SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Najnowsze informacje w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich – Aktualizacja październik 2023 r.

Data ostatniej aktualizacji:

co nowego u frankowiczów

Mimo że sprawy frankowiczów są obecne w sądach od wielu lat, nadal budzą one emocje, a co więcej nie wszystkie kwestie w sprawach frankowych są oczywiste. W orzecznictwie nadal istnieje wiele pytań w zakresie kredytów frankowych. Sąd Najwyższy, jak i TSUE, co jakiś czas zajmują stanowisko w kwestiach kredytów frankowych, często jednak stanowiska te rodzą kolejne pytania. Jakie są najnowsze wiadomości w sprawach frankowych?

Nadal linia orzecznicza w sprawach kredytów frankowych jest korzystna dla frankowiczów. Frankowicze wygrywają niemal wszystkie sprawy sądowe. W październiku 2023 roku warto zwrócić uwagę na niżej przytoczone stanowiska w sprawach frankowiczów.

Sprawdź: Kalkulator frankowicza w celu wyliczenia kwoty jaką możesz uzyskać pozywając bank.

Pozwanie banku bez współkredytobiorcy

W dniu 19 października 2023 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie frankowiczów w sprawie o sygnaturze akt ​ III CZP 12/23. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców. Co to oznacza? To dobra wiadomość dla tych, którzy zawierali umowy nie jako jedyni kredytobiorcy, a razem ze współkredytobiorcami. Często zdarzało się bowiem, że przykładowo małżonkowie po rozwodzie pozostawali w konflikcie i nie mogli porozumieć się w kwestii zgodnego złożenia pozwu frankowego do sądu. W wyżej wskazanej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że nie jest konieczne, aby pozew składali wszyscy kredytobiorcy. Wcześniej kwestia ta nie była jednolicie postrzegana przez sądy.

Sprawdź ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej.

Umowa wzajemna i prawo zatrzymania

Inną również istotną kwestią dla frankowiczów jest kwestia podnoszonego przez banki prawa zatrzymania. Z początkiem października 2023 r. Sąd Najwyższy miał zająć stanowisko w przedmiocie prawa zatrzymania i wzajemności umowy kredytowej. Tak się jednak nie stało. Sąd Najwyższy zdecydował się bowiem skierować pytania prejudycjalne w tym zakresie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd uznał, że w sprawie konieczne jest dokonanie interpretacji prawa unijnego, co ma uczynić właśnie TSUE. Kwestia tego czy umowa kredytowa ma charakter wzajemny, czy też nie, nie jest obecnie jednolicie postrzegana w doktrynie, jak i orzecznictwie. Na stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie należy jednak jeszcze poczekać do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...