Na czym polega ulga podatkowa dla frankowiczów?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe jest bardzo ważną regulacją dla kredytobiorców dysponujących kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej, tj. kredytami frankowymi. Wyżej wymienione rozporządzenie istotnie wpływa na sytuację Frankowiczów, którzy wskutek bezpośrednich negocjacji z bankiem zawierają ugodę. 

Sprawdź również: kalkulator kredytu CHF

Ugoda z bankiem – kredyt we frankach

Główna idea ugód frankowych to przeliczenie hipoteki i potraktowanie jej tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich. W toku rozmów ugodowych bank prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach szwajcarskich  na kredyt w złotych polskich. Frankowicz z kolei powinien się do niej odnieść lub przedstawić swoją propozycję rozwiązania problemu. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującej dla obu stron ugody, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Mimo, że ugody finansowo są mniej korzystne dla Frankowiczów niż wyrok stwierdzający unieważnienie umowy kredytu i brak opłaty za kapitał (odsetek), to ich zaletą jest szybsze uwolnienie się od ryzyka kursowego.

Podatek od ugody frankowej 2022

Wiele Frankowiczów negocjujących warunki ugody z bankiem zastanawiało się co z podatkiem od ugody frankowej. Rozporządzeniem z dnia 11 marca 2022 roku wprowadzona została ulga podatkowa dla Frankowiczów. Co to jest ulga podatkowa dla frankowiczów? Mianowicie jest to zwolnienie dla podatników z podatku PIT umorzonej kredytobiorcy na podstawie ugody kwoty wierzytelności z tytułu walutowego kredytu hipotecznego lub świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Ulga obejmuje również zwolnienie z poboru podatku CIT od kredytodawców. Zwolnienie dotyczy dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów – w takiej samej części, w jakiej następuje zaniechanie poboru PIT.

Wskazać należy, że nie ma potrzeby wykazywać w zeznaniu rocznym PIT umorzonej kwoty zobowiązania. Co do zasady bowiem w deklaracjach nie wykazuje się dochodów zwolnionych z opodatkowania. Dodatkowo bank, który umorzył kredytobiorcy zobowiązanie, nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania rocznej informacji PIT-11.

Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej dla Frankowiczów jest złożenie oświadczenia o zaciągnięciu kredytu na realizację inwestycji mieszkaniowej w zakresie jednego gospodarstwa domowego oraz o nieskorzystaniu z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

Ulga podatkowa dla Frankowiczów 2023

Rozporządzenie dotyczące ulgi podatkowej dla Frankowiczów początkowo miało obowiązywać do końca 2022 roku. Z uwagi na dalszą potrzebę wsparcia kredytobiorców walutowych, zwolnienie z podatku PIT i CIT zostało utrzymane w dotychczasowym kształcie do 31 grudnia 2024 roku.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 2 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF