SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego – realne zagrożenie dla banków?

Data ostatniej aktualizacji:

Sankcja kredytu darmowego - realne zagrożenie dla banków?

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Innymi słowy skorzystanie z sankcji kredytu darmowego sprawia, że kredytobiorca oddaje bankowi dokładnie tę samą kwotę, którą pożyczył.

Sankcja kredytu darmowego – konsekwencje

Konsekwencją sankcji kredytu darmowego jest pozbawienie kredytodawcy czy pożyczkodawcy przychodów wynikających z realizacji umowy zobowiązania. Sankcja kredytu darmowego ma zadanie zmobilizować kredytodawców i pożyczkodawców do przestrzegania przepisów i nie wprowadzania konsumentów w błąd.

Coraz więcej kredytobiorców decyduje się skorzystać z sankcji kredytu darmowego Największy bank w Polsce – PKO Bank Polski wskazał, że na koniec I kwartału 2024 roku przeciwko PKO Bankowi Polskiemu toczyło się 1 520 spraw o sankcję kredytu darmowego, w których wartość przedmiotu sporu wyniosła 29,2 mln zł. Powództwa wytaczają sami kredytobiorcy lub  podmioty, które nabyły od nich wierzytelności.

Pomoc frankowiczom

Jeżeli posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich i jesteś zdecydowany na zakwestionowanie swojej umowy kredytu frankowego w postępowaniu sądowym lub jeszcze masz wątpliwości i szukasz profesjonalnej pomocy prawnika frankowiczów, skorzystaj z usług naszej kancelarii. Kancelaria frankowa to odpowiedź na coraz większy odsetek frankowiczów, którzy chcą złożyć pozew frankowy. Pełniona pomoc dla frankowiczów ma na celu skuteczne przeprowadzenie sprawy sądowej, której konsekwencją będzie pozytywny wyrok dla frankowiczów. Wysokość odzyskanej od banku kwoty możesz wyliczyć za pomocą kalkulatora frankowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...