zostało wskazane powyżej, odpowiadać na pytania zadane na rozprawie frankowej należy zgodnie z prawdą. Warto, co oczywiście nie dla każdego jest łatwe, trzymać nerwy na wodzy. Na pytania należy odpowiadać zwięźle i konkretnie. Może się bowiem zdarzyć, że przeciwnik będzie próbował zadawać wiele podobnych pytań, aby złapać kredytobiorcę na nieścisłościach.

Nie należy się jednocześnie bać dopytać, jeżeli nie rozumiemy zadanego pytania. Co więcej należy pamiętać, że wszelkie wypowiedzi należy kierować do sądu, nie zaś do pełnomocników, dlatego też należy unikać wypowiedzi typu „proszę Pana”. Do sądu zwracamy się najczęściej słowami „Wysoki Sądzie”.

Pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej

Stres towarzyszący frankowiczowi podczas przesłuchania na rozprawie frankowej można próbować zwalczyć przygotowaniem się przez niego do przesłuchania poprzez przypomnieniem sobie okoliczności podpisania umowy kredytu oraz jego spłaty, weryfikacji dokumentów. Poniżej zamieszczamy porady gdzie znaleźć odpowiedź i jak odpowiedzieć.

Pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej – 10 najczęściej zadawanych pytań podczas rozprawy frankowej:

1.     Kiedy oraz w jakim celu został zaciągnięty kredyt we frankach?

Data zawarcia oraz cel zaciągnięcia kredytu frankowego wskazana jest w umowie kredytowej, której egzemplarz powinien być w posiadaniu frankowicza.

2.     Czy zaciągnięty kredyt był powiązany z działalnością gospodarczą?

Cel zaciągnięcia kredytu frankowego wskazany jest w umowie kredytowej. W większości przypadków frankowicze zaciągali kredyty na cele mieszkaniowe.

3.     Czy nieruchomość, na jakiej zakup został zaciągnięty kredyt, była wynajmowana? 

W tym przypadku należy odpowiedzieć zgodnie z prawdą oraz stanem faktycznym, że nieruchomość sfinansowana kredytem frankowym nie była wynajmowana lub była wynajmowana. 

 4.     Dlaczego kredytobiorca zdecydował się na zaciągnięcie kredytu w walucie CHF, a nie zaś w PLN?

Frankowicz powinien odpowiedzieć zgodnie z prawda i stanem faktycznym, co dokładnie wpłynęło na jego wybór oferty kredytu we frankach szwajcarskich. Czy powodem był brak zdolności kredytowej w złotych polskich, czy przedstawienie oferty kredytu frankowego przez doradcę kredytowego i zachwalanie jej, czy jeszcze inny powód.

5. Czy w momencie zaciągania kredytu we frankach kredytobiorca miał zdolność kredytową w złotówkach?

Frankowicz powinien odpowiedzieć zgodnie z prawda i stanem faktycznym czy miał zdolność kredytową w złotówkach, jeżeli była ona w ogóle badana. Często było tak, że kredytobiorcy nie posiadali zdolności kredytowej na wzięcie kredytu w złotówkach. Posiadali natomiast zdolność kredytową na zawarcie umowy kredytu we frankach szwajcarskich i dlatego też decydowali się na podpisanie takiej umowy.

 6.     W jaki sposób kredytobiorca dowiedział się o możliwości zaciągnięcia kredytu we frankach szwajcarskich? 

Odpowiadając na to pytanie należy przypomnieć sobie okoliczności zawarcia umowy kredytu, w szczególności skąd frankowicz dowiedział się o możliwości zaciągnięcia kredytu we frankach szwajcarskich – czy od doradcy kredytowego, z banku ewentualnie w inny sposób.

 7.     Jakie wykształcenie posiadał kredytobiorca w chwili zawierania kredytu?

Frankowicz powinien odpowiedzieć zgodnie z prawda i stanem faktycznym jakie posiadał wykształcenie w momencie podpisania umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

8.     Czy kredytobiorca zapoznał się/przeczytał całą umowę kredytu, czy tylko zapoznał się z harmonogramem rat?

Frankowicz powinien odpowiedzieć zgodnie z prawda i stanem faktycznym, czy przeczytał całą umowę kredytu, czy tylko zapoznał się z harmonogramem rat. Nawet jeżeli kredytobiorca zezna, że nie pamięta lub przeczytał niedokładnie umowę, nie świadczy to jeszcze o przegranej. Istotne jest to o czym informował kredytobiorcę przedstawiciel banku.

 9.     Czy kredytobiorca zgłaszał jakieś uwagi do zapisów umowy kredytu?

W tym przypadku również frankowicz powinien odpowiedzieć zgodnie z prawda i stanem faktycznym. Najczęściej nie było możliwości zgłaszania uwag do zapisów umowy kredytowej. Można było zmienić kwotę kredytu i ewentualnie marżę kredytu.

10.  Czy kredytobiorca otrzymał od banku porównanie rat we CHF i PLN?

W przeważającej liczbie przypadków kredytobiorcy nie uzyskiwali większości koniecznych informacji i pouczeń, w tym porównania rat we frankach szwajcarskich i złotych polskich. Frankowicz powinien sobie przypomnieć czy otrzymał od banku porównanie rat we frankach szwajcarskich i złotych polskich.

Pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej forum

Często spotykamy się z pytaniem ile czasu trwa samo przesłuchanie frankowicza. Zazwyczaj jest to około 20 minut, ale oczywiście zdarzają się przesłuchania krótsze lub dłuższe w zależności od okoliczności sprawy i liczby pytań, jakie zostaną zadane. Odpowiadając na pytania w sprawie frankowej warto odpowiadać rzeczowo.

Co ciekawe, zdarza się, że w niektórych sprawach sąd decyduje się przesłuchać kredytobiorców na piśmie. Wówczas kredytobiorcom doręczane są listy pytań, złożone wcześniej przez Strony, a kredytobiorcy mają w określonym przez sąd terminie, odesłać pisemne odpowiedzi na te pytania wraz z podpisanym przyrzeczeniem dotyczącym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pytania do świadków banku – czego dotyczą zeznania świadków banku? 

Przesłuchanie stron w sprawie frankowej nie skupia się jedynie na przesłuchaniu frankowicza, ponieważ zarówno sąd, jak i pełnomocnik kredytobiorcy może wystosować pytania do świadków banku. Biorąc pod uwagę wszelkie dotychczasowe postępowania frankowe, można zauważyć, iż zeznania świadków banku skupiają się przede wszystkim na wszelkich praktykach, wytycznych oraz procedurach, które obowiązują w danym banku.

Świadkowie banku podnoszą temat powiązań z wypłacaniem oraz spłacaniem kredytów waloryzowanych do CHF, a także temat ustalania przez bank kursów waluty, które były brane pod uwagę podczas przeliczania comiesięcznych rat kredytu. 

Sprawy sądowe frankowiczów

Przed sądami w całej Polsce toczą się tysiące spraw frankowiczów. Również tysiące frankowiczów zakończyło już walkę z bankiem. Warto wspomnieć, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie działa nawet oddzielny wydział sądu, w którym rozstrzygane są jedynie sprawy frankowiczów. Obecnie orzecznictwo sądów w sprawach frankowych jest bardzo korzystne. Frankowicze wygrywają niemal wszystkie sprawy sądowe. Dlatego też jest to dobry moment, dla osób, które jeszcze nie zdecydowały się na podważenie swojej umowy kredytu, na ten krok.

Jak długo trwa sprawa frankowa w sądzie?

Pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej nie wzbudzają takiego zainteresowania jak pytania, które dotyczą tego, jak długo trwa sprawa frankowa. Niestety niełatwo oszacować długość trwania konkretnych spraw, jednak można z pewnością przyjąć, iż na rozwiązanie sprawy kredytu we frankach frankowicz musi poczekać 2-3 lata

Co po wygranej sprawie frankowej?

Gdy ostatnia rozprawa o kredyt we frankach ma miejsce i do uszu frankowicza dobiega mowa końcowa w sprawie frankowej, zastanawia się on z pewnością nad tym, jakie będą następstwa ewentualnej wygranej. Różni się to oczywiście od wyroku sądu, bowiem w sprawie może zostać zasądzone unieważnienie umowy oraz odfrankowienie kredytu. Z czym wiążą się te dwa odmienne rezultaty?

 • Odfrankowienie kredytu we frankach – kredyt zostaje przekształcony na kredyt złotówkowy, zaś oprocentowanie ulega znacznemu obniżeniu. Bank zostaje zobligowany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich nadpłaconych rat.
 • Stwierdzenie nieważności umowy frankowej – frankowicz oddaje do banku nominalną kwotę swojego zobowiązania kredytowego, a bank zwraca frankowiczowi wszystkie opłacone przez niego raty, prowizje oraz kwoty zapłacone na poczet ubezpieczeń. 

Dlaczego frankowicze przegrywają w sądzie?

Mimo tego, że ponad 90% spraw frankowych kończy się rozstrzygnięciem na korzyść frankowicza, to jednak zdarzają się przegrane. W obliczu doniesień o takich sytuacjach odbiorcy często zastanawiają się, dlaczego frankowicze przegrywają. Najczęściej takie przegrane mają swoje źródło w niedoświadczonym pełnomocniku, który nie poradził sobie z zawiłością spraw frankowych i którego przerosła każda mająca miejsce rozprawa o kredyt we frankach.

Niekiedy bywa, iż niedoświadczony pełnomocnik nie potrafi przewidzieć, jakie pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej padną, co skutkuje tym, iż nie może w odpowiedni sposób zaprezentować kredytobiorcy, jak zeznawać w sprawie frankowej. Należy pamiętać, że wybór odpowiedniego pełnomocnika to niemal gwarancja wygranego procesu, dlatego podczas wyboru pełnomocnika należy być szczególnie ostrożnym. 

Nasza kancelaria frankowa to zespół specjalistów z 13-letnim doświadczeniem w prawie bankowym i żadna rozprawa o kredyt we frankach nie jest nam straszna. Jesteśmy gwarancją odpowiedniego przygotowania frankowicza do rozprawy i wskazania mu, jak zeznawać w sprawie frankowej. Skontaktuj się z nami już dziś i zawalcz o swoje pieniądze!

O co zapyta sąd na sprawie frankowej?

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Prawnik od franków – kredyty CHF

Prawnik od franków – kredyty CHF
Każdy z frankowiczów myśląc o powierzenie sprawy swojego kredytu prawnikowi zastanawia się czy kancelaria którą wybrał jest odpowiednia oraz jakie...

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Jaka kancelaria dla frankowiczów?
Mając umowę frankową i chcąc rozpocząć spór z bankiem stajemy przed wyborem kancelarii prawnej, która zajmie się naszą sprawą. Niezaprzeczalnie...

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?
Z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego....