SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Upadłość banku a spłata kredytu – co robić w takiej sytuacji?

Data ostatniej aktualizacji:

pozwy banków przeciwko frankowiczom

Upadłość tak dużej instytucji finansowej jak bank często wydaje się czymś niemożliwym. Tymczasem obecna sytuacja polityczno-ekonomiczna powoduje to, że coraz więcej osób zastanawia się nad sytuacją finansową banków, z których usług korzysta. Kredytobiorcy złotówkowi, jak i Frankowicze mogą więc zastanawiać się co dzieje się z kredytem jeśli bank upadnie, które banki w Polsce są zagrożone upadłością, czy odzyskam swoje pieniądze po unieważnieniu umowy kredytowej?

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Co się dzieje z kredytem jeśli bank upadnie?

W przypadku upadłości banku, kredytobiorca nie jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu, a sama umowa nie wygasa. Kredytobiorca w dalszym ciągu uiszcza raty kredytu na rachunek wskazany w umowie kredytowej.

W przypadku przejęcia banku jego prawa i obowiązki przechodzą na inną instytucję, która poinformuje kredytobiorcę o kontynuacji umowy oraz dalszych warunkach spłaty kredytu.

Który bank ogłosił upadłość?

Upadek banku w Polsce nie zdarza się często. Najczęściej, w sytuacji gdy jakiś bank odnotowuje problemy finansowe, poddawany jest restrukturyzacji, co w większości przypadków kończy się wchłonięciem przez większy i silniejszy bank. Przykładowo, w związku z dużymi stratami finansowymi Idea Bank w znacznej części został przejęty przez Bank Pekao. Przymusową restrukturyzację przeszedł Getin Noble BankKancelaria restrukturyzacyjna pomaga chronić przedsiębiorstwa przed upadłością. 

Które banki w Polsce są zagrożone upadłością? Problemy banków wpływają negatywnie na stabilności krajowego sektora bankowego. Obecnie Narodowy Bank Polski ocenia, że po przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku nie ma już instytucji, której sytuacja finansowa stanowiłaby źródło ryzyka o charakterze systemowym. Co prawda są banki, które w ostatnich latach odnotowały spore straty, np. Bank Millennium – 1,33 mld zł w 2021 roku, mBank – 1,2 mld zł w 2021 roku. Nie są to jednak banki zagrożone upadłością w Polsce, ponieważ sytuacja wyżej wymienionych banków jest stabilna.

Który bank ogłosił upadłość?

Otóż banki, których sądy ogłosiły upadłość w Polsce to:

  • Bank Komercyjny Posnania,
  • Agrobank,
  • Bank Promocji Eksportu Animex,
  • Savim Bank,
  • Bank Staropolski.

Upadłość banku a kredyt frankowy

Frankowiczów chronią tzw. rezerwy frankowe, czyli odpisy, które musi dokonać bank w rocznym bilansie finansowym, z przeznaczeniem na poczet ewentualnych przegranych spraw sądowych. Wartość rezerw frankowych powinna być równa wartości przedmiotu sporu, czyli sumie wszystkich wpłat kredytobiorców frankowych. Dane dotyczące rezerw frakowych są jawne, więc każda zainteresowana osoba może sprawdzić ile dany bank przeznacza środków na przegrane procesy frankowe w sądach.

W przypadku zagrożenia upadłością, bank zostaje objęty przymusową restrukturyzacją, która umożliwia przygotowanie planu naprawczego. W procesie przymusowej restrukturyzacji Bankowy Fundusz Gwarancyjny może sprzedać akcje zagrożonego banku, sprzedać działalność (lub część działalności) zagrożonego banku, utworzyć instytucję pomostową, do której zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania zagrożonego banku, obciążyć stratami właścicieli i niektórych wierzycieli zagrożonego banku, tak aby umożliwić mu dalszą działalność, przenieść wątpliwe aktywa do wyspecjalizowanej instytucji, wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo likwidacji podmiotu pozostałego po sprzedaży całości lub części jego działalności, prowadzić likwidację niekontynuowanej działalności podmiotu. Dodatkowo Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje wypłatę zdeponowanych w bankach kwot do 100 000 euro.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?
Orzecznictwo niewątpliwie stoi po stronie frankowiczów, jednak nie zawsze frankowicz wygrywa sprawę w sądzie. Specyfika spraw frankowych oraz specyficzny przeciwnik...

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?
Frankowicze nie mają co liczyć na ustawę frankową. Na nią jest już za późno. Frankowicze powinni sami podjąć kroki, aby...

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?
Pozwy w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego nieustannie zyskują na popularności. Nie może to dziwić gdyż w efekcie uzyskania wyroku...