SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd polubowny przy KNF – propozycja ugodowego rozwiązania sporu

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd polubowny przy KNF kredyty frankowe

Próbując wyjść naprzeciw problemowi kredytów frankowych, KNF przygotował propozycję ugodowego rozwiązania sporu między kredytobiorcami, a bankami. Propozycja KNF dla frankowiczów wiąże się z koniecznością przystąpienia przez kredytobiorcę do mediacji z bankiem. Mediacje prowadzone są przez KNF przed tzw. Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Na czym jednak dokładnie polega propozycja KNF dla frankowiczów? Mediacje KNF  w założeniu mają doprowadzić do sytuacji, w której kredytobiorca i bank podpiszą ugodę frankową polegającą na przewalutowaniu kredytu we frankach. Przewalutowanie kredytu sprowadza się do doprowadzenia do sytuacji, w której kredyt frankowy miałby od początku zostać uznany za kredyt wyrażony w złotym polskim. Taka ugoda zawarta przed KNF prowadziłaby do sytuacji, w której kredyt zostałby oprocentowany według stawki WIBOR (WIRON) powiększonej o marżę banku.

KNF status mediacji

Program mediacji KNF ogłoszono jesienią 2020 r. Początkowo z propozycją KNF dla frankowiczów wiązano znaczne nadzieje, niektórzy sądzili nawet, że mediacje KNF ostatecznie rozwiążą problem kredytów frankowych. Rzeczywistość zweryfikowała te nadzieje, gdyż dostępne statystyki (stan na drugą połowę 2022 r.) wskazują, że program ten nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem tak kredytobiorców, jak i banków.

Przez okres ponad 2 lat z propozycji KNF dla frankowiczów skorzystało ok. 15 600 osób. Liczba zawartych przed KNF ugód, w zestawieniu z liczbą pozwów frankowych rozpoznawanych przed sądami, jest bardzo niewielka. Oznacza to, że frankowicze chętniej wybierają droższą i dłuższą procedurę sądową, uznając, że w postępowaniu sądowym będą mogli uzyskać korzystniejsze dla siebie rozstrzygnięcie.

Ile można zyskać na ugodzie frankowej?

Czy mimo nikłego zainteresowania mediacjami przed KNF, propozycja KNF dla frankowiczów jest opłacalna?

Podstawową zaletą mediacji przed KNF jest fakt, iż postępowanie takie jest tańsze i z założenia szybsze. Kredytobiorca nie ponosi opłat sądowych, w tym opłaty od pozwu, czy na poczet biegłych. Okres rozpoznawania sprawy przed Sądem Polubownym KNF jest znacznie krótszy niż czas rozstrzygnięcia sprawy frankowej przed sądem powszechnym.

Dla większości kredytobiorców, co zrozumiałe, istotniejszym od czasu, czy kosztów postępowania jest końcowy wymiar ekonomiczny rozwiązania sprawy. Porównując w takim ujęciu korzyści płynące z ugody zawartej przed KNF i ewentualnego korzystnego dla kredytobiorcy orzeczenia sądowego, dostępne kalkulatory ugody KNF z frankowiczami wskazują, że z reguły korzystniejszym jest wystąpienie przez kredytobiorcę na drogę sądową.

Po pierwsze przewalutowanie kredytu w dalszym ciągu obliguję kredytobiorcę do spłaty jego rat i utrzymuje w mocy stosunek umowny pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. W najkorzystniejszej opcji dochodzenia roszczeń przed sądem możliwym jest natomiast unieważnienie całej umowy kredytu frankowego. Po drugie przewalutowanie proponowane przez KNF odbywa się w oparciu o stawkę WIBOR (WIRON), której wysokość jest trudna do przewidzenia i podatna na działania rynku wewnętrznego i zewnętrznego co w efekcie powoduje, że kredyt denominowane do złotego również nie gwarantują ustabilizowania się sytuacji kredytobiorców.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...