SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Odwołanie rzecznika finansowego

Data ostatniej aktualizacji:

Odwołanie rzecznika finansowego

W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika finansowego była okoliczność, że nie spełniał on ustawowych wymogów do zajmowania tego stanowiska, tj. wymogu posiadania, co najmniej siedmioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie oraz wymogu wyróżniania się wiedzą w tym obszarze. Bohdan Pretkiel pełnił funkcje rzecznika finansowego od końca 2021 roku.

Rzecznik finansowy – obowiązki

Rzecznik Finansowy jest państwową instytucją, która podejmuje działania na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Rzecznik pomaga indywidualnym klientom w sporach z podmiotami rynku finansowego w sprawach dotyczących oferowanych usług i sposobu ich realizacji, podejmuje działania systemowe na rzecz ochrony praw klientów oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa.

Rzecznik finansowy – działalność

Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel wielokrotnie podczas swojej działalności stawał po stronie kredytobiorców zarówno frankowych, jak i złotówkowych. Rzecznik finansowy tworzył opinie dla spraw, które trafiały przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również w sprawach stawki WIBOR. Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel twierdził, że samo przedłożenie przez bank klientowi do podpisu dokumentu informującego o ryzyku wynikającym ze zmiennej stopy oprocentowania, nie oznacza wypełnienia nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Bank, oferując kredyt ze zmiennym procentowaniem, musi w przejrzysty sposób określić, jakie są zasady jej zmiany.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Odwołanie prokonsumenckiego rzecznika finansowego nie powinno mieć wpływu na sprawy frankowe, w których orzecznictwo jest już ugruntowane. Pomocą frankowiczom służą przede wszystkim kancelarie frankowe. Kancelaria frankowa oferuje kompleksową pomoc prawną, która może znacząco zwiększyć szanse na unieważnienie kredytu frankowego i poprawę sytuacji finansowej kredytobiorców. Kalkulator frankowy to narzędzie, które pomaga kredytobiorcom mającym kredyty we frankach szwajcarskich obliczyć korzyści z unieważnienia umowy, czy potencjalne oszczędności z przewalutowania kredytu.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...

Porozumienie między Ministrem Sprawiedliwości i Szefem KNF – co oznacza dla frankowiczów?

Porozumienie między Ministrem Sprawiedliwości i Szefem KNF – co oznacza dla frankowiczów?
W dniu 20 czerwca 2024 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja o zawarciu porozumienia między Ministrem Sprawiedliwości a...