SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nowe wyroki TSUE – stanowisko Związku Banków Polskich

Data ostatniej aktualizacji:

15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa ważne wyroki dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich.

Pierwszy dotyczył zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi (sygn. akt C-287/22). Drugi wyrok dotyczył kwestii czy w przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi należy się opłata za korzystanie z kapitału (sygn. akt C-520/21).

Do obydwu wyroków odniósł się Związek Banków Polskich, który z pewnymi różnicami interpretuje wyroki TSUE w porównaniu do pełnomocników Frankowiczów. Jakie jest stanowisko Związku Banków Polskich?

Związek Banków Polskich – czym się zajmuje?

Związek Banków Polskich jest dobrowolnym zrzeszeniem banków, których działalność operacyjna odbywa się na terenie Polski. Związek Banków Polskich wydaje opinie i ekspertyzy dla różnych organów, w tym państwowych, przez co należy go traktować jako rzecznika polskich banków. Związek powstał w styczniu 1991 roku.

Stanowisko Związku Banków Polskich – wyrok TSUE C-520/21

Zdaniem Związku Banków Polskich konsument nie spełnia na rzecz banku żadnej usługi. Dokonując spłaty rat kredytobiorca jedynie oddaje bankowi pieniądze wypłacone wcześniej przez bank. W konsekwencji konsument nie może domagać się od banku roszczeń wykraczających poza zwrot rat.

W ocenie Związku Banków Polskich wyrok zawiera niezgodności. Mianowicie z jednej strony Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie wskazuje, że należy dążyć do przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej w jakiej konsument znajdowałby się w razie braku nieuczciwego warunku, a z drugiej strony akceptuje sytuację, w której konsument uzyskałby za darmo kapitał, który przeznaczył na cele mieszkaniowe.

Stanowisko Związku Banków Polskich – wyrok TSUE C-287/22

Związek Banków Polskich stoi na stanowisku, że wyrok TSUE w sprawie o sygn. akt C-287/22nie przesądza o zasadności ani konieczności udzielania przez sądy krajowe zabezpieczeń na wnioski kredytobiorców w sprawach frankowych. Sądy powinny badać zasadność udzielenia zabezpieczenia indywidualnie w każdej sprawie i każdorazowo ocenić czy zawieszenie obowiązku uiszczania przez konsumenta rat kredytu wynikających z danej umowy kredytowej na czas trwania postępowania jest konieczne, by zabezpieczyć osiągnięcie wszystkich konsekwencji prawnych, które w świetle Dyrektywy 93/13 wynikają z ewentualnego stwierdzenia nieuczciwości danego postanowienia umownego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...