Nowe zasady biegu przedawnienia? Sprawdź, jak wpłyną na sytuację Franowiczów!

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
bieg przedawnienia frankowicze

Spis treści:

W dalszym ciągu znaczna część frankowiczów odwleka pozwanie banku z uwagi na różne okoliczności, decydując się na próbę polubownego rozwiązania sporu, bez wchodzenia na drogę sądową. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, iż roszczenie przeciwko bankowi posiada określony termin ważności i nie jest nieograniczone w czasie. Jak wyglądają zasady biegu przedawnienia?

Czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

Roszczenie frankowiczów względem banków ulega przedawnieniu, tak jak każde inne roszczenie majątkowe. Okres przedawnienia dla roszczeń konsumentów od dnia 9 lipca 2018r. wynosi 6 lat, przy kredytach frankowych zaś obowiązuje dłuższy, bowiem aż 10-letni termin przedawniania. Skrócony termin dotyczy tylko tych rat, które spłacone zostało po 9 lipca 2018r. Wśród najpopularniejszych metod przerwania biegu przedawnienia w sprawach frankowych, wyłaniamy następujące środki:

  • złożenie reklamacji do banku oraz wniosku do Rzecznika Finansowego
  • wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej
  • wniesienie pozwu do sądu

Na czym będą polegać nowe zasady przerwania biegu przedawnienia w sprawach frankowych?

Dotychczas wielu frankowiczów korzystało ze środków pozwalających na przerwanie biegu przedawnienia bez składania pozwu. Z dniem 30 czerwca 2022r. zmianie ulegną przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego z dnia 2 grudnia 2021r. modyfikując aktualne przepisy prawa w zakresie przerwania biegu przedawnienia. Reorientacja odnośnie terminu przedawnienia i jego zawieszenia zakłada, iż roszczenia objęte umową o mediacje lub zawezwaniem do próby ugodowej nie rozpoczyna biegu przedawnienia, a rozpoczęty zostanie zawieszony.

Frankowicze odczują zmianę zasad biegu przedawnienia?

Każda czynność przed sądem, czy innego rodzaju instytucją zajmującą się tego typu rozstrzygnięciami, jak do tej pory, przerywała bieg przedawnienia. Jeśli frankowicz zdecyduje się na postępowanie pojednawcze będziemy mieć do czynienia jedynie z zawieszeniem terminu przedawnienia, który będzie w dalszym ciągu kontynuował swój bieg po zakończonym postępowaniu. Nadchodzące zmiany nie będą dotyczyły już toczących się i niezakończonych spraw. Nie tylko frankowicze skłaniali się w stronę rozwiązania ugodowego, banki również korzystały z tej możliwości, dlatego rodzi się obawa, że banki zostaną sprowokowane do składania pozwów przeciwko frankowiczom, jeśli postępowanie pojednawcze nie będzie przerywać biegu przedawnienia.

Czy warto składać pozew frankowy po zmianie przepisów odnośnie biegu przedawnienia?

Odpowiedź na to pytanie zdaje się nasuwać samoistnie. W ocenie specjalistów z Kancelarii Frejowski CHF – usilne odwlekanie w czasie i zaniechanie w kierunku pozwania banku może spowodować, iż roszczenie należne frankowiczowi ulegnie przedawnieniu.

Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem jakichkolwiek kroków w kwestii przedawnienia roszczeń poza sprawą sądową – czas ograniczony jest do czerwca. Rekomendujemy zasięgnięcie opinii prawnej w tym zakresie u naszych specjalistów, którzy bardzo szczegółowo przybliżą konsekwencje zmian, które nadchodzą wielkimi krokami i zmaterializują się już w czerwcu.

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci podjąć decyzję!

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 9 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 10 października 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF