SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaką opinie wyda Rzecznik Generalny TSUE w sprawie Getin Noble Bank?

Data ostatniej aktualizacji:

Dlaczego decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego była wadliwa?

Już za miesiąc, 13 czerwca 2024 roku o godzinie 9.30 Rzecznik Generalny TSUE zaprezentuje opinię do sprawy C-118/23 dotyczącej zgodności z prawem decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  o objęciu Getin Noble Banku procesem przymusowej restrukturyzacji. Mimo, że tego dnia nie zostanie jeszcze wydany wyrok, to opinia Rzecznika Generalnego TSUE ma duży wpływ na późniejsze orzeczenie TSUE.

Pytania prejudycjalne w sprawie Getin Noble Bank

Skargę na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyli tysiące frankowiczów, akcjonariusze, obligatariusze oraz rada nadzorcza banku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4 pytania prejudycjalne.

Dlaczego decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego była wadliwa?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podejmując decyzję o objęciu banku przymusową restrukturyzacją łączył w sobie trzy funkcje:

  • gwaranta depozytów ulokowanych w Getin Noble Bank,
  • kuratora banku Getin Noble Bank objętego programem naprawczym,
  • organu ds. procedury resolution (przymusowej restrukturyzacji).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przyjął formę restrukturyzacji, która ochroniła depozytariuszy. Z kolei frankowicze utracili możliwość odzyskania od banku dokonanych nadpłat i muszą czekać na zakończenie postępowania upadłościowego, które nie gwarantuje zaspokojenia roszczeń.

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Apelacyjny uznają decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za niezgodną z prawem, frankowiczom otworzy się furtka do dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa.

Frankowicze posiadający kredyty frankowe w Getin Noble Bank mogą dalszym ciągu składać pozew frankowy i żądać unieważnienia umowy. Kancelaria frankowa posiada doświadczenie w obsłudze tego rodzaju spraw oraz posiada pozytywne opinie od klientów. Korzyść dla frankowiczów wynikające z pozwania Getin Noble Bank to zwolnienie z obowiązku dalszej spłaty rat, wyzerowanie salda zadłużenia i uwolnienie nieruchomości od obciążenia hipoteką. Z kolei w celu oszacowania korzyści pieniężnych warto skorzystać z narzędzia – kalkulator frankowy


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...