SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Mediacje w sprawie kredytu frankowego

Data ostatniej aktualizacji:

Mediacje w sprawie kredytu frankowego

Kredyt frankowy dużej części kredytobiorców zaczął przynosić negatywne konsekwencje, dopiero gdy kurs franka poszybował do góry, wówczas na jaw wyszły toksyczne mechanizmy zawarte przez banki w umowach kredytowych. Jednym ze sposobów na zredukowanie swoich problemów są mediacje, a to oznacza, że bank oraz frankowicz w toku postępowania mediacyjnego dążą do rozwiązania konfliktu w sposób zadowalający dla dwóch stron i na warunkach, jakie zostaną zaakceptowane. 

Mediacje kredyt frankowy – czy opłacało się czekać na rozwiązanie KNF, które wychwalane jest do dzisiaj?

Mediacje kredyt frankowy – co warto wiedzieć?

Frankowicze, którzy do tej pory nie zdecydowali się na proces sądowy z bankiem, zapewne w dużej mierze upatrują ugody oraz mediacje, jako jeden ze sposobów na zniwelowanie swojego frankowego problemu. Przed zawarciem ewentualnej ugody za pośrednictwem mediacje kredyt frankowy, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

  • Mediacje kredyt frankowy, a co za tym idzie zawarcie ugody, to polubowne rozwiązanie sytuacji, które musi być sporządzone w sposób uczciwy, aby frankowicz po raz kolejny nie zawarł niekorzystnej dla siebie umowy
  • Sektor bankowy narażony jest na destabilizację w związku z dużą ilością przegranych spraw frankowych, które wpływają na ich kondycję finansową, zatem zwarcie ugody, to korzyść w dużej mierze dla banku, dla frankowicza to jedynie zniwelowanie problemu
  • Podczas mediacji należy skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, którą oferuje kancelaria frankowa, bowiem jak sygnalizuje Rzecznik Finansowy – może dojść tu do naruszeń interesu konsumenta
  • Bank jest ekspertem na rynku finansowym oraz do swojej dyspozycji ma cały sztab specjalistów: ekonomistów oraz prawników, dlatego w jakimkolwiek kontakcie z bankiem, który ma przynieść znaczące zmiany warto nawiązać współpracę z profesjonalnym pełnomocnikiem frankowym

Mediacje kredyt frankowy – jak to wygląda?

Frankowicze mogą skorzystać z przewidzianej specjalnie dla nich możliwości rozwiązania problemu związanego z toksycznością kredytu frankowego. Narzędziem tym są mediacje kredyt frankowy, które można poprowadzić jednakowo, wówczas gdy złożony został przed sądem pozew frankowy, jak i wtedy, gdy frankowicz wykazuje chęć dogadania się z bankiem bez składania pozwu frankowego.

Mediacje kredyt frankowy, to proces, w którym obydwie strony mediacji mają za zadanie dojść do wypracowania kompromisu, który odpowiedni będzie zarówno dla frankowicza, jak i dla banku.

Jakie są zatem propozycje ugodowe ze strony banków?

  • Kredyt frankowy jest traktowany od początku, jak gdyby był kredytem złotówkowym, a w efekcie ugody dochodzi do przewalutowania całego kredytu;
  • Kredyt zostaje oparty o oprocentowanie referencyjne WIBOR 3M i powiększony o marżę banku;
  • Walutą dalszej części zobowiązania jest polski złoty;
  • Frankowicze nie mają już możliwości dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, co oznacza, że wszelkie nadpłacone raty kredytu nigdy nie zostaną zwrócone frankowiczowi

Mediacje kredyt frankowy mogą dojść do skutku, jeśli wszyscy kredytobiorcy widniejący na umowie kredytu we frankach złożą wniosek o mediacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Frankowicz składając wniosek o mediacje kredyt frankowy ma możliwość wytypowania mediatora z listy opublikowanej przez Sąd Polubowny przy KNF, a ten za zadanie ma jedynie pośredniczenie pomiędzy stronami konfliktu.

Mediacje kredyt frankowy – jakie warunki należy spełnić by otrzymać propozycję ugody?

Kredyt we frankach, to bardzo zawiła i skomplikowana sprawa, która wymaga poza specjalistyczną wiedzą – indywidualnego podejścia do analizy sytuacji. Jedynie część banków do tej pory opracowała pilotaż ugód frankowych. Jakie warunki trzeba spełnić?

Mediacje kredyt frankowy przewidziane zostały dla frankowiczów, którzy są konsumentami, tj. klientami indywidualnymi, a kredyt zaciągnięty jest kredytem waloryzowanym do CHF, ale tylko z zastrzeżeniem przeznaczenia – na własne cele mieszkaniowe. Ugody nie są skierowane do frankowiczów, którzy w związku z kredytem prowadzili działalność gospodarczą, a także pożyczek hipotecznych, kredytów konsolidacyjnych oraz refinansowanych.

Mediatorzy KNF opinie – czy pomogą w negocjacji lepszych warunków ugody?

Do spraw frankowych powoływani są dedykowani przez instytucję nadzorującą banki mediatorzy KNF opinie, którzy mają pozostawać bezstronni, nie doradzać, ani nie pełnić roli rzecznika którejkolwiek ze stron postępowania mediacyjnego. Mediatorzy KNF mogą być przydatni podczas mediacji, gdy posiadają doświadczenie w ochronie praw konsumenta, ale z uwagi na pełnioną funkcję nie mogą oni pomóc w wynegocjowaniu lepszych warunków ugody. Mediatorzy KNF opinie mogą jedynie nakłaniać strony do dialogu i wypracowaniu jakiegokolwiek porozumienia, a także jego zadaniem pozostaje monitorowanie ewentualnych pułapek zawartych w propozycji ugodowej zaproponowanej przez bank.

Słowem podsumowania, mediatorzy KNF opinie są potrzebni podczas postępowania mediacyjnego, ale nie działają na korzyść frankowiczów bezpośrednio. Na korzyść każdorazowo działa sąd powszechny, bowiem umowy frankowe z zasady są nieważne.

PKO BP mediacje kredyt frankowy – opłacalna ugoda?

Najważniejszą kwestią, której frankowicze muszą być świadomi, to fakt, iż ugoda jest korzystna dla banku, bowiem przerywa bieg przedawnienia roszczeń. Założenia rozwiązania mediacje PKO BP franki oscylują wokół przekształcenia kredytu frankowego na kredyt złotówkowy, a skutki zawarcia ugody są nieodwracalne. Frankowicze mogą pozbyć się ryzyka walutowego, czy też wadliwych mechanizmów, ale jak widać PKO BP mediacje kredyt frankowy przekształci kredyt na ten oparty o stawkę WIBOR, który złotówkowiczom podwyższył raty nawet trzykrotnie. 

W ocenie naszej Kancelarii frankowej zawarcie ugody z bankiem jest ekonomicznie nieopłacalne, bowiem ryzyko kursowe zamienia się na ryzyko wzrostu stóp procentowych, które wykańczają aktualnie polskich kredytobiorców. 

Skontaktuj się z Kancelaria Frejowski CHF, która z powodzeniem unieważnia umowy frankowe i nie pozostawia na bankach suchej nitki!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...