SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nowe zasady biegu przedawnienia? Sprawdź, jak wpłyną na sytuację Franowiczów!

Data ostatniej aktualizacji:

bieg przedawnienia frankowicze

W dalszym ciągu znaczna część frankowiczów odwleka pozwanie banku z uwagi na różne okoliczności, decydując się na próbę polubownego rozwiązania sporu, bez wchodzenia na drogę sądową. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, iż roszczenie przeciwko bankowi posiada określony termin ważności i nie jest nieograniczone w czasie. Jak wyglądają zasady biegu przedawnienia?

Czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

Roszczenie frankowiczów względem banków ulega przedawnieniu, tak jak każde inne roszczenie majątkowe. Okres przedawnienia dla roszczeń konsumentów od dnia 9 lipca 2018r. wynosi 6 lat, przy kredytach frankowych zaś obowiązuje dłuższy, bowiem aż 10-letni termin przedawniania. Skrócony termin dotyczy tylko tych rat, które spłacone zostało po 9 lipca 2018r.

Wśród najpopularniejszych metod przerwania biegu przedawnienia w sprawach frankowych, wyłaniamy następujące środki:

  • złożenie reklamacji do banku oraz wniosku do Rzecznika Finansowego
  • wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej
  • wniesienie pozwu do sądu

Na czym będą polegać nowe zasady przerwania biegu przedawnienia w sprawach frankowych?

Dotychczas wielu frankowiczów korzystało ze środków pozwalających na przerwanie biegu przedawnienia bez składania pozwu. Z dniem 30 czerwca 2022r. zmianie ulegną przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego z dnia 2 grudnia 2021r. modyfikując aktualne przepisy prawa w zakresie przerwania biegu przedawnienia.

Reorientacja odnośnie terminu przedawnienia i jego zawieszenia zakłada, iż roszczenia objęte umową o mediacje lub zawezwaniem do próby ugodowej nie rozpoczyna biegu przedawnienia, a rozpoczęty zostanie zawieszony.

Frankowicze odczują zmianę zasad biegu przedawnienia?

Każda czynność przed sądem, czy innego rodzaju instytucją zajmującą się tego typu rozstrzygnięciami, jak do tej pory, przerywała bieg przedawnienia. Jeśli frankowicz zdecyduje się na postępowanie pojednawcze będziemy mieć do czynienia jedynie z zawieszeniem terminu przedawnienia, który będzie w dalszym ciągu kontynuował swój bieg po zakończonym postępowaniu. Nadchodzące zmiany nie będą dotyczyły już toczących się i niezakończonych spraw. Nie tylko frankowicze skłaniali się w stronę rozwiązania ugodowego, banki również korzystały z tej możliwości, dlatego rodzi się obawa, że banki zostaną sprowokowane do składania pozwów przeciwko frankowiczom, jeśli postępowanie pojednawcze nie będzie przerywać biegu przedawnienia.

Czy warto składać pozew frankowy po zmianie przepisów odnośnie biegu przedawnienia?

Odpowiedź na to pytanie zdaje się nasuwać samoistnie. W ocenie specjalistów z Kancelarii Frejowski CHF – usilne odwlekanie w czasie i zaniechanie w kierunku pozwania banku może spowodować, iż roszczenie należne frankowiczowi ulegnie przedawnieniu.

Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem jakichkolwiek kroków w kwestii przedawnienia roszczeń poza sprawą sądową – czas ograniczony jest do czerwca. Rekomendujemy zasięgnięcie opinii prawnej w tym zakresie u naszych specjalistów, którzy bardzo szczegółowo przybliżą konsekwencje zmian, które nadchodzą wielkimi krokami i zmaterializują się już w czerwcu.

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci podjąć decyzję!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odsetki w procesach frankowych

Odsetki w procesach frankowych
Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...