SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Najnowsze informacje w sprawie Frankowiczów

Data ostatniej aktualizacji:

Sprawa Frankowiczów

Sprawy Frankowiczów to w ostatnim czasie popularny temat w środowisku prawniczym oraz bankowym. Liczba spraw frankowych w sądach cały czas rośnie. Frankowicze, najnowsze informacje dotyczące spraw znajdziecie poniżej.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Co z Frankowiczami 2023?

Nic nie zapowiada, aby w 2023 roku sytuacja Frankowiczów uległa zmianie. Na pytanie – kto przegrywa sprawy frankowe, w dalszym ciągu należy odpowiedzieć, że banki. Sądy w około 98% spraw wydają wyroki uwzględniające roszczenia Frankowiczów. Procesy frankowe przebiegają coraz sprawniej, a tym samym szybciej można uwolnić się od franka szwajcarskiego. Najlepszą decyzją Frankowicza jest skierowanie sprawy do sądu. Wyroki unieważniające umowy pozwala na całkowite uwolnienie się od kredytów frankowych.

Dodatkowo w roku 2023 spodziewany jest ważny wyrok unijnego trybunału w sprawie C-520/21 dotyczący wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

O co pytają w sądzie na rozprawie frankowej?

Rozprawa w sądzie to dla wielu Frankowiczów duży stres. Jak przygotować się do takiej rozprawy, żeby stres był mniejszy? Jak zeznawać w sprawie frankowej? Przede wszystkim należy zeznawać zgodnie z prawdą. Dodatkowo należy sobie przypomnieć okoliczności w jakich kredyt był zaciągany. Najczęściej zadawane pytania przez sąd oraz pełnomocników procesowych (adwokatów, radców prawnych) to:

 • Kiedy został zaciągnięty kredyt we frankach?
 • W jakim celu został zaciągnięty kredyt we frankach?
 • Czy zaciągnięty kredyt był powiązany z działalnością gospodarczą?
 • Dlaczego kredytobiorca zdecydował się na zaciągnięcie kredytu w walucie CHF, a nie zaś w PLN?
 • Czy w momencie zaciągania kredytu we frankach kredytobiorca miał zdolność kredytową w złotówkach?
 • W jaki sposób kredytobiorca dowiedział się o możliwości zaciągnięcia kredytu we frankach szwajcarskich? 
 • Czy nieruchomość, na jakiej zakup został zaciągnięty kredyt, była wynajmowana? 
 • Jakie wykształcenie posiadał kredytobiorca w chwili zawierania kredytu?
 • Czy kredytobiorca zapoznał się/przeczytał całą umowę kredytu, czy tylko zapoznał się z harmonogramem rat?
 • Czy kredytobiorca zgłaszał jakieś uwagi do zapisów umowy kredytu?
 • Czy kredytobiorca zgłaszał propozycję zmiany umowy kredytu?
 • Czy kredytobiorca otrzymał od banku porównanie rat we CHF i PLN?
 • Czy była przedstawiona symulacja jaka byłaby rata gdyby frank wzrósł?
 • Czy kredytobiorca mógł negocjować umowę kredytu z bankiem?
 • Czy była informacja o obniżeniu marży banku?
 • Czy była rozmowa o zmianie okresu kredytowania?
 • Czy były rozmowy z bankiem, że kredyt mógł być wypłacony po kursie z daty umowy?
 • Czy ktoś mówił o odwołaniu do tabel kursowych?
 • Czy ktoś powiedział, dlaczego bank posługuje się dwoma kursami i o co chodzi?

Co oznacza wygrana sprawa frankowa?

Wyrok uwzględniający roszczenie Frankowicza polega na unieważnieniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich lub odfrankowieniu kredytu. Wielu kredytobiorców, którzy wygrali spór sądowy z bankiem zastanawia się co dalej po wygranej sprawie frankowej?

W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, Frankowicz zwraca do banku kwotę swojego zobowiązania kredytowego, z kolei bank oddaje kredytobiorcy wszystkie uiszczone przez niego raty, prowizje oraz kwoty wpłacone na poczet ubezpieczeń. Z kolei odfrankowienie kredytu polega na przekształceniu kredytu frankowego w kredyt złotówkowy, a oprocentowanie ulega znacznemu obniżeniu. Dodatkowo bank jest zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich nadpłaconych rat.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...