SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile trwa proces frankowy?

Data ostatniej aktualizacji:

Ile trwa proces frankowy?

Frankowicze składając pozew do sądu o unieważnienie umowy kredytu zastanawiają się ile będzie trwał proces sądowy. Wskazać należy, że spawy frankowe rozpoznawane są coraz sprawniej,między innymi dzięki zmianom w Kodeksie postępowania cywilnego jak i zwiększeniu liczby sędziów orzekających. Dodatkowo sądy zyskały szerszą wiedzę oraz doświadczenie w sprawach frankowych.

Ile trwa proces frankowy?

Wielu kredytobiorców może zastanawiać się ile trwa proces frankowy? Na pytanie to trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Długość procesu frankowego zależy między innymi od:

  • stopnia skomplikowania sprawy,
  • ilości świadków do przesłuchania,
  • czasu na sporządzenie opinii biegłego.

Uśredniając w pierwszej instancji sprawa frankowa trwa z reguły od ok. 1-1,5 do nawet 3-4 lat. Sprawa w drugiej instancji trwa z reguły krócej (najczęściej sprowadza się do jednej rozprawy), niemniej na termin posiedzenia czeka się ok. 1-2 lat.

Ile trwa sprawa frankowa w Warszawie?

Nie bez znaczenia jest okoliczność w jakiej miejscowości rozpatrywana jest sprawa frankowa. W dużych ośrodkach miejskich z reguły na terminy poszczególnych rozpraw czeka się znacznie dłużej niż w małych miastach.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie został powołany specjalny wydział zajmujący się wyłącznie sprawami dotyczącymi umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych, w szczególności kredytami frankowymi. Wydział powstał w związku z ogromną liczbą spraw frankowych, jakie trafiały do sądów okręgowych. Rocznie do sądu bowiem wpływają tysiące pozwów.

Sprawa frankowa w Warszawie z uwagi na obłożenie sądu czas oczekiwania na rozprawę wynosi około roku. Często konieczne jest wyznaczenie kolejnych rozpraw, co wydłuża czas trwania procesu. Na wyrok I instancji często trzeba czekać nawet kilka lat. 

Proces frankowy etapy – jakie etapy mogą czekać frankowicza na drodze sądowej?

Każdy proces frankowy etapy ma następujące: 

  • I instancja – etap ten rozpoczyna się od złożenia pozwu w pierwszej instancji. Po otrzymaniu pozwu sąd przekazuje bankowi odpis, czyli jeden egzemplarz pozwu. Wówczas bank może złożyć pisemną odpowiedź na pozew. Następnie może mieć miejsce posiedzenie sądu, podczas którego zostanie zaplanowany przebieg procesu. Na etapie I instancji mają miejsce również rozprawy, podczas których sąd wysługuje argumentacji każdej ze stron, a także przesłuchuje świadków
  • II instancja – Jest to apelacja sprawa frankowa, która ma miejsce kiedy nieusatysfakcjonowana wyrokiem strona składa odwołanie do sądu wyższej instancji. Ile spraw frankowych, tyle apelacji, bowiem banki nie odpuszczają i po przegranych bardzo często wnoszą apelację. Podczas II instancji sąd zapoznaje się z materiałami sądowymi, które zostały zgromadzone podczas I instancji, a także ocenia, czy zarzuty strony, która złożyła apelację, są w ogóle zasadne. W tym etapie zostaje wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej, podczas której nie musi być obecny kredytobiorca. Zwykle już po pierwszej rozprawie apelacyjnej zapada prawomocny wyrok, od którego nie jest możliwe już odwołanie. Proces II instancji kończy całe postępowanie przeciwko bankowi

Ile się czeka na rozprawe Frankowicze?

W momencie, w którym proces frankowy etapy są już znane, z pewnością wielu frankowiczów zastanawia się, jak długo czeka się na rozprawę w sprawie frankowej.

Długość czasu oczekiwania na rozprawę może trwać od 2 miesięcy do 3 lat. Jest to zależne jedynie od sądu, a także jego obłożenia i niestety kancelarie zwykle nie mają na to wpływu. Jeśli chodzi o długość trwania sprawy frankowej, to postępowanie w I instancji może trwać nawet 18 miesięcy.

Apelacja w sprawach frankowych jak długo trwa?

Wyżej wspomnieliśmy o długości trwania I instancji, z pewnością niejeden wnikliwy frankowicz zadał sobie pytanie, jak to wygląda, kiedy miejsce ma apelacja w sprawach frankowych jak długo trwa takie postępowanie. Więc ile trwa druga instancja? W przypadku, kiedy sprawa trafia do II instancji, bo zostaje złożona apelacja sprawa frankowa może trwać od 9 do 12 miesięcy dłużej. 

Ile trwa apelacja w Warszawie?

Na termin rozprawy apelacyjnej czeka się z reguły od roku do nawet 2-3 lat liczonych od dnia wpływu apelacji do sądu. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że z reguły postępowanie apelacyjne kończy się po pierwszej rozprawie przed sądem II instancji.

To jak długo będzie trwało postępowanie w drugiej instancji w sprawie frankowej w dużej mierze zależy od sądu, który będzie sprawę w II instancji rozpatrywał. Z pewnością na długie terminy oczekiwania muszą się nastawić kredytobiorcy, których sprawy frankowe toczą się w Warszawie. Zazwyczaj terminy oczekiwania na rozpoznanie apelacji banku w przypadku gdy przeprowadzana będzie rozprawa są dłuższe niż w przypadku gdy sprawa będzie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Ile bank ma czasu na apelacje?

Zastanawiasz się ile trwa rozpatrzenie apelacji? Aby bank miał możliwość wnieść apelację, niezbędne jest, aby złożył on wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Na złożenie takiego wniosku bank ma 7 dni. Ile jednak trwa sporządzenie wyroku z uzasadnieniem przez sąd? Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje terminu, w jakim sąd ma sporządzić uzasadnienie, dlatego może to potrwać w przypadku jednej sprawy 2 tygodnie, zaś w przypadku innej nawet 2 miesiące. Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem bank ma dwa tygodnie na wniesienie apelacji

Jak wygląda sprawa Frankowa w sądzie?

Proces frankowy etapy ma różne, jednak główne zainteresowanie zwykle zbiera proces sądowy. Zwykle podczas procesu sąd przesłuchuje strony, świadków oraz ewentualnie biegłego. Takie przesłuchania mają za zadanie potwierdzić lub podważyć okoliczności zarówno te opisane w pozwie frankowym, jak i te opisane w odpowiedzi banku na pozew. 

Czas uprawomocnienia wyroku – Jak długo trwa uprawomocnienie wyroku?

Po ilu dniach wyrok jest prawomocny? Ogłoszony wyrok w Instancji nie staje się od razu prawomocny. Nasuwa się tu więc pytanie, jak długo trwa uprawomocnienie wyroku? Jeśli 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem dla strony uprawnionej do apelacji strona nie skorzysta z możliwości odwołania, wyrok staje się prawomocny

Jakie mogą pojawić się pytania na rozprawie frankowej forum?

Pytania na rozprawie frankowej forum zwykle dotyczą tego, w jakim celu oraz kiedy dokładnie został zaciągnięty kredyt, a także tego, czy kredyt ten był w jakikolwiek sposób powiązany z działalnością gospodarczą. Mogą też pojawić się pytania o wynajem nieruchomości, na którą był zaciągnięty kredyt oraz dlaczego kredytobiorca wybrał kredyt w obcej walucie, nie zaś walucie PLN. 

Co z kredytami we frankach?

Sytuacja z frankowymi kredytobiorcami nie jest usłana różami. Raty drastycznie rosną, zaś rządowa pomoc nie nadchodzi. Najlepszym rozwiązaniem jest proces frankowy, który mimo tego, iż jest bardzo czasochłonny, to pozwala uwolnić się od kredytu

Sprawy frankowe – czym jest kalkulator frankowy?

Kalkulator frankowy to darmowe urządzenia, z którego skorzystać powinien każdy zainteresowany wniesieniem do sądu pozwu frankowego. Korzystając z kalkulatora frankowego, kredytobiorca może samodzielnie określić wysokość roszczenia, o które należałoby pozwać bank. Jednak zawsze ważne jest również zasięgnięcie porady w kancelarii prawnej specjalizującej się sporach sądowych.

Ile trwa proces frankowy?

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Prawnik od franków – kredyty CHF

Prawnik od franków – kredyty CHF
Każdy z frankowiczów myśląc o powierzenie sprawy swojego kredytu prawnikowi zastanawia się czy kancelaria którą wybrał jest odpowiednia oraz jakie...

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Jaka kancelaria dla frankowiczów?
Mając umowę frankową i chcąc rozpocząć spór z bankiem stajemy przed wyborem kancelarii prawnej, która zajmie się naszą sprawą. Niezaprzeczalnie...

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?
Z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego....