SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zawezwanie do ugody kredyt frankowy – o co chodzi?

Data ostatniej aktualizacji:

Zawezwanie do ugody kredyt frankowy - o co chodzi?

Zawezwanie do próby ugodowej możliwe jest do złożenia zarówno przez bank, jak i kredytobiorcę, ale największą popularność i częstotliwość wykorzystywania zdobywa po stronie banków, bowiem zawezwanie do próby ugodowej przedawnienie, to najlepszy sposób na jego przerwanie. Frankowicze, którzy już podjęli decyzję o pozwaniu swojego banku, mogą niebawem spodziewać się, iż otrzymają od niego zawezwanie do próby ugodowej.

W naszej ocenie takie działanie, to kolejna sprytna zagrywka banków w odpowiedzi na rekordowe ilości pozwów frankowych w sądach, a co za tym idzie również masowe wyroki na korzyść frankowiczów. Warto zatem wiedzieć, czy zawezwanie do próby ugodowej jest korzystne oraz jak zachować się w sytuacji, gdy bank wyśle do frankowicza takie pismo. 

Zawezwanie do próby ugodowej 2022

Dotychczas banki bardzo ochoczo podejmowały się działania, jakim jest próba ugodowa, jednakże rok 2022 i nowelizacja Kodeksu Cywilnego zmieniły w pewien sposób termin przedawnienia roszczeń, który niegdyś zawezwanie do ugody było w stanie przerwać.

Od 30 czerwca 2022 r. zawezwanie do próby ugodowej jedynie zawiesza, a nie przerywa bieg przedawnienia. Nowelizacja przepisów dotyczy także wszczęcia mediacji, co oznacza, że bieg terminu przedawnienia będzie biegł na nowo, gdy zakończy się postępowanie sądowe. 

Zawezwanie do próby ugodowej przedawnienie

Powszechnie wiadomo, iż bankom przynależny jest trzyletni okres dotyczący ubiegania się o swoje roszczenia, choć w naszej opinii w większości ich roszczenia są przedawnione. Zawezwanie do próby ugodowej przedawnienie ma na celu zatem podjęcie zawezwanie do ugody, aby przerwać bieg przedawnienia. Co do zasady wiadomo również, iż ugody proponowane przez banki nie są korzystne dla frankowiczów i tylko nieliczni, którzy i tak nie planowali pozywać banków, zdecydowali się na podpisanie ugody z bankiem. 

Zgodnie z nowymi przepisami, zawezwanie do próby ugodowej 2022 nie przerywa już biegu przedawnienia. Zmiana tych przepisów podyktowana jest faktem, iż działania banków, jakimi jest zawezwanie do ugody z naciskiem na przerwanie biegu przedawnienia, godzi w rzeczywiste motywy ugody i instytucję przedawnienia.

Instytucja przedawnienia roszczeń ma służyć przecież niezwlekaniu z dochodzeniem swoich praw w sądzie zgodnie z literą prawa, a nie zostać wykorzystana tylko pod pretekstem, jakim jest próba ugodowa. 

Skutki zawezwania do próby ugodowej

Zawezwanie do ugody już straciło swoją pierwotną rolę dla banków, bowiem kiedyś mogliśmy jako skutek wymienić przerwanie biegu przedawnienia. Dziś jednak jest to jedynie jego zawieszenie, co korzystne jest jedynie dla frankowiczów. Banki nadużywały instytucji, jaką jest zawezwanie do próby ugodowej, bowiem zdarzało się również, że wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składany był kilkukrotnie, a aktualnie złożenie takiego wniosku przez bank, jako czynność procesowa traktowane jest jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, a także stanowi nadużycie prawa procesowego. 

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej

Część z czytelników na pewno będzie się zastanawiać, czy jeśli ze strony banku otrzymana została próba ugodowa, to czy trzeba na nią odpowiadać?

Jeśli frankowicz nie wykazuje żadnego zainteresowania nawiązaniem ugody z bankiem, co jest wysoce prawdopodobne biorąc pod uwagę nikłej jakości ugody, które proponują banki – nie ma on obowiązku odpowiadania na zawezwanie do próby ugodowej. W takiej sytuacji, jeśli na wyznaczonym posiedzeniu strony się nie pojawią lub nie dojdą do porozumienia, zostanie wydane postanowienie, iż do zawarcia ugody nie doszło i w taki sposób zawezwanie do próby ugodowej zakończy się bez żadnych konsekwencji. 

Jeśli jednak frankowicz wykazuje zainteresowanie propozycją, jaką stanowi zawezwanie do ugody, może a nawet powinien sporządzić odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej, bowiem na tym etapie ma możliwość negocjowania ewentualnych warunków, jakie daje próba ugodowa. Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej należy sporządzić i złożyć w sądzie, ale obligatoryjnie nim dojdzie do rozprawa zawezwanie do próby ugodowej. Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż rozprawa zawezwanie do próby ugodowej ma szansę zakończyć szybko postępowanie, jeśli wynegocjowane wcześniej warunki będą odpowiadać obydwu stronom postępowania. 

Zawezwanie do próby ugodowej wzór

Zdecydowany na zawezwane do ugody frankowicz może poszukiwać dokumentu opisanego, jako zawezwanie do próby ugodowej wzór. W naszej ocenie, choć próba ugodowa i dogadanie się polubowne z bankiem w żaden sposób nie jest w stanie zadośćuczynić frankowiczom, o tyle, jeśli już decyzja zapadła i frankowiczowi zależy na tym, aby próba ugodowa była skuteczna, najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej. Nie istnieje idealny, uniwersalny wzór, który pozwalałby na to, aby frankowicz miał szansę na uzyskanie takiej ugody, jaka by go satysfakcjonowała. Wszelkie zawezwanie do próby ugodowej wzór dostępne w sieci nie są dokumentami, które sąd potraktuje rzeczowo, bowiem sam opis sprawy oraz jej uzasadnienie wymaga już wiedzy prawniczej, w której wykładnia prawa pomoże jedynie lepiej argumentować swoje żądania.

Zawezwanie do próby ugodowej opłata

Pomimo tego, iż zawezwanie do ugody nie jest traktowane przez sąd tak samo, jak pozew, to koszty sądowe również w takich sprawach są wymagane. Koszty sądowe o zawezwanie wynoszą każdorazowo ⅕ opłaty od pozwu, co może znacznie odstraszyć potencjalnych zainteresowanych rozwiązaniem, jakim jest próba ugodowa.

Kredyt frankowy – próba ugodowa czy pozew?

Zważywszy na fakt, iż zawezwanie do ugody stanowiło przez bardzo długi czas jedynie kamuflaż dla techniki banków na przerwanie biegu przedawnienia, wzrost opłat sądowych od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, a także zdecydowanie korzystny trend orzeczniczy na rzecz frankowiczów – w naszej ocenie, to pozew jest najbardziej korzystny. 

Frankowicze przez lata prosili o to, aby banki cokolwiek zrobiły, aby ulżyć w ich bardzo ciężkich problemach ze spłatą zobowiązań i w odpowiedzi dostali informację, że nawet próba ugodowa była jedynie po to, aby przerwać bieg przedawnienia. W naszej opinii, pozew frankowy stanowi najlepszą broń zarówno w walce o sprawiedliwość, jak i wolność od toksyczności kredytu frankowego


Skontaktuj się z nami i przekonaj się, jak szybko można pokazać bankowi, gdzie jego miejsce!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...