SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Na czym polega ulga podatkowa dla frankowiczów?

Data ostatniej aktualizacji:

Na czym polega ulga podatkowa dla frankowiczów?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe jest bardzo ważną regulacją dla kredytobiorców dysponujących kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej, tj. kredytami frankowymi. Wyżej wymienione rozporządzenie istotnie wpływa na sytuację Frankowiczów, którzy wskutek bezpośrednich negocjacji z bankiem zawierają ugodę

Sprawdź również: kalkulator kredytu CHF

Ugoda z bankiem – kredyt we frankach

Ulgi dla kredytobiorców bez wątpienia zachęcają kredytobiorców do walki o swoje prawa. Frankowicze decydują się na skierowanie sprawy do sądu lub negocjowanie ugody z bankiem polubownie. Główna idea ugód frankowych to przeliczenie hipoteki i potraktowanie jej tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich. W toku rozmów ugodowych bank prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach szwajcarskich  na kredyt w złotych polskich. Frankowicz z kolei powinien się do niej odnieść lub przedstawić swoją propozycję rozwiązania problemu. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującej dla obu stron ugody, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Mimo, że ugody finansowo są mniej korzystne dla Frankowiczów niż wyrok stwierdzający unieważnienie umowy kredytu i brak opłaty za kapitał (odsetek), to ich zaletą jest szybsze uwolnienie się od ryzyka kursowego.

Podatek od ugody frankowej 2024

Wiele Frankowiczów negocjujących warunki ugody z bankiem zastanawiało się co z podatkiem od ugody frankowej. Rozporządzeniem z dnia 11 marca 2022 roku wprowadzona została ulga podatkowa dla Frankowiczów. Co to jest ulga podatkowa dla frankowiczów? Mianowicie jest to zwolnienie dla podatników z podatku PIT umorzonej kredytobiorcy na podstawie ugody kwoty wierzytelności z tytułu walutowego kredytu hipotecznego lub świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Ulga obejmuje również zwolnienie z poboru podatku CIT od kredytodawców. Zwolnienie dotyczy dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów – w takiej samej części, w jakiej następuje zaniechanie poboru PIT.

Wskazać należy, że nie ma potrzeby wykazywać w zeznaniu rocznym PIT umorzonej kwoty zobowiązania. Co do zasady bowiem w deklaracjach nie wykazuje się dochodów zwolnionych z opodatkowania. Dodatkowo bank, który umorzył kredytobiorcy zobowiązanie, nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania rocznej informacji PIT-11.

Oświadczenie podatkowe do ugody frankowej

Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej dla Frankowiczów jest złożenie oświadczenia o zaciągnięciu kredytu na realizację inwestycji mieszkaniowej w zakresie jednego gospodarstwa domowego oraz o nieskorzystaniu z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

Ulga podatkowa dla Frankowiczów 2024

Rozporządzenie dotyczące ulgi podatkowej dla Frankowiczów początkowo miało obowiązywać do końca 2022 roku. Z uwagi na dalszą potrzebę wsparcia kredytobiorców walutowych, zwolnienie z podatku PIT i CIT zostało utrzymane w dotychczasowym kształcie do 31 grudnia 2024 roku.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Millennium Bank walczy z frankowiczami

Millennium Bank walczy z frankowiczami
W roku 2024 w dalszym ciągu należy spodziewać się, że w sądzie prowadzonych będzie wiele spraw frankowych. Duża ilość kredytobiorców...

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość
Bank Millennium należy do podmiotów z największą liczbą kredytów frankowych w Polsce. Przekłada się to więc również na statystyki postępowań...

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?
Często umowy kredytów frankowych były zawierane przez kilku kredytobiorców, zazwyczaj małżonków. Często zdarza się tak, że mimo rozwodu, małżonkowie nadal...