SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze wygrywają w sądach I instancji! Co na to sądy odwoławcze?

Frankowicze wygrywają w sądach I instancji! Co na to sądy odwoławcze?

Ilość frankowych spraw, a co za tym idzie orzeczeń mierzonych na skali nie tylko rocznej, ale i miesięcznej stale wzrasta. Wpływ spraw przerasta powoli orzekających sędziów, ale jednocześnie daje tym samym przestrzeń do ujednolicenia rozstrzygnięć sądów pierwszej instancji. O ile możemy spodziewać się pewnych decyzyjnych schematów przy pierwszym wyroku, o tyle jeszcze dużo w tej materii do zrobienia mają sądy II instancji. Czy sądy odwoławcze skłonią się w stronę powszechnych orzeczeń?

Frankowicze w sądach I instancji

Frankowicze stanowią grupę bardzo zdeterminowanych konsumentów, którzy motywowani chęcią walki o unieważnienie umowy, czy też pragnieniem odzyskania pieniędzy nie powstrzymali się przed składaniem pozwów jeszcze w sytuacji, kiedy orzecznictwo nie było tak klarowne. Grunt zdaje się być na tyle stabilny, iż pełnomocnicy frankowiczów potrafią posługiwać się opracowanym i sprawdzonym wzorcem strategii procesowych, co może ułatwiać rozpatrywanie spraw sędziom, ale też umacniać w przekonaniu, że orzecznictwo jest raczej ukierunkowane. Judykatura w sprawach frankowych sprzyjając kredytobiorcom, chcąc lub nie – zachęciła większą ilość frankowiczów do podjęcia próby walki o życie bez kredytu. Wydolność sądów została wystawiona na próbę, ale  naprzeciw temu stanął XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednak, czy ,,wydział frankowy” coś zmienił?

Wyroki wydziału frankowego w Warszawie

Specyfika spraw powtarzalnych i jednostajnych w tak dużej ilości i częstotliwości, jak te frankowe wymagała indywidualnego potraktowania i rozwiązania. Dzięki zawężeniu specjalizacji do tej jednej problematyki, jaką stanowią kredyty frankowe mamy 21 sędziów orzekających tylko w tej materii skupionych w jednym miejscu. Specjaliści frankowi stanowią realną szansę na szybsze rozpatrywanie spraw i wypracowanie wspólnej linii orzeczniczej, co już właściwie się dzieje się na naszych oczach. Na kanwie doświadczeń ujednolicono kwestię udzielania zabezpieczeń, które przyznawane jest, gdy kapitał został spłacony i występuje prawdopodobieństwo nieważności umowy. Zastanówmy się jednak, w jakim tonie ukształtuje się głos sądów apelacyjnych, gdy te tysiące wyroków wydanych w pierwszej instancji trafi do odwołania.

Głos sądów II instancji

Orzeczenia zapadają także w drugiej instancji i ta tendencja również wzrasta, bowiem sądy apelacyjne z uwagi na dużą ilość spraw również zmuszone były przyśpieszyć. Biorąc pod uwagę orzecznictwo pierwszych instancji – pora teraz na głos sądów odwoławczych, które wyznaczą schemat działania. W naszej ocenie istnieje wysokie prawdopodobieństwo ugruntowania orzecznictwa zaprezentowanego przez sądy I instancji w sprawach frankowych, bowiem liczne uzasadnienia wydanych w tych sprawach wyroków wskazują, iż rzeczywiście w umowach kredytowych udzielanych przez banki w CHF doszło do istotnego naruszenia praw konsumentów.

frankowych spraw. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja umowa posiada klauzule niedozwolone, przejdź tutaj.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....