Rozwód a kredyt hipoteczny we frankach

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Małżeństwo w teorii ma złączyć dwójkę ludzi, która od tego czasu dzielić będzie ze sobą życie, bardzo często zdarza się, że małżonkowie dzielą ze sobą także kredyt hipoteczny, sprawa się bardziej komplikuje, jeśli jest to kredyt we frankach, a zwolnienie z długu współkredytobiorcy nie wchodzi w grę z różnych przyczyn. Jak rozwiązać zatem sprawę byli małżonkowie z kredytem frankowym a spór z bankiem? 

Pozew frankowy po rozwodzie – czy jest możliwy?

Byli małżonkowie z kredytem frankowym a spór z bankiem, to nie jest dla kancelarii frankowych, czy też sądów nowa okoliczność. Proces frankowy nie jest skomplikowany formalnie, jeśli zachodzi współuczestnictwo jednolite małżonków, nie występują między nimi żadne konflikty, a ich relacje pozostają poprawne, co pozwala na współpracę w zakresie prowadzenia sprawy frankowej przeciwko bankowi. Nie zachodzą żadne przeciwskazania przede wszystkim, jeśli:

  • rozwiedzeni małżonkowie nadal są jednolitymi kredytobiorcami
  • nastąpiło zwolnienie z długu współkredytobiorcy
  • obydwoje wyrażają zgodę na wszczęcie procesu frankowego
  • zachodzi współuczestnictwo jednolite małżonków bez większych problemów

Jeśli jednak współuczestnictwo w sprawach frankowych komplikuje się z uwagi na konflikt dwojga byłych małżonków i tylko jedna z osób wyraża zainteresowanie pozwania banku, to druga strona nie musi wyrażać chęci na współuczestnictwo w sprawie frankowej, ale zobligowana jest do zachowania pewnych, niezbędnych formalności.

Współuczestnictwo w sprawach frankowych 

Co do zasady wskazane jest, aby byli współmałżonkowie poszli na współuczestnictwo w sprawie frankowej, ale jeśli okoliczności są inne od zakładanych, to każde z nich może wystąpić ze swoim osobnym roszczeniem lub w przypadku, gdy jedno z nich nie chce wyrazić zgody i byli małżonkowie z kredytem frankowym a spór z bankiem sprawia problem, to ta osoba, która nie chce występować w procesie winna podpisać dokument cesji, który umożliwi dochodzenie całości roszczenia osobie występującej przed sądem.

Współuczestnictwo konieczne kredytobiorców 

Współuczestnictwo konieczne zachodzi w momencie, gdy przepisy lub wykładnia prawa jasno twierdzi, że wynika konieczność, aby po danej stronie powództwa wystąpił więcej niż jeden powód. Współuczestnictwo konieczne kredytobiorców w sprawach frankowych nie zachodzi, dlatego też byli małżonkowie mogą te kwestie ustalić między sobą, a jedyne co potrzeba w tej sytuacji dostarczyć przed sąd, to przelew cesji wierzytelności na osobę występującą w procesie. 

Dziedziczenie kredytu frankowego – cesja kredytu we frankach

Pozew frankowy w 95 proc. przypadków kończy się unieważnieniem umowy oraz zwrotem nadpłaconych przez Frankowicza rat, dlatego też w sytuacji, gdy jeden z kredytobiorców zmarł, to dziedziczenie kredytu frankowego również musi zostać uregulowane przez założeniem sprawy w sądzie. Ma to ogromne znaczenie, z uwagi na formalności, które należy dopełnić przed sądem, bowiem jeśli po zmarłym Frankowiczu dziedziczy rodzina w linii prostej, należy dostarczyć pełnomocnictwo do występowania również w imieniu osoby, która ,,spadek frankowy” odziedziczyła. Istnieje również możliwość na zwolnienie z długu współkredytobiorcy, czy też uniknięcie dziedziczenie kredytu frankowego. Powyższe kwestie można rozwiązać za pomocą cesji kredytu we frankach, w przypadku, gdy dana osoba nie chce występować przed sądem w sprawie o unieważnienie umowy. 

Sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa

Zarówno sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa, jaki i byli małżonkowie z kredytem frankowym a spór z bankiem, nie są żadną przeszkodą dla kancelarii frankowych w walce o należną sprawiedliwość dla Frankowiczów. Zachodzi jednak jedna zależność, w przypadku sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa nie można wystąpić o unieważnienie umowy kredytu, a jedynie o roszczenie z tytułu nadpłaconych rat. 

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 12 listopada 2022
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF